Browse categories in TOE


Group number Sub group number Word Flag
02.05.09.04/ To see, look upon, behold
02.05.09.04/ āsēon
02.05.09.04/ behealdan
02.05.09.04/ belōcian g
02.05.09.04/ besēon (on, tō, wiþ)
02.05.09.04/ bewlātian
02.05.09.04/ bewlītan op
02.05.09.04/ capian (ūp)
02.05.09.04/ (ge)hāwian (on/tō)
02.05.09.04/ (ge)lōcian (on/tō)
02.05.09.04/ ofsēon
02.05.09.04/ ongietan
02.05.09.04/ onhāwian
02.05.09.04/ onlōcian
02.05.09.04/ onsēon
02.05.09.04/ (ge)scēawian
02.05.09.04/ (ge)sēon
02.05.09.04/ wlātian
02.05.09.04/ wlītan
02.05.09.04/ 01 .Look/see/behold!
02.05.09.04/ 01 efne (nū)
02.05.09.04/ 01 heonu
02.05.09.04/ 01 lōc
02.05.09.04/ 01 lōc nū
02.05.09.04/ 01 ono
02.05.09.04/ 01 sehþe
02.05.09.04/ 02 .Act of seeing, look, glance
02.05.09.04/ 02 anlēc
02.05.09.04/ 02 behealdnes
02.05.09.04/ 02 lēc
02.05.09.04/ 02 gesiht
02.05.09.04/ 02 (ge)sihþ
02.05.09.04/ 03 .To gaze, stare
02.05.09.04/ 03 gorettan
02.05.09.04/ 03 gorian
02.05.09.04/ 03 (ge)starian (on, tō)
02.05.09.04/ 03.01 ..Act of gazing
02.05.09.04/ 03.01 gorettung og
02.05.09.04/ 04 .To look round
02.05.09.04/ 04 ymblōcian g
02.05.09.04/ 04 ymbscēawian
02.05.09.04/ 04 ymbsēon
02.05.09.04/ 04.01 ..Act of looking round
02.05.09.04/ 04.01 ymbscēawung g
02.05.09.04/ 05 .To look askance/sideways
02.05.09.04/ 05 bescylan o
02.05.09.04/ 05.01 ..(Of eyes) turned away
02.05.09.04/ 05.01 glyrende g
02.05.09.04/ 06 .To look forth
02.05.09.04/ 06 forþbesēon og
02.05.09.04/ 06 forþ(ge)lōcian g
02.05.09.04/ 07 .To overlook
02.05.09.04/ 07 ofersēon