Results


Part of Speech Word Flag
n                        Particular trees/shrubs (alphabetical order)
n                        .Alder
n                        alor
n                        ..Berry-bearing alder
n                        spracen
n                        ..Black alder
n                        fūla bēam
n                        fūletrēo
aj                        ..Of alder
aj                        ælren
aj                        elren
n                        ..Alder bark
n                        alorrind o
n                        ..An alder bed
n                        alerbedd o
n                        ..An alder copse
n                        alersceaga
n                        alrett q
n                        ..An alder wood
n                        alerholt g
n                        .Ash
n                        æsc
aj                        ..Of ash, ashen
aj                        æscen
n                        ..Ash bark
n                        æscrind
n                        ..An ash stump
n                        æscstybb
n                        ..A bed/clump of ash
n                        æscbedd
n                        æscett q
n                        .Aspen
n                        æspe
n                        cwicbēam
n                        cwictrēow g
aj                        ..Of aspen
aj                        cwicbēamen o
n                        ..Aspen bark
n                        æsprind o
n                        cwicbēamrind
n                        cwicrind
n                        ..An aspen wood
n                        æpsett q
n                        æsphangra
n                        .Balsalm, tree yielding balsalm oil
n                        balsalm
n                        .Beech
n                        bēce
n                        bēctrēow og
n                        bōc
n                        bōctrēow
aj                        ..Of beech, beechen
aj                        bēcen
aj                        bōcen q
n                        ..A beech copse
n                        bēcett q
n                        ..A beech wood
n                        bōcholt
n                        bōcwudu op
n                        .Birch
n                        beorc/byrce
n                        byrctrēow og
n                        ..Birch bark
n                        beorcrind o
n                        ..A birch copse
n                        bircen q
n                        bircett q
n                        ..A birch wood
n                        beorcholt g
n                        .Box
n                        box
n                        boxtrēow o
n                        byxe q
aj                        ..Of boxwood
aj                        byxen g
n                        .Cedar
n                        ceder
n                        cederbēam
n                        cedertrēow
aj                        ..Of cedar
aj                        cedrisc og
n                        .Chestnut
n                        cystel(bēam)
n                        cysten
n                        cyst(en)bēam g
n                        stāncyst(en)
n                        ..A chestnut copse
n                        cistelett q
n                        .Cornel/dogwood
n                        corntrēow g
n                        gātetrēow o
n                        .Cypress
n                        cypressus
aj                        ..Of cypress
aj                        cypressen o
aj                        cypressus
n                        .Elder
n                        ellen
n                        ellentrēow o
aj                        ..Of elder(wood)
aj                        ellen
n                        ..Elder bark
n                        ellenrind
n                        ..Elder leaf
n                        ellenlēaf o
n                        ..Elder root
n                        ellenwyrttruma o
n                        ..An elder stump
n                        ellenstybb
n                        ..An elder twig
n                        ellentān o
n                        ..Tufts of elder
n                        ellencropp o
n                        ..An elder grove/copse
n                        ellengrāfa
n                        ellret q
n                        .Elm
n                        elm
n                        ilme
n                        ulmtrēow og
n                        ..Wych-elm
n                        wice
aj                        ..Near/grown with elms
aj                        elmen q
n                        ..Elm bark
n                        elmrind
n                        .Fir/pine
n                        ābies o
n                        æbs
n                        furh/fyrh
n                        furhwudu g
n                        gyr og
n                        gyrtrēow og
n                        pīnbēam
n                        pīntrēow
n                        ..Spruce fir
n                        sæppe g
aj                        ..Of pine
aj                        pīntrēowen o
n                        ..Fir cone
n                        pīnhnutu
n                        .Hazel
n                        hæsel
n                        hæsler q
aj                        ..Of hazel
aj                        hæslen
aj                        ..Grown with hazel
aj                        hæslen
n                        ..A copse/thicket of hazel
n                        hæselwrīd
n                        hæslett q
n                        ..A row of hazels
n                        hæselrǣw o
n                        ..A place grown with hazel
n                        hæsling q
n                        .Heath
n                        hǣþ
n                        .Holly
n                        holen
n                        hulfere q
aj                        ..Of holly
aj                        holen
n                        ..Holly bark
n                        holenrind
n                        ..Holly leaf
n                        holenlēaf
n                        ..A holly stump
n                        holenstybb o
n                        .Honeysuckle
n                        hunigsūge g
n                        .Ivy
n                        īfig
n                        ..Barren trailing ivy
n                        eorþīfig
aj                        ..Grown with ivy
aj                        īfed
aj                        īfiht(e)
n                        ..Ivy bark
