Results


Part of Speech Word Flag
n                        Sun
n                        dægcandel p
n                        dægsceald op
n                        friþcandel op
n                        heaþusigel op
n                        heofenes gim
n                        heofonlēoma op
n                        merecandel op
n                        sigel
n                        sōl op
n                        sunna
n                        swegl
n                        sweglcandel op
n                        wedercandel p
n                        wedertācn op
n                        woruldcandel op
n                        wuldorgim op
n                        wyncandel op
n                        .Arc of the sun
n                        sunboga og
n                        .Setting place of sun
n                        set
n                        setl
n                        .(Of sun) act of setting
n                        setlgang
n                        setlung
n                        sunset g
aj                        .Of the sun
aj                        sunlic
aj                        .(Of sun) rising
aj                        uppeornende
aj                        .(Of sun) having risen
aj                        ūpsprungen
aj                        .(Of sun) setting
aj                        setlgangende o
aj                        .(Of sun) to set
aj                        setlan