Results


Part of Speech Word Flag
n                        Cattle
n                        hrīþer
n                        weorf
n                        nēat
n                        nīeten
n                        orf
aj                        .Of/concerning cattle
aj                        hrīþeren o
aj                        .(Of cattle) given to butting
aj                        hnitol
n                        .Race of cattle
n                        nīetencynn
n                        orfcynn
n                        .Herd of cattle
n                        hrīþerheord
n                        .Cattle for slaughter
n                        sleghrӯþer
n                        slegnēat o
n                        .Working cattle
n                        weorcnӯten o
n                        .Pastured cattle
n                        feldhrīþer o
n                        feldoxa o
n                        .Stabled cattle
n                        faldhrīþer
n                        .Dung of cattle
n                        weorftord op
n                        .Young of cattle, calf
n                        cealf
n                        cūcealf
n                        frymetling o
n                        .Cow
n                       
n                        ..Belonging to the people
n                        folccū op
n                        ..For slaughter
n                        metecū
n                        ..Eye of a cow
n                        cū ēage
n                        ..Horn of a cow
n                        cūhorn
n                        ..Tail of a cow
n                        cūtægl
n                        ..Urine of a cow
n                        cūmicge o
n                        cūmigoþa o
n                        ..Heifer
n                        hēahfore
n                        .Bull
n                        bula
n                        fearhrӯþer
n                        fearr
aj                        ..Of/concerning a bull
aj                        fearlic og
n                        ..A bull-calf
n                        bulloc
n                        ..A steer
n                        stēor
n                        ..An ox
n                        oxa
n                        ...An old ox
n                        eald hrīþer
aj                        ...(Of ox) gelded
aj                        gildet
n                        ...As beast of burden
n                        nēat
n                        ...An ox at mill
n                        mylenoxa o
n                        ...An ox-calf
n                        oxancealf o
n                        ...A steer
n                        stēoroxa og