Results


Part of Speech Word Flag
n                        Abundance
n                        cystignes
n                        forwana
n                        fyll(u)
n                        genyhtsumung g
n                        rūmgifulnes
n                        rūmnes
n                        gesundfulnes
n                        .Abundance, plenty, opulence
n                        genyht
n                        spēd
n                        wela
n                        ..Glorious wealth/abundance
n                        wuldorspēd op
aj                        .Plentiful, abundant
aj                        brād
aj                        fǣtt
aj                        full
aj                        genyhtful g
aj                        (ge)nyhtsum
aj                        (ge)nyhtsumiende
aj                        genyhtsumlic
aj                        rīfe o
aj                        rūmgiful
aj                        rūmlic
aj                        rūmmōd
aj                        spēdig
aj                        geþuhtsum o
aj                        weallende
aj                        ..With fish
aj                        fiscwylle
aj                        ..With birds
aj                        fugelwylle o
aj                        .Not running short
aj                        unscortende g
aj                        ungetēorod
aj                        .Making rich, enriching
aj                        weligstedende og
aj                        .Gold-abounding
aj                        goldhwæt op
av                        .Abundantly
av                        be fullan
av                        be fullum þingum
av                        fullīce
av                        genōg
av                        genyhtlīce g
av                        genyhtsumlīce
av                        rūme
av                        spēdum
av                        ..Thickly, luxuriantly
av                        þicce
v                        .Has abundance of
v                        genēah
v                        .To be abundant, abound
v                        āweallan
v                        flōwan
v                        genōgian og
v                        (ge)nyhtsumian
v                        weallan
v                        weligian
v                        .To provide abundantly
v                        āfyllan
v                        (ge)fyllan
v                        .To make rich/abundant
v                        (ge)weligian