Results


Part of Speech Word Flag
n                        Skin disease, erysipelas
n                        angset
n                        bāncoþa
n                        bruneþa o
n                        fīc
n                        ōman
n                        wildefӯr g
n                        .Shingles
n                        circulādl
n                        weargbrǣde
n                        .Ring-worm
n                        hringādl q
n                        .Scurfiness of the head
n                        hēafodhrīefþo o
n                        sceorf
n                        .Loss of hair
n                        feallende feax
n                        feaxfeallung og
n                        .?Measles
n                        mǣlsceafa g
n                        .(?Small)pox
n                        pocādl
n                        .Scrofula, eczema
n                        scrofel o
n                        teter
n                        .Skin disease (?leprosy)
n                        blǣce
n                        blǣcþa og
n                        blǣcþrūstfel g
n                        hrēofl
n                        hrēofla
n                        hrēofnes
n                        sēo micle ādl
n                        þrūstfell g
aj                        ..Of/concerning this disease
aj                        hrēof
aj                        hrēoflic
aj                        hrēoflig
n                        ..A leper
n                        hrēof
n                        hrēofla
n                        līcþrōwere
aj                        ..(Of persons, body) scabby, leprous
aj                        hrēof
aj                        hrēofl
aj                        hrēoflig
aj                        unsmēþe
aj                        wearriht
aj                        ...Leprous from sin
aj                        synhrēoflig o
v                        ..To become leprous
v                        āhrēofian o
aj                        ..Not leprous
aj                        unhrēoflig o
n                        .?Disease (unspecified)
n                        sugesweard og