Results


Part of Speech Word Flag
n                        Fullness
n                        fullnes
n                        (ge)fyllnes
n                        .Fullness, plenitude
n                        (ge)fyllednes
n                        .Act of filling (vessel, etc.)
n                        fylling
n                        ..Act of filling butts
n                        byttfylling o
n                        ..Act of filling a bottle
n                        cyllfylling o
n                        .A fill, full supply (of food, etc.)
n                        fyll(u)
aj                        .Full (of), filled (with)
aj                        ful
aj                        .In full, full
aj                        fullic
aj                        .Heaped up, loaded
aj                        gehladen
aj                        .Brimful
aj                        brerdful o
aj                        .Crammed full
aj                        fullgedrifen o
aj                        .Overfull
aj                        fullic
aj                        oferfull
aj                        .Distended/filled (with food)
aj                        āþegen g
av                        .Entirely, altogether
av                        be eallum
av                        ealle
av                        eallunga
av                        lungre
av                        mid ealle
av                        mid eallum
av                        onwealglīce o
av                        samod
av                        .Entirely, fully, altogether
av                        ānunga
av                        eall
av                        ..Absolutely, entirely
av                        forþearlīce
av                        .(With numeral) in all, altogether
av                        ealles
av                        ealra
av                        .Quite, altogether
av                        ǣghwæs
av                        ealles
av                        fæste
av                        welhwæs p
av                        .Just, quite
av                        efne
av                        efnes
av                        ..All, entirely, quite
av                        eall
av                        geneahhe
av                        genōg
v                        .To fill, fill up
v                        āfyllan
v                        befyllan q
v                        geendian
v                        (ge)full(i)an
v                        (ge)fyllan
v                        geinnian
v                        .To cram, stuff
v                        ācrammian og
v                        ācrimman g
v                        (ge)crammian
v                        (ge)crimman
v                        ..To stuff full below
v                        undercrammian o
v                        .To load, furnish abundantly
v                        (ge)hladan
v                        .To become full, fill up
v                        fullian
v                        .To overflow
v                        oferflōwan