n                        īfigrind o
n                        ..Cluster of ivy berries
n                        īfigcrop(pa)
n                        ..Ivy leaf
n                        īfiglēaf o
n                        ..Ivy twig
n                        īfigtwig o
n                        ..Ivy grove
n                        īfigbearo
n                        .Juniper
n                        fyrs
n                        gors(t)
n                        safene
n                        .Laurel
n                        laur
n                        laurbēam
n                        laurtrēow
n                        lawernbēam o
aj                        ..Of laurel
aj                        laurisc o
n                        ..Laurel berry
n                        laurberige
n                        .Lime
n                        lind
aj                        ..Of lime, linden
aj                        linden
n                        .Maple
n                        hlin op
n                        mapulder
n                        mapultrēow
aj                        ..Of maple
aj                        mæsen o
aj                        ..Made of maple
aj                        mapuldern
n                        ..Opening near maple-tree
n                        mapuldorgeat o
n                        .Mistletoe
n                        ācmistel o
n                        mistel
n                        misteltān g
n                        .?Mountain ash
n                        cwicen q
n                        .Myrtle
n                        wīr
n                        wīrtrēow
aj                        ..Of myrtle
aj                        wīrtrēowen o
n                        ..Myrtle bark
n                        wīrrind
n                        ..A grove of myrtles
n                        wīrgrǣfe g
n                        .Oak
n                        āc
n                        ācbēam q
n                        āctrēo p
n                        ..Kind of oak
n                        āccynn og
aj                        ..Of oak, oaken
aj                        ǣcen
n                        ..Oak sapling
n                        æcernspranca o
n                        ..Oak as boundary
n                        mǣrāc o
n                        ..Oak bark
n                        ācrind
n                        ..Oak leaf
n                        āclēaf
n                        ..Oak twig
n                        āctān o
n                        ..Oak stump
n                        ācstybb
n                        ..Oak grove
n                        ācbearo
n                        ..Oak wood/forest
n                        ācett q
n                        ācholt
n                        ācwudu o
n                        ǣcen
n                        ...Oak wood on a slope
n                        āchangra
n                        ...Place where oaks grow
n                        firel q
n                        ...Ridge where oaks grow
n                        ācecg
n                        .?Poplar
n                        popul q
n                        .Privet copse
n                        pryfet
n                        .Service tree
n                        syrfe
n                        syrftrēow
n                        .Spindle-tree
n                        ananbēam o
n                        lūsþorn
n                        wananbēam
n                        .Sycamore
n                        heard og
n                        heord
n                        sicomorus
n                        sycomer o
n                        ..Cluster/flower of
n                        heorotcrop o
n                        .A thorn-tree/bush
n                        pricþorn o
n                        setþorn
n                        þorn
n                        þornþӯfel o
n                        þyrne
n                        ..A kind of thorn
n                        þyrncin o
n                        ..A briar, bramble
n                        brēr
n                        brērþyrne o
n                        ..A bramble/hawthorn
n                        þӯfeþorn
n                        ..A blackthorn/sloethorn
n                        blæcþorn q
n                        slāhþorn
n                        ..A buckthorn
n                        heorotbrem(b)el q
n                        heorotbrēr g
n                        ..Thorn as boundary
n                        mǣrþorn
n                        mǣrþyrne o
aj                        ..Full of thorn or briars
aj                        þornig
aj                        þorniht(e)/-eht(e)
aj                        þӯflig og
aj                        ..Grown with thorn
aj                        brērig q
n                        ..Thorn bark
n                        slāhþornrind
n                        þornrind o
n                        ..Thorn berry
n                        heorotberge g
n                        ..Thorn leaf
n                        heorotbrembellēaf o
n                        ..Thorn stump
n                        þornstybb
n                        ..A thorn copse
n                        þornegn q
n                        þornett q
n                        þorngrǣfe
n                        þyrnet g
n                        ..A row of thorn
n                        þornrǣw
n                        ..A thorny place
n                        þorning o
n                        .Whitebeam-tree/'whitten'
n                        hwītingtrēow og
n                        .Willow
n                        oser og
n                        sealegn q
n                        sealh
n                        welig
n                        windeltrēow g
n                        wīþig
aj                        ..Of willow
aj                        sælen og
aj                        ..Grown with willow
aj                        saliht q
aj                        wiliht
n                        ..Willow bark
n                        sealhrind
n                        wīþigrind o
n                        ..?Willow straw
n                        windelstrēaw
n                        ..Willow stump
n                        wīþigstybb
n                        ..Willow copse
n                        sealhyrst o
n                        silet q
n                        wīþigett q
n                        .Yew
n                        ēoh
n                        īw
n                        ..Yew berry
n                        ēowberge op