Results


Part of Speech Word Flag
n                        Order, arrangement, disposition
n                        diht
n                        endebyrd
n                        endebyrdnes
n                        gelōgung g
n                        onstæl
n                        .Order, disposition, method
n                        gescēad
n                        gewuna
n                        .Right order
n                        rihtendebyrdnes o
n                        .Ordered course (of events)
n                        gesceaft
n                        gesceap
n                        .Ordered, arranged
n                        gefadod
aj                        ..Well-arranged, well-ordered
aj                        gerād
aj                        gerǣde
aj                        ..Orderly, harmonious
aj                        gebyrdlic
aj                        .That may be laid in order
aj                        gelōgendlic og
av                        .In an orderly manner
av                        (ge)byrdelīce
av                        gedrēoglīce
av                        endebyrdes
av                        (ge)endebyrdlīce
av                        gefædlīce
av                        gemetlīce
av                        gereclīce
av                        .In a skewed/disordered manner
av                        þwēorlīce
v                        .To arrange, put in order
v                        gedrēoglǣcan
v                        fuldōn
v                        (ge)glengan
v                        gerecenian
v                        gesettan
v                        .To arrange, dispose, put in order
v                        (ge)endebyrd(i)an
v                        (ge)fadian
v                        (ge)lōgian
v                        tōdihtnian g
v                        tōstiht(i)an g
v                        .To assign to its proper place
v                        (ge)endebyrd(i)an
v                        (ge)lecgan on
v                        (ge)settan
v                        .To dispose/set things apart
v                        tōscēadan
v                        tōsettan
v                        .To arrange amiss, order wrongly
v                        misendebyrdan o