Results


Part of Speech Word Flag
n                        Congruity, fitness, suitability
n                        gedafenlicnes
n                        gedafennes og
n                        gehæplicnes og
n                        gerisnes og
n                        þæslicnes
aj                        .Convenient, suitable, fit
aj                        (ge)cwēme
aj                        gecwēm(ed)lic
aj                        gedafen
aj                        (ge)dēfelic
aj                        gefōg
aj                        gegenge
aj                        gehæp og
aj                        gehæplic g
aj                        hislic
aj                        gehӯþe
aj                        gelimpful o
aj                        macalic g
aj                        getīeme q
aj                        wēnlic
aj                        .Suitable, suited, fitted
aj                        gefēged
aj                        gelimplic
aj                        (ge)mǣte
aj                        rihtlic
aj                        gerisenlic
aj                        (ge)scrēpe
aj                        (ge)þæslic
aj                        geþungen
aj                        gewunelic
aj                        ..Acceptable, suitable
aj                        andfenge
aj                        andfengelic og
aj                        ..Well-matched, suitable
aj                        gemæc
aj                        ..Suitable, adequate
aj                        til
aj                        ..Suitable, opportune
aj                        gelumpenlic
aj                        ..Reasonable, suitable
aj                        gescēadlic
av                        .Appropriately, suitably, fitly
av                        gecwēmlīce
av                        gedæftelīce
av                        gedafenlīce
av                        gedafniendlīce g
av                        gehyhtlīce
av                        (ge)limplīce
av                        mid gefōge
av                        rihtlīce
av                        gerisenlīce
av                        gescēadwīslīce
av                        gescrēpelīce o
av                        .Properly, fitly, well
av                        gesceaplīce o
av                        gescirpendlīce o
av                        .Fitly, adequately, meetly
av                        gemete
av                        mid gemete
av                        .Rightly, properly
av                        gelimplīce
av                        .Fitly, opportunely
av                        (ge)cōplīce
av                        .Fitly, so as to fit
av                        gelimplīce
av                        .Reasonable, in reason, fitly
av                        gescēadlīce
v                        .To be suitable, be fitting
v                        belimpan
v                        berīsan
v                        (ge)byrian
v                        (ge)dafenian
v                        (ge)limpan
v                        (ge)rīsan
v                        .To become fitted
v                        gelimplǣcan og
v                        .To please, suit
v                        gehagian
v                        geweorþan
v                        .To go according to
v                        faran be
v                        .To adapt, turn
v                        gebīegan
v                        geliþewǣcan
v                        getemprian