Results


Part of Speech Word Flag
n                        Lightning
n                        fӯr
n                        heofonfӯr
n                        lēoma
n                        līgetung og
n                        līhting
n                        onǣlet og
n                        rynegiest op
n                        wildefӯr
n                        .Flash, stroke of lightning
n                        bladesung
n                        fӯres scotung
n                        līget
n                        līgetsleht
n                        slieht
n                        .Coruscation, gleam of lightning
n                        glitenung g
n                        līgetræsc o
n                        līgræsc
n                        līgræsc(et)ung g
n                        līxende
n                        ræscet(t)ung g
aj                        .Flashing
aj                        līxende og