Results


Part of Speech Word Flag
n                        Much
n                        micel
n                        .No small amount, much
n                        unlӯt op
n                        unlӯtel
n                        .Very much, a great amount
n                        mǣst
n                        .A great deal, abundance, multitude
n                        dǣl
n                        fulsumnes og
n                        manigfealdnes
n                        manigfealdsumnes og
n                        micelnes
n                        wearn p
n                        worn
aj                        .Many, much
aj                        fela
aj                        .(Of quantity) much
aj                        micel
aj                        ..Just as much
aj                        efenmicel
aj                        ..(Of quantity, number) not little/few, much
aj                        unlӯtel
aj                        .(Of quantity) good, generous
aj                        gōd
av                        .Very
av                        bitre
av                        forwel
av                        full
av                        tela
av                        wel
av                        ..Very much, exceedingly
av                        swīþe
av                        ..Very much, greatly
av                        ealfela p
av                        fela
av                        forhearde
av                        forþearle
av                        fregnþearle o
av                        micclum
av                        micel
av                        micles
av                        nēodlīce
av                        swīþe
av                        trumlīce
av                        ..Not a little
av                        ne lӯthwōn
v                        .To abound, become much
v                        (ge)manigfealdan
v                        .To make abundant, accumulate
v                        gōdian
v                        gemanigfealdian
v                        .To accumulate, get large amount of
v                        (ge)hēapian