Results


Part of Speech Word Flag
n                        Populace of a town/city
n                        burgwaru
n                        burhwerod
aj                        .Inhabiting a town/city
aj                        burgsittende
n                        .Citizens
n                        āþolware op
n                        burgwaran
n                        burgware
n                        ceasterlēod(e)
n                        ceastersǣtan (-e)
n                        (ge)ceasterwaran (-e/-u)
n                        ..Residents within walls
n                        innanburhware
n                        ..Dwellers in a suburb
n                        underburhware og
n                        ..Citizens outside a town
n                        ūtanburhware o
n                        ..A citizen
n                        burglēod
n                        burgsǣta g
n                        burgsittend
n                        burhmann
n                        burhwarumann o
n                        castelmann
n                        ceasterbūend op
n                        portmann
n                        portwara o
n                        portwer
n                        stocweard g
n                        ...A Roman citizen
n                        rōmānisc fōstorcild