Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        River
n                        ēa
n                        ēastrēam
n                        flōd
n                        lacu
n                        lagustrēam p
n                        strēam
n                        wæterstrēam
n                        .Head/source
n                        hēafod
n                        .Course
n                        forþryne
n                        pæþ
n                        rihtryne
n                        ryne
n                        .Mouth
n                        gēnlād
n                        mūþ(a)
n                        gemynde
n                        gemӯþ(e)
n                        .Midstream
n                        midstrēam
n                        .Bend
n                        bycge q
n                        .Pool as part of river
n                        pōl
n                        wǣl
n                        .Part where fish caught
n                        fiscnoþ
n                        fiscwer
n                        steall q
n                        .Neighbouring river
n                        nēahēa o
n                        .Confluence
n                        (ge)mӯþe
n                        ..Collision, meeting of waters
n                        wiþercwide
n                        wiþersæc
n                        .Bed of
n                        ēaracu o
n                        .Particular rivers
n                        ..Severn
n                        sæfern
n                        ..Thames
n                        temes(e)
n                        ..Eider, 'door of sea monsters'
n                        fīfeldor op
aj                        .Relating to rivers
aj                        ēalic og
aj                        flōden g
aj                        flōdlic g
aj                        ..Flowing in four streams
aj                        fiþerflēdende og
aj                        fiþerflōwende og
aj                        ..Flowing rapidly/violently
aj                        mōdig
av                        .Up-river
av                        ūp
v                        .To rise
v                        onspringan
v                        ūp weallan