Results


Part of Speech Word Flag
n                        Cloud
n                        heofonwolcen
n                        lyft
n                        lyfthelm p
n                        genip
n                        scēo op
n                        wǣgfæt op
n                        wolcen
n                        .Clouds
n                        lagustrēama ful
n                        lyftedor op
n                        ..Mass of cloud-troops
n                        hlōþgecrod op
n                        .Fine-weather cloud
n                        wederwolcen op
n                        .Storm-cloud
n                        genip
n                        .Scudding of clouds
n                        wolcenfaru p
aj                        .Cloudy
aj                        genipfull og
aj                        .(Of cloud) low-lying
aj                        neowol
aj                        .Cloud-making
aj                        wolcenwyrcende og
v                        .To overcloud, grow dark
v                        āþēostrian
v                        (ge)þuhsian
v                        .To lower (as a cloud)
v                        seomian p