Results


Part of Speech Word Flag
v                        To breathe
v                        ǣþmian g
v                        ātēon
v                        (ge)blāwan
v                        gebregdan oreþe
v                        (ge)ēþian
v                        hladan oroþ
v                        onblāwan
v                        orþian
v                        getēon oroþ
v                        .?Breathed
v                        āblǣst g
v                        .To breathe in
v                        ātēon tō
v                        tō(ge)tēon
v                        wiþtēon
v                        .To exhale
v                        āfǣman ūt
v                        āpyffan
v                        ūt āblāwan
v                        ūt ǣþmian
v                        ūt āpyffan
v                        .To breathe on/into
v                        āblāwan on/ofer
v                        edblōwan og
v                        ēþian on
v                        geondblāwan
v                        inblāwan
v                        onorþian og
v                        orþian
v                        tōēþian o
v                        .To blow out cheeks, blow hard
v                        blāwan
v                        hlӯrian og
v                        .To breathe hard, pant
v                        fnǣstian
v                        fnesan
v                        orþian
v                        stenecian
v                        stenian og
v                        þefian