Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Principal/chief (of its class or type)
aj                        ealdor
aj                        ealdorlic
aj                        frymþlic
aj                        .Pre-eminent
aj                        ealdordōmlic
aj                        .Greater, superior
aj                        furþra
aj                        .First
aj                        forþmest
aj                        .Best (aj)
aj                        betst
av                        .In the front rank
av                        foran
av                        .Best, most (av)
av                        betst
av                        .Better (av)
av                        betera
av                        innor
av                        .Superior to
av                        tōforan
av                        .Chiefly, especially
av                        hūru
av                        mǣst
av                        ..Principally
av                        ealdorlīce
av                        .Particularly, especially
av                        hēalīce
av                        mǣstlicost og
av                        onsundran
av                        syndorlīce
av                        syndriglīce
v                        .(Figurative) to tower above
v                        forþ hlifian fore
v                        .To surpass, excel
v                        oferhlīfian
v                        oferstīgan