Results


Part of Speech Word Flag
n                        Killing, violent death, destruction
n                        cwalu
n                        cwealmbǣrnes
n                        .Deadliness, destructiveness
n                        dēaþbǣrnes g
n                        .Killing, slaughter
n                        ācwellednes og
n                        cwealm
n                        gyte blōdes
n                        mancwealm
n                        slege
n                        slieht
n                        gesnid
n                        snide
n                        snīþung
n                        .Violent death, slaughter
n                        beaducwealm op
n                        bealucwealm op
n                        cring op
n                        dēaþcwealm op
n                        ecgwæl op
n                        feorhbealu p
n                        fiell
n                        gārcwealm op
n                        gūþscearu op
n                        hryre
n                        wīghryre op
n                        .Death caused by sword
n                        sweordbealo op
n                        .Sudden death
n                        dēaþrǣs op
n                        hrāfyll op
n                        .Carnage
n                        ābrēotnes og
n                        forsliht g
n                        inwitscear op
n                        wæl
n                        wælfill p
n                        wælscel op
n                        wælsliht
n                        ..Destruction of men
n                        mannmyrring o
n                        ..Destruction/killing by night
n                        nihtbealu op
n                        ..Bloodshed
n                        blōddrync o
n                        blōdgyte
n                        heaþuswāt p
n                        ..Place of carnage
n                        hrǣwīc op
n                        mānfeld o
n                        wælbedd p
n                        wælstōw
n                        ..Fill/abundance of slaughter
n                        wælfyllu op
n                        .The slain
n                        wæl
aj                        ..Killed, slaughtered
aj                        dēaþcwylmende og
aj                        fordōn
aj                        forslegen
aj                        onsǣge
aj                        ...Not slain
aj                        unofslegen o
n                        ..Slain/the slain
n                        beliden p
n                        ofslegen
aj                        ..Slain
aj                        beliden
aj                        ofslegen