Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        Wind
n                        weder
n                        wind
n                        .Puff of wind
n                        pyff o
n                        .Breeze
n                        hwiþa
n                        lyft
n                        geþyll og
n                        .Blast, gust
n                        blǣd
n                        blǣst
n                        windbland op
n                        ..Sudden gust
n                        fǣrblǣd op
n                        .Strong wind
n                        byre og
n                        .Cool/cold wind
n                        cēlnes
n                        .Violent wind, whirlwind
n                        þoden
n                        .Blowing of the wind
n                        blāwung
aj                        .Windy
aj                        āblǣst
aj                        blāwende
aj                        windbǣre og
aj                        gewinde o
aj                        windhladen g
aj                        windig
aj                        .(Of wind) hot, sultry
aj                        swolig
aj                        ..Drying
aj                        drӯge
aj                        .Favourable
aj                        ambyre o
aj                        gesundig/-syndig
aj                        gesundiglic
av                        .(Of wind's movement) gently, mildly
av                        smylte
aj                        .Blown-down, wind-felled
aj                        windfylled o
v                        .To blow
v                        (ge)blāwan
v                        forblāwan
v                        gespurnan
v                        wāwan op
v                        .To wait for wind
v                        gewidora bīdan