Results


Part of Speech Word Flag
n                        Finger
n                        finger
aj                        .Of/concerning the finger
aj                        fingerlic og
n                        .Tip
n                        liþ
n                        .Forefinger
n                        bīcn(ig)end
n                        lēawfinger op
n                        scyte(l)finger
n                        tǣcnend
n                        .Middle finger
n                        ǣwiscberend og
n                        hālettend og
n                        middelfinger
n                        se midlesta finger
n                        .Ring finger
n                        goldfinger
n                        hringfinger
n                        lǣcefinger g
n                        .Little finger
n                        ēarclǣnsend og
n                        ēarfinger
n                        ēarscripel
n                        se lǣsta finger
n                        se lӯtla finger
n                        .Thumb
n                        þūma