Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        Emptiness
n                        ǣmtignes
n                        īdelnes
n                        lǣrnes
aj                        .Empty
aj                        ǣmettig
aj                        hlanc p
aj                        īdel
aj                        gelǣr
aj                        wēste
aj                        ..Empty of
aj                        ǣmettig (fram)
aj                        gǣsne
aj                        lēas
aj                        nēp q
aj                        tōm
aj                        wēste
aj                        ..Emptied out
aj                        āmeallod g
v                        .To make empty
v                        (ge)ǣmtian
v                        berian op
v                        onīdlian og
v                        ..To deprive of, empty of
v                        āīdl(i)an
v                        .To be/become empty
v                        (ge)īdlian
v                        rūmian
p                        .Without
p                        būtan
p                        forūtan
p                        wiþūtan