Results


Part of Speech Word Flag
n                        Particular herbs/spices (alphabetical order)
n                        .Basil
n                        eorþmistel o
n                        mistel
n                        .Camomile
n                        liþelēaf og
n                        mageþe
n                        .Coriander
n                        celendre
n                        coliandre
n                        .Cumin
n                        cymen
n                        .Dill
n                        dile
n                        .Marjoram/wild thyme/pennyroyal
n                        ælere g
n                        cyninges wyrt
n                        organe
n                        ..Pennyroyal
n                        brōþorwyrt og
n                        dweorgedwosle
n                        hǣluwyrt q
n                        hylwyrt
n                        pollegie
n                        ..Wild marjoram
n                        feltwurma og
n                        wurmille g
n                        .Mint
n                        minte
n                        ..Types of mint
n                        balsmēþe
n                        balsmite g
n                        brōcminte
n                        feldminte g
n                        fenminte
n                        hāreminte g
n                        horsminte
n                        sǣminte
n                        .Mustard
n                        senep
n                        ..Mustard seed
n                        senepsǣd o
n                        .Parsley
n                        petersilie
n                        stānmerce g
n                        .Rosemary
n                        feldmædere g
n                        sunddēaw g
n                        ..Rosemary/darnel/thyme
n                        bogen
n                        boþen
n                        .Saffron
n                        croh
n                        .Sage
n                        sæþerige
n                        salfie
n                        .Thyme
n                        fille
n                        ..Wild thyme
n                        brādelēac
n                        cunele
n                        wuducunelle
n                        wudufille
n                        .Wild cinnamon
n                        cassia