Results


Part of Speech Word Flag
n                        Itch, irritation
n                        cleweþa o
n                        gicce
n                        gicelnes g
n                        gicþa
aj                        .Suffering from itching
aj                        giccende
aj                        giccig og
v                        .To itch
v                        giccan
v                        .To irritate
v                        slītan
n                        .A tingling, smarting
n                        blōt g
n                        smeortung og
n                        tend(l)ing o
n                        ..Gooseskin
n                        cylewearte g
n                        .A burn, scald
n                        bærnett
n                        bryne
n                        forbærnednes
n                        ..From cold
n                        cile bærnett
v                        ..To tingle, burn, smart, throb
v                        biernan
v                        clæppettan
v                        forswǣlan
v                        hoppettan
v                        prician
v                        smeortan
aj                        ...Smarting from heat
aj                        fӯrsmeortende o
v                        ..To become frost-bitten
v                        ācalan
n                        .A bite, sting
n                        āflygennes
n                        bite
n                        slege
n                        geslit
n                        slite
n                        sting
n                        ..Of a snake
n                        wyrmslite o
v                        ..To bite, sting
v                        ofslītan q
v                        (ge)slēan
v                        slītan
v                        tōslītan