Results


Part of Speech Word Flag
n                        Sea/ocean
n                        bæþweg p
n                        brim
n                        brimflōd
n                        brimstrēam
n                        dēop
n                        ēgorstrēam p
n                        fām
n                        fīfelwǣg op
n                        fisces bæþ
n                        fisces ēþel
n                        flōdweg p
n                        flot
n                        ganotes bæþ
n                        gārsecg
n                        geofon p
n                        hæf
n                        hærn
n                        holm
n                        hranmere op
n                        hranrād p
n                        hwæles ēþel
n                        hwælmere p
n                        hwælweg op
n                        lagu
n                        lagufæsten p
n                        laguflōd
n                        mǣwes ēþel
n                        mere
n                       
n                        sǣfæsten op
n                        sǣflōd
n                        sǣholm op
n                        secg g
n                        seglrād op
n                        seolhbæþ op
n                        seolhpæþ op
n                        sioloþ op
n                        strēamas
n                        sund
n                        sundhelm p
n                        swānrād p
n                        wæd
n                        wæl
n                        wær p
n                        windgeard op
n                        woruldwæter o
n                        ӯþ
n                        ӯþa ful
n                        ӯþfaru p
n                        ӯþgewinn p
n                        .Open/deep sea
n                        dēop
n                        ēar
n                        fīfelstrēam op
n                        flotweg op
n                        fyrnstrēamas op
n                        hēah
n                        holmmægen op
n                        mereflōd p
n                        sǣweg o
n                        ūtermere
n                        wǣgholm op
n                        wīdsǣ
n                        ӯþmere op
n                        .Remotest sea
n                        ūtgārsecg op
aj                        .Relating to the sea
aj                        hēahhæf q
aj                        holmeg op
aj                        sǣlic
aj                        sǣn g
aj                        sǣnig og