Results


Part of Speech Word Flag
n                        Someone/something
n                        hwā
n                        hwilchwene g
n                        nāthwā
n                        nāthwilc
n                        sum
n                        .Some one/thing, any one/thing
n                        ǣhwæþer
n                        hwilc
n                        hwilchwugu
n                        .Some one, any one
n                        ǣnig mann
n                        .Anyone
n                        āhwā
n                        .Any one, any thing
n                        ǣnig
n                        gehwā
n                        .Anything
n                        āhwæt
n                        .Each, each one
n                        ǣghwilc ān
n                        ǣlc ān
n                        ānra gehwilc
n                        .Each of two
n                        ǣghwæþer
n                        (ge)hwæþer
n                        .Each, everyone
n                        ǣghwæþer
n                        ǣghwilc
n                        æthwā
n                        .Each, every (thing/one)
n                        ǣghwilc ān
n                        ǣlc
n                        ǣlc ān
n                        ǣlchwega
n                        ān hwā
n                        ān gehwilc
n                        gehwā
n                        gehwǣmlic og
n                        gehwilc
n                        .Everyone
n                        ǣghwā
n                        wel hwā
n                        .Everything
n                        ǣghwæt
n                        ǣlc wiht
n                        wel hwæt
aj                        .Some
aj                        samhwilc
aj                        .Some, certain, any
aj                        sum
aj                        .Any
aj                        ǣlc (ān)
n                        .Nearly every (thing/one)
n                        mǣst ǣlc
n                        (ge)welhwilc
aj                        .Every
aj                        ǣfre ǣlc
aj                        .All, every, etc.
aj                        eall
av                        .In any respect
av                        be āwihte
av                        .In any case
av                        āhwǣr
av                        āhwergen
av                        hūru
av                        .In every respect, in every way
av                        ǣghwǣr
av                        ǣghwanon
av                        ǣghwilces
av                        ǣlces þinges
av                        ǣlce þinga
av                        in eallum þingum
av                        þurh ǣlc þing
av                        .In every case
av                        ǣghwǣr
av                        gehwæþer
av                        .In every particular
av                        fyrmest
av                        .Universally
av                        eall efne