Results


Part of Speech Word Flag
n                        Particular fruits (alphabetical order)
n                        .Apple
n                        æppel
n                        ..Sweet apple
n                        milscapuldor g
n                        mircapuldor og
aj                        ...(Of apple) having sweet/sour taste
aj                        sūrmilsc
n                        ..An apple core
n                        æppelscealu og
n                        ..An apple pip
n                        æppelcyrnel og
n                        ..An apple tree
n                        æppeltrēow
n                        apuldor
aj                        ...Yielding apples
aj                        æppelbǣre
aj                        æppelberende og
aj                        æpplen q
n                        ...Apple tree bark
n                        apuldorrind
n                        ...An apple tree on a boundary
n                        mǣrapeldre o
n                        ..Crab apple
n                        wergulu o
n                        wuduæppel o
n                        wudusūræppel op
n                        ...Bitter substance in
n                        weargol q
n                        ...A crab apple tree
n                        æppelþorn o
n                        sūrapuldre o
n                        sūrmilsc apulder
n                        ....Crab apple tree bark
n                        sūrappuldre rind
n                        ..Medlar
n                        ǣpening o
n                        openærs g
n                        ...A medlar tree
n                        mispeler q
n                        .Blackberry, bramble
n                        blæcberie
n                        brēmelæppel
n                        brēmelberie
n                        ..A blackberry bush
n                        brēmel
n                        brēmelbrǣr og
n                        brēmelþorn
n                        brēmelþyrne
n                        ...Blackberry bark
n                        brēmelrind o
n                        ...A blackberry leaf
n                        brēmellēaf
n                        ...A blackberry thicket
n                        brēmelþӯfel o
n                        ...A blackberry wood
n                        brēmelwudu q
n                        .Blackthorn fruit, sloe
n                        plūmslā og
n                        slāh
n                        .Cherry
n                        ciris/cirse
n                        ciseræppel og
n                        ..A cherry tree
n                        cirisbēam g
n                        cyrstrēow g
n                        .Colocynth berries
n                        hundescwelcan og
n                        .Date
n                        gedropa g
n                        fingeræppla
n                        palmæppel g
n                        ..A palm tree
n                        fenix
n                        palm(a)
n                        palmtrēow
n                        ...A palm branch
n                        palm(a)
n                        palmtwig
n                        ...A palm grove
n                        palmbearu og
n                        .Fig
n                        fīc
n                        fīcæppel
n                        ..A dried fig
n                        caric o
n                        ..A fig tree
n                        fīc
n                        fīcbēam
n                        fīctrēow
n                        ...A fig leaf
n                        fīclēaf o
n                        .A grape
n                        berie
n                        song og
n                        wīnbeger
n                        wīnber(i)ge
n                        ..A bunch of grapes
n                        (ge)clystre
n                        wīnclyster g
n                        wīngeardhring g
n                        ..A vine
n                        wīnbēam
n                        wīngeard
n                        wīntrēow
n                        ...Branch/tendril of vine
n                        wīnbōh
n                        wīnclyster g
n                        gewind
n                        wīngeardbōg og
n                        wīngeardhōc g
n                        wīntwig g
n                        ...A vine leaf
n                        wīnlēaf og
n                        ...A row of vines
n                        oemseten wīngeardes
aj                        ...Of the vine
aj                        wīntrēowig og
n                        .Haw
n                        haga
n                        ..A hawthorn tree
n                        hægþorn
n                        haguþorn
n                        .Hip
n                        hēope
n                        ..A briar/rose bush
n                        hēopbremel
n                        hēope
n                        rōse
n                        wudurōse o
n                        ..Of briar/roses
n                        rōsen
n                        ..A bed of briar
n                        rōsbedd og
n                        .Hop-plant
n                        feldwōp g
n                        hegehymele
n                        hymele
n                        mealtwyrt g
n                        ..Female
n                        ēowohumele o
n                        .Mulberry (or bramble?)
n                        byrigberge o
n                        mōrberie
n                        ..A mulberry tree
n                        mōrbēam
n                        .Olive
n                        eleberge
n                        ..An olive tree
n                        elebēam
n                        eletrēow
aj                        ...Of olives
aj                        elebēamen og
aj                        eletrēowen q
n                        ...An olive leaf
n                        elelēaf
n                        ...An olive twig
n                        eletwig g
n                        ...An olive grove
n                        elebearu g
n                        ...An olive stump
n                        elebēamstybb o
n                        .Peach
n                        persic
n                        ..A peach tree
n                        persoctrēow og
n                        .Pear
n                        peru
n                        ..A pear tree
n                        pirie
aj                        ...That grows pears
aj                        peren q
n                        .Plum
n                        plūmblǣd o
n                        plūme
n                        plūn og
n                        plӯme
n                        ..A plum tree
n                        plūme
n                        plūmtrēow
n                        plӯme
n                        .Pomegranate
n                        affricanisc æppel
n                        cornæppel g
n                        .Quince
n                        coddæppel g
n                        godæppel g
n                        .Raspberry
n                        hindberge
n                        ..A raspberry bush
n                        hindbrēr
n                        .Strawberry
n                        eorþberge og
n                        strēawberige
n                        ..A strawberry plant/runner
n                        strēawberian wīse
n                        strēawberige
n                        .Whortleberry
n                        hǣþberie o
n                        wīnberge
n                        ..A whortleberry plant
n                        horte g