Results


Part of Speech Word Flag
v                        To drink heavily, get drunk
v                        oferdrencan
v                        oferdrincan
n                        .Act of drinking deeply
n                        gedrync
n                        oferdrenc/oferdrync
n                        oferdruncennes
v                        .To drink excessively
v                        gedrincan
v                        of druncnian
v                        .To give copiously to drink
v                        oferdrencan
v                        .To make drunk
v                        drencan
v                        (ge)druncnian
v                        fordrencan
v                        (ge)indrencan g
v                        of drincan
v                        oferdrencan
v                        ondrencan
n                        ..Act of making drunk
n                        druncning og
aj                        .(Of drink) intoxicating
aj                        druncenlǣwe og
v                        .To be made drunk
v                        fordruncnian o
v                        .To get drunk
v                        druncen gedrincan
v                        (ge)druncnian
v                        geonddrencan
v                        ondruncnian og
aj                        .Drunk
aj                        (ge)druncen
aj                        druncenig og
aj                        dryncwērig og
aj                        ealugāl op
aj                        fordruncen
aj                        indruncen g
aj                        medugāl p
aj                        meduwērig p
aj                        oferdrenct
aj                        oferdruncen
aj                        symbelgāl op
aj                        symbelwlonc op
aj                        wīndruncen
aj                        wīngāl p
n                        .Drunkenness
n                        druncen
n                        druncenhād o
n                        druncennes
n                        druncenscipe o
n                        ealugālnes
n                        oferdruncen
n                        oferdruncennes
n                        oferdruncolnes o
n                        ofer(ge)drync
n                        .A drunkard
n                        drincere
n                        druncen
n                        ealuwosa op
n                        oferdrincere
n                        wēsa og
n                        ..Drunken maidservant
n                        druncmennen op
aj                        .Drunken/wanting drink
aj                        druncengeorn
aj                        druncenwillen
aj                        .Surfeited
aj                        geillerocad g
aj                        ..Satiated with wine
aj                        wīnsæd p