Results


Part of Speech Word Flag
n                        Marsh, bog, swamp
n                        gebrǣc
n                        cwabba o
n                        fenn
n                        fengelād op
n                        fenhleoþu op
n                        fenhop op
n                        fenland
n                        flēotham og
n                        fynig
n                        gyr(u)
n                        gyrwefenn o
n                        hop
n                        læc(e) q
n                        mersc
n                        merschop o
n                        merscland o
n                        mōr
n                        mōrhop op
n                        mos
n                        pidu q
n                        polra q
n                        sǣge q
n                        slæd
n                        snæp o
n                        strōd
n                        strōdett q
n                        sucga q
n                        sumpt q
n                        wæsse q
n                        wereþ q
n                        .Quaking bog
n                        cwafen q
n                        wagge/wagen q
n                        .Salt-marsh
n                        sealt mersc
n                        .Marsh with reeds
n                        hrēodwæter o
n                        .Quicksand
n                        cwecesond og
n                        sandgeweorp g
n                        sandrid og
n                        .Wet place, mire, slough
n                        drōsna
n                        sclidd og
n                        slæp
n                        slidor
n                        slidornes g
n                        slōh
n                        slōhtre o
n                        sol
n                        gesyd og
n                        syle
n                        ..Where stag wallows
n                        heorotsol
n                        ..Wet place where fire was
n                        ādfini o
n                        .Mud, slime, ooze
n                        lorte
n                        patte
n                        slæf q
n                        slīm
n                        wāse
aj                        .Marshy
aj                        (ge)drōf
aj                        fenlic
aj                        fennig
aj                        fyniht o
aj                        mōrhēald op
aj                        mōrig o
aj                        sǣge q
aj                        .Muddy, slimy
aj                        gyru
aj                        muddig q