Results


Part of Speech Word Flag
n                        Earth, world
n                        brytengrundas op
n                        brytenwangas op
n                        eormengrund op
n                        eorþe
n                        eorþrīce
n                        eorþstede op
n                        eorþweg p
n                        folde
n                        foldwang p
n                        foldweg p
n                        grundwæg op
n                        grundwang p
n                        gumrīce p
n                        lēoht
n                        middangeard
n                        moldweg p
n                        woruld
n                        .As God's creation
n                        ealdgeweorc p
n                        frumhēowung og
n                        frumsceaft
n                        frumgesceap op
n                        frumsetnung g
n                        frumweorc
n                        fyrngesceap op
n                        fyrnweorc p
n                        landgesceaft op
n                        sǣ and eorþe
n                        gesceaft
n                        woruld
n                        woruldgesceaft
n                        ..In the beginning
n                        frymþ
n                        ..Awaiting redemption
n                        gehæftworld o
n                        ..Before the last judgement
n                        ǣrworuld op
n                        .As dwelling place
n                        eardgeard p
n                        ēþel
n                        hrūse p
n                        molde
n                        þēodeorþe o
n                        willwong op
n                        wundorworuld op
n                        .As distinct from heaven
n                        grund
n                        hrūse p
n                        woruld
n                        woruldrīce
n                        .Material world
n                        woruld
n                        ymbhwyrft
aj                        .Of the world
aj                        eorþcund
aj                        eorþcundlic
aj                        eorþlic
aj                        middangeardlic
aj                        woruldcund
aj                        woruldlic
av                        .In earthly situation
av                        hēr
av                        in werþēode
av                        on grunde
av                        under sunnan
av                        under wolcna hrōfe
av                        under wolcnum
av                        ..(In)to this world/life
av                        hider
av                        .In earthly manner
av                        eorþlīce