Results


Part of Speech Word Flag
n                        Types of metals/minerals
n                        .Brass/copper
n                        ār
n                        goldmæstling
n                        grēne ār
n                        mæstling
n                        ..Brass, bronze
n                        bræs
n                        .Crystal
n                        cristalla
n                        ..Salt
n                        sealt
n                        ...Coarse salt
n                        grēat sealt
n                        ...A pillar of salt (Lot's wife)
n                        sealtstān
n                        .Copper
n                        coper
n                        .Gold
n                        gold
n                        ..Pure gold
n                        smǣte gold
n                        ..Ingot of gold
n                        goldwecg og
n                        ..Gold ore
n                        goldōra g
n                        .Iron
n                        īse(r)n
n                        .Lead
n                        lēad
n                        .Quicksilver
n                        cwicseolfor
n                        .Silver
n                        seolfor
n                        .Tin
n                        tin
aj                        .Brazen, of brass
aj                        ǣren
aj                        bræsen
aj                        .Of copper
aj                        cypren
aj                        .Of crystal
aj                        cristallisc o
aj                        .Of pure gold
aj                        smǣtegylden
aj                        .Of iron
aj                        īse(r)n
aj                        .Leaden
aj                        lēaden
aj                        .Of silver
aj                        seolfren
aj                        .Of tin
aj                        tinen