Results


Part of Speech Word Flag
n                        Plants/flowers (alphabetical order)
n                        .'Adderwort'
n                        nǣdderwinde og
n                        nǣdrewyrt
n                        .Agrimony
n                        agrimonia
n                        gārclife
n                        heorotclǣfre
n                        sticwyrt g
n                        ..Water agrimony (ambrosia)
n                        hindhæleþe
n                        .Alehoof, ground ivy
n                        hōfe
n                        merschōfe o
n                        tūnhōfe o
n                        .Aloe
n                        alwe
n                        .Archangelica
n                        blind(e) netel
n                        .Argentilla
n                        argentille g
n                        .Beewort, sweet flag
n                        bēowyrt
n                        .Betony
n                        betonice
n                        bisceopwyrt
n                        bisceopwyrtel og
n                        ..Field-bishopwort
n                        feldbisceopwyrt o
n                        ..Water betony
n                        brūnwyrt
n                        .Bindweed, convolvulus, woodbine
n                        argentille g
n                        bedewind q
n                        berewinde og
n                        wiþobend o
n                        wiþowinde
n                        wudubind(l)e
n                        wuduwinde g
n                        .Bishop-weed
n                        ameos o
n                        bisceopwyrt
n                        .Bobonica
n                        hratele g
n                        .Bog-myrtle, gale
n                        gagel
n                        ..Tufts/catkins of
n                        gagelcroppan o
n                        .Bryony
n                        hēahhymele
n                        wilde cyrfet
n                        .Bugle
n                        þunorclǣfre
n                        .Bur, burdock
n                        clāte
n                        clife
n                        clifwyrt
n                        cliþe og
n                        ēawyrt
n                        foxes clāte
n                        lappe og
n                        ..Greater burdock
n                        clātecrop og
n                        foxes clife
n                        .Buttercup
n                        clufþung(e)
n                        clufwyrt
n                        .Caltrops
n                        coltetræppe g
n                        .Cammock, kex, restharrow
n                        cammoc
n                        .Caper-plant
n                        springwyrt
n                        .Catmint
n                        nefte
n                        .Celandine, swallow-wort
n                        celeþonie
n                        .Centaury
n                        centaurie
n                        curmealle
n                        feltere
n                        hierdewyrt
n                        ..Black centaury
n                        īsenhearde
n                        ..Lesser centaury
n                        eorþg(e)alla
n                        ..Small centaury
n                        curmealle
n                        curmealle sēo lǣsse
n                        sēo lӯtle culmille
n                        sēo lӯtle curmealle
n                        .Charlock
n                        cerlic
n                        coydic og
n                        .Chervil
n                        cerfelle
n                        .Chickweed/groundsel
n                        cicena mete
n                        .Cinquefoil
n                        fīffingre o
n                        fīflēafe
n                        hræfnes fōt
n                        .Clary
n                        slarege
n                        .Cliffwort, water-wort
n                        clifwyrt
n                        .Cleavers/burdock
n                        clāte
n                        clife
n                        clifwyrt
n                        clite
n                        cliþe og
n                        cliþwyrt
n                        hegeclife
n                        ..Top of burdock
n                        clāte crop
n                        ..Cleavers/goose grass
n                        smale clāte
n                        smale clife
n                        .Clover
n                        clǣferwyrt o
n                        clǣfre
n                        wuduclǣfre og
n                        ..Hart-clover, hemp
n                        heorotclǣfre
n                        ..White clover
n                        hwīte clǣfre
n                        ..Purple clover
n                        rēade clǣfre
n                        .Coltsfoot
n                        clite
n                        coltgrǣg og
n                        .Comfrey
n                        consolde o
n                        galluc
n                        .Costmary, cost
n                        cost
n                        .Cow-parsley, wood chervil
n                        wuducerfille
n                        .Cowslip
n                        cūslyppe
n                        .Crocus
n                        tītolōse og
n                        .Crowfoot/cowbane
n                        brōcþung og
n                        clufþung(e)
n                        .Cuckoo flower
n                        bulut
n                        .Cyclamen, sowbread
n                        slite
n                        .Daisy
n                        brӯsewyrt o
n                        dæges ēage
n                        .Dandelion
n                        ǣgwyrt
n                        .Dock, sorrel
n                        ampre
n                        docce
n                        fenompre o
