Results


Part of Speech Word Flag
n                        Black/blackness
n                        blæc
n                        sweartnes
n                        .Black thing/type of blackness
n                        blæc
n                        blæcce g
n                        col
n                        sōt
n                        sweartnes
aj                        .Black
aj                        blæc/blac
aj                        sweart
aj                        ..Very/completely black
aj                        eallsweart o
aj                        ..Black as coal
aj                        colsweart o
aj                        swā sweart swā col
aj                        ..Black as a raven
aj                        hræfnsweart o
aj                        .Dark-coloured
aj                        āsweartod
aj                        dimhīw
aj                        dimm
aj                        dox
aj                        salu op
aj                        salubrūn op
aj                        wanfāh op
aj                        wann
aj                        ..Darkened, blackened
aj                        salwed op
aj                        .Livid
aj                        āsweartod
aj                        lǣl
aj                        wann
aj                        wanniht og
v                        .To grow black, become dark
v                        (ge)sweorcan
v                        .To become/make black
v                        (ge)sweartian
v                        .To become ashy/livid
v                        āsweartian
v                        āwannian
v                        doxian o
v                        feologan op
v                        wannian o
v                        .To stain a dark colour
v                        betyran q