Results


Part of Speech Word Flag
n                        Arithmetic
n                        (ge)rīmcræft
n                        (ge)tælcræft
aj                        .Skilled in reckoning
aj                        rīmcræftig
aj                        getælwīs
n                        ..One skilled at figures
n                        rīmcræftiga
n                        rīmere o
n                        .(In enumeration) x times
n                        dǣl
n                        feald/fild
n                        .Geometry
n                        eorþcræft g
n                        eorþgemet
n                        .A calculator, mathematician
n                        circolwyrde o
n                        .An instrument for measuring
n                        gemet
n                        ..A measuring stick
n                        metgeard og
n                        ..A square
n                        rihtbred g
n                        ..A pair of compasses
n                        gafolrand g
n                        mǣltange g
n                        ..A cycle used in calculation
n                        circul
n                        hwēol
n                        trendel
aj                        .Ascertained by calculation
aj                        gefunden
av                        .Less, minus
av                        lǣs
v                        .To work out, calculate
v                        findan
v                        .To add
v                        (ge)dōn tō
v                        .To amount to
v                        macian
v                        .To multiply
v                        gemanigfildan
v                        .To divide
v                        tōdǣlan
v                        ..Into two
v                        twīdǣlan