Results


Part of Speech Word Flag
n                        Other vegetables (alphabetical order)
n                        .Asparagus
n                        eorþnafela
n                        .Cabbage, kale
n                        brassica o
n                        cawl
n                        cawlic
n                        ..Cabbage leaf
n                        cawellēaf o
n                        ..Cabbage seed
n                        cawelsǣd o
n                        ..Cabbage stalk
n                        cawelstela o
n                        cawelstoc o
n                        .Cress
n                        cærse
n                        ..Grown with cress
aj                        cærsen q
aj                        ...Full of cress
aj                        cærsiht o
n                        ..Cress/nasturtium
n                        lēaccærse
n                        tūncærse
n                        worþ(ig)cærse g
n                        ..Lamb's cress
n                        lambes cerse
n                        ..Watercress
n                        billere g
n                        brōccerse o
n                        ēacerse o
n                        fencerse
n                        wyllecærse
n                        .Cucumber
n                        cucumer
n                        eorþæppel
n                        hwerhwette
n                        .Fennel
n                        finol
n                        ..Fennel seed
n                        finolsǣd o
n                        .Fenugreek
n                        fenogrecum
n                        .A gourd
n                        cucurbite
n                        cyrfet
n                        ..Plant that bears gourds
n                        curuettrēow q
n                        .Lettuce
n                        lactūce
n                        leahtric
n                        .Mallow
n                        cottuc
n                        .Pulse, bean
n                        bēan
n                        ..A kind of bean
n                        bēancynn g
n                        ...Seed-bean
n                        bēansǣd
aj                        ..Of beans
aj                        bēanen o
n                        ..Bean pods
n                        bēanbelgas
n                        bēancoddas
n                        bēanscealu g
n                        ..A buck-bean
n                        glæppe
n                        ..Lentils
n                        lent q
n                        lenticulas
n                        ..Pea
n                        pise
n                        reosan og
n                        ...A kind of pea
n                        pysecynn o
aj                        ...Of peas
aj                        pisen q
n                        .Thistle (edible)
n                        meteþistel g