Results


Part of Speech Word Flag
n                        An immense quantity, immensity, immense number
n                        ungemet
n                        .An immense quantity
n                        ungerīm
n                        .Excess, immensity
n                        ormǣtnes
n                        .Vastness, excessiveness, greatness
n                        unmǣtnes
n                        .An incalculable number or amount
n                        un(ge)rīm
n                        ..No count, an infinity
n                        nān rīm
aj                        .Excessive, great, immense
aj                        ormǣte
aj                        ormǣtlic
aj                        orne
aj                        unmǣte
aj                        un(ge)mǣtlic
aj                        ungescēad
aj                        .Utter, excessive
aj                        þearl
aj                        .Vast, immense, very great
aj                        ofermǣte
aj                        ofermǣtlic
aj                        ungemetlic
aj                        .Vast, boundless, immense
aj                        grundlēaslic o
aj                        unāmeten
aj                        ungrund p
aj                        .Boundless, insatiable
aj                        grundlēas
aj                        .Infinite, very great
aj                        ungeendod
aj                        ..Infinite, boundless
aj                        unārīmendlic
aj                        ungedāllic o
aj                        ungeendodlic
aj                        .Unmeasured
aj                        ungemedemad op
aj                        ..Immeasurable, immense
aj                        ungemǣte
aj                        ..Excessive, beyond measure
aj                        ofermǣte
aj                        ungewēnedlic o
aj                        .Without number, countless
aj                        ofer ǣlc gerīm
aj                        ..Countless, innumerable, untold
aj                        unārīmed
aj                        unārīme(n)dlic
aj                        unātalodlic og
aj                        unāteald o
aj                        unātellendlic
aj                        unmǣte
aj                        un(ge)rīm
aj                        unrīme
aj                        ungerīmed o
aj                        un(ge)rīmedlic
aj                        ungerīmlic o
aj                        unteald o
aj                        ungetel og
av                        .Immensely, hugely
av                        ormǣte
av                        .Excessively, immensely
av                        ormǣtlīce
av                        .Beyond measure, excessively
av                        ofer gemet
av                        oferswīþe
av                        .Immensely, immeasurably
av                        ungemǣte