Results


Part of Speech Word Flag
n                        Thickness, viscosity
n                        þicnes
n                        .Sticky slimy substance, paste, pulp
n                        flyne
n                        gor
n                        slypa
n                        slyppe
n                        sticce o
aj                        .Thick, viscid
aj                        slipeg
aj                        stille
aj                        stīþ
aj                        þicce
aj                        ..As thick as pottage
aj                        brīwþicce o
aj                        .Sticky
aj                        tōh
av                        .Tenaciously, toughly
av                        tōhlīce g
v                        .To make/become thick, thicken
v                        þiccian
v                        ..To bring to the consistency of tar
v                        getyrw(i)an o
v                        .To adhere, stick (to), cling
v                        ætclifian g
v                        ætfēolan
v                        clīfan o
v                        (ge)clifian (on)
v                        (ge)fēolan
v                        onclifian
v                        oþfēolan og
v                        tōclifian g
v                        geþēodan