Results


Part of Speech Word Flag
n                        Extent, degree
av                        .To a certain extent, to some extent
av                        healfunga
av                        .To (such) a degree (as)
av                        swā forþ swā
av                       
av                        .To this extent, thus
av                        þus
av                        .To that extent
av                        be þǣm dǣle
av                        tō þæs (þæt)
av                        tō þon
av                        tō þӯ (þæt)
av                        .To a greater degree/extent
av                        furþor
av                       
av                        .To a greater degree than, above
av                        on ufan
av                        on uppan
av                        tōforan
av                        ..Over and above
av                        furþor
av                        .More (in degree/extent/quantity)
av                       
av                        wīde
av                        ..More, rather
av                       
av                        ..More and more
av                        mā and mā
av                        wīdor
av                        ..The more
av                        þon mā
av                        þӯ hraþor
av                        þӯ mā
av                        ..By how much more
av                        þām mycle mā
av                        ..(Any) more than
av                        þē mā þe
av                        þon mā þe
av                        .Most
av                        hūru swīþost
av                        ..Most of all
av                        þē swīþost micle
av                        ..At most
av                        be (þām) mǣstan
av                        .In/to a high degree, extremely, greatly
av                        hēalīce
av                        .Exceedingly, greatly
av                        hearde
av                        micellīce
av                        micles
av                        stundum
av                        swīþe
av                        swīþlīce
av                        syndorlīce
av                        þearle
av                        ungescēad