Results


Part of Speech Word Flag
n                        Comparison
n                        efennes g
n                        wiþmetennes
n                        wiþmeting g
n                        wiþgemetnes o
av                        .In comparison with
av                        tōgēanes
av                        .Than
av                        þe
av                        þonne
av                        .So, the, to express proportion
av                        þæs
av                        .The, any (plus comparative)
av                        þӯ
av                        .Ever, in the world
av                        ǣfre
av                        on woruld
av                        .Just, exactly
av                        hand
av                        .About, approximately
av                        ābūtan
av                        hūhwega (swā)
av                        hwega
av                        sum
av                        swilce
av                        ymb
av                        ..At least, about
av                        hūru
av                        ..Almost, nearly
av                        æthwōn og
av                        ætrihte
av                        fornēah
av                        fulnēah
av                        hwæthwega
av                        lӯtes(t)ne
av                        mǣst eall
av                        nēah
av                        nēalīce
av                        ..Only just
av                        unēaþe
av                        .Even a little, at all
av                        fēa
av                        ..At all, by any means
av                        āwiht
av                        tō āhte
av                        ..At all, to any extent
av                        be ǣnigum dǣle
av                        .Relatively
av                        edlesendlīce
av                        ..(Not) at all
av                        ne hwarne
av                        ...Any at all
av                        ǣfre ǣnig
av                        ..By no means, not at all
av                        lӯthwōn
av                        mid nānum þingum
av                        nǣnigdǣl o
av                        nǣnig þing
av                        nǣnig þinga
av                        nǣnig wiht
av                        nāht
av                        nāhwǣr
av                        nāhwanon
av                        nāne
av                        nānes þinges
av                        nān þing
av                        nān wiht
av                        nāteshwōn
av                        nāteþæshwōn
av                        nealles
av                        ..Neither . . . nor
av                        nāhwæþer ne . . . ne
av                        .Even
av                        furþum
av                        hūru
av                        .Still, yet
av                        gēn
av                        gīet
av                        gīeta
cj                        .Although, though
cj                        mid þӯ
cj                        þēah
cj                        þonne
av                        .However
av                        swā hwæþer (swā)
av                        swā þēah hwæþre
av                        .However, yet, still, nevertheless
av                        ēac hwæþre
av                        lōca hū
av                        lōca nū hū
av                        sōþ hweþere
av                        swā þēah
av                        þēah
av                        þēah hwæþere
av                        þēana
av                        þonne hwæþere
av                        .None the less
av                        nā þӯ lǣs
av                        nōht(e) þon lǣs
av                        nōhte þӯ lǣs
av                        .Though . . . however
av                        þēah (þe) . . . hwæþere
cj                        .But
cj                        ac
av                        ..However, yet, but
av                        (ge)hwæþere
av                        þonne
p                        ..Notwithstanding, in spite of
p                        būtan
v                        .To compare
v                        geefenlǣcan
v                        efenmetan g
v                        geefnan
v                        geefnettan
v                        gelīcian
v                        gelīclǣtan g
v                        gemacian
v                        metan
v                        gemetfæstan g
v                        geonlīcian
v                        (ge)settan ongēan/wiþ
v                        (ge)tellan gelīc
v                        getellan wiþ
v                        wiþermetan g
v                        wiþmetan