Results


Part of Speech Word Flag
n                        Shore, bank
n                        brerd
n                        clif
n                        landgemirce
n                        ōfer
n                        scora
n                        stæþ
n                        strand
n                        strēamstæþ op
n                        strēamweall op
n                        waroþ
n                        .South shore/bank
n                        sūþrima
n                        sūþstæþ o
n                        .Coast, seashore
n                        brim
n                        brimfaroþ op
n                        brimstæþ op
n                        faroþ p
n                        gemǣre
n                        mearcland
n                        merehwearf op
n                        sǣfaroþ p
n                        sǣgemǣre
n                        sǣrima
n                        sǣstæþ
n                        sǣstrand
n                        sǣwaroþ p
n                        wǣgstæþ op
n                        wār
n                        ӯþlāf p
n                        ..Sandy shore
n                        sand
n                        sandland op
n                        waroþa geweorp
n                        .Land near coast
n                        ēaland
n                        sǣhealf
n                        sǣwong op
n                        ..Maritime district
n                        sǣland
n                        sǣgeset g
n                        .River-bank
n                        ēaōfer
n                        ēastæþ op
n                        ..East river-bank
n                        ēaststæþ o
n                        ..Land in bend of river
n                        cramb q
n                        .Wharf, embankment
n                        hwearf