n                        sundampre o
n                        sūre
n                        wegbrǣde
n                        ..Wood dock/sorrel
n                        gēaces sūre
n                        wududocce
n                        wudusūre og
n                        ..Clump of dock
n                        doccþӯfel
n                        .Dragons, 'dragonwort'
n                        drācentse
n                        .Dwarf elder
n                        ellenwyrt
n                        leoþuwyrt/liþwyrt
n                        wealwyrt
n                        .Elecampane
n                        eolone
n                        hēahheoloþe
n                        horselene
n                        .Eyebright, eyewort
n                        ēagwyrt
n                        .Feverfew
n                        adreminte q
n                        feferfūge
n                        .Field balm
n                        healfwudu
n                        .Figwort
n                        brūn(e)wyrt
n                        fīcwyrt og
n                        wenwyrt
n                        .Fleabane, fleawort
n                        cristalla o
n                        flēawyrt g
n                        .Foxglove
n                        fingerdocca g
n                        foxes glōf(a)
n                        sion
n                        .Fumitory
n                        ātorlāþe
n                        .Gentian
n                        feldwyrt
n                        ferdwyrt q
n                        meargealla
n                        merscmeargealla
n                        .Germander
n                        cymed
n                        .Goatweed
n                        gōtwoþe
n                        .Goose grass
n                        hegerife
n                        .Gromel
n                        sun(nan)corn
n                        .Groundsel
n                        g(r)undeswelge
n                        selfǣte
n                        siger/sīr g
n                        .Hare's foot
n                        haranhige
n                        .Heliotrope
n                        goldwyrt og
n                        sigelhweorfa
n                        sōlate o
n                        sōlsēce
n                        sunfolgend og
n                        .Hellebore
n                        wēdberge
n                        ..Black hellebore
n                        ceasteræsc
n                        ceasterwyrt o
n                        hamorwyrt
n                        ..White hellebore
n                        tunsingwyrt
n                        .Hemlock
n                        hymlic/-līce
n                        wōdewistle g
n                        .Henbane
n                        argentille g
n                        belene
n                        hennebelle
n                        .Hillwort
n                        hylwyrt
n                        .Hog's fennel
n                        cammoc
n                        .Horehound
n                        bulut
n                        hārhūne
n                        hūne
n                        .Horse parsley
n                        alexandre
n                        .Hound's tongue
n                        cuneglæsse
n                        glōfwyrt
n                        hundes micge
n                        hundes tunge
n                        ribbe
n                        .Hyssop
n                        hlēnortēar og
n                        ysope
n                        .Iris/gladiolus/flag
n                        fane
n                        glædene
n                        hwatend g
n                        .Knapweed
n                        īsenhearde
n                        .Ladderwort, Jacob's ladder
n                        hlǣderwyrt o
n                        .Lady's smock
n                        lustmoce
n                        .Lady's mantle, lion's foot
n                        lēonfōt
n                        .Larkspur
n                        fugeles wӯse
n                        .Lily
n                        lilie
n                        .Lily of the valley
n                        glōfwyrt
n                        .Liverwort
n                        ēalifer
n                        liferwyrt o
n                        .Lords and ladies
n                        arod
n                        .Lovage
n                        lufestice
n                        .Lupin
n                        elehtre
n                        .Madder
n                        mæddre
n                        ..Sprig of madder
n                        mædercīþ o
n                        .Mallow
n                        cottuc
n                        geormanlēaf
n                        geormanletic og
n                        hoc(c)
n                        hoclēaf
n                        mealwe
n                        symeringwyrt g
n                        ..Marshmallow
n                        bisceopwyrt
n                        merscmealwe
n                        .Marigold
n                        goldblōma
n                        golde og
n                        goldwyrt og
n                        .Mayweed
n                        mægþa/mageþa
n                        .Meadow saffron
n                        grēate wyrt
n                        .Meadowsweet, meadwort
n                        meduwyrt
n                        .Mercury
n                        cedelic
n                        efe(n)lāste
n                        .Moorwort
n                        mōrwyrt o
n                        .Mugwort
n                        ambrōsie o
n                        mucgwyrt
n                        .Mullein
n                        candelwyrt og
n                        feltwyrt
n                        .Musk
n                        disma(-e)
n                        .Nettle
n                        blind netel
n                        netel(e)
n                        sēo rēade netele
n                        smale netel
n                        þā grēatan netlan
n                        worþignetele o
aj                        ..Not stinging
aj                        blind
n                        .Nightshade
n                        ælfþone
n                        hundesberie og
n                        mixenplante
n                        nihtscada g
n                        .Orache
n                        melde
n                        tūnmelde og
n                        .Orchid
n                        fornētes folm
n                        hræfnes lēac
n                        .Oxeye
n                        gesca(l)dwyrt
n                        .Oxheal
n                        oxna lybb
n                        .Oxlip
n                        oxanslippe
n                        .Pellitory
n                        asterion
n                        dolgrūne
n                        pyretre o
n                        .Peony
n                        peonie
n                        .Periwinkle
n                        perwince
n                        .Pimpernel
n                        pipineale
n                        .Plantain
n                        wegbrǣde
n                        .Poppy
n                        popig
n                        .Ragged robin
n                        bulut
n                        .Ramgall
n                        ramgealla
n                        .'Rattlewort'
n                        hrætelwyrt og
n                        .Ravensfoot
n                        hræfnes fōt
n                        .Ribwort
n                        hundes tunge
n                        lǣcewyrt
n                        ribbe
n                        .Rue
n                        rūde
n                        ..Wild rue, 'harmala'
n                        armelu
n                        feldrūde og
n                        .Savory
n                        saturege
n                        sūþerige og
n                        .Saxifrage
n                        moldcorn
n                        sundcorn
n                        ..Granulated tuber of
n                        moldcorn
n                        .Selfheal, sanicle
n                        selfhǣle
n                        .Silverweed
n                        leloþre g
n                        gelodwyrt
n                        .Smallage, wild celery
n                        merece
n                        .Smearwort
n                        smeoruwyrt
n                        .Snapdragon
n                        hundes hēafod
n                        .Soapwort
n                        brӯsewyrt o
n                        lēaþorwyrt
n                        leoþuwyrt/liþwyrt
n                        .Southernwood, wormwood
n                        aprotane
n                        prutene o
n                        sūþerne wermōd
n                        sūþernewudu
n                        wermōd
n                        .Spearwort
n                        sperewyrt
n                        .Speedwell
n                        hleomoc(-e)
n                        .Spikenard
n                        nard
n                        .Stitchwort
n                        æþelferþingwyrt
n                        ..Greater stitchwort
n                        cex og
n                        .Stonecrop
n                        stāncrop
n                        .Sunflower
n                        sōlate o
n                        .Tansy
n                        englisc cost
n                        disma(-e)
n                        helde
n                        tansīþe q
n                        .Teasel
n                        wulfes camb
n                        wulfes tǣsel
n                        .Thistle
n                        brād þistel
n                        þistel
n                        ..Thistledown
n                        þistles blōstm
n                        ..Carline thistle
n                        eoforþrote
n                        snīþstrēo g
n                        ..Sow-thistle
n                        þūþistle g
n                        ..Wood-thistle
n                        wuduþistle
n                        .Tormentil/setfoil
n                        seofonlēafe
n                        .Valerian
n                        ualeriane
n                        .Verbena, vervain
n                        æscþrote
n                        æscwyrt g
n                        berbēne
n                        bisceopwyrt
n                        īsenhearde
n                        .Vetch
n                        earfe
n                        fugles bēan
n                        mūsepise og
n                        .Violet/pansy
n                        æppellēaf og
n                        .Viper's bugloss
n                        haransprecel
n                        .Water-lily, nymphaea
n                        colloncroh g
n                        ēadocce
n                        fleaþe/fleoþe
n                        fleaþorwyrt og
n                        .Water-starwort
n                        stælwyrt og
n                        wæterwyrt
n                        .Woad
n                        wād
n                        ..Woad seed
n                        wādsǣd o
n                        .Wood lettuce, wild sleepwort
n                        wuduleahtric
n                        .Woodmint/wild parsley
n                        wudumerce
n                        .Woodruff
n                        wudurofe
n                        .Wood wax(en)/dyer's broom
n                        wuduweax(e)
n                        .Wormwort, wormgrass
n                        wyrmwort
n                        .Yarrow
n                        gearwe
n                        .Zedoary
n                        sīdewāre