Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Religion
n Faith
n ǣw
n ǣwfæstnes
n (ge)lēafa
n .Faithfulness
n getrēowfulnes g
n .A believer
n æftergenga
n (ge)lēafful
n (ge)lēafsum
n ..As 'vessel'/dwelling place of God
n fæt
n fǣtels
aj .Believing, devout, faithful
aj ǣwfæstlic
aj (ge)lēafful
aj gelīefed
aj getrēowful
av .Devoutly, in a religious manner
av ǣwfæstlīce
av .So as to produce belief
av tō gelēafsuman
v .To hold belief, be devout
v gelīefan
v .To serve God, follow a religious life
v hīersumian
n Creed, statement of faith
n crēda
n gelēafa
n .Doctrine
n godes lagu
n lār
n tǣcing
n ..Holy doctrine
n hāligdōm
aj .Doctrinal
aj godcund
aj lārlic
n Communion, fellowship
n gemǣnscipe
n gemāna
n (ge)þēodrǣden
n Unbelief, want of belief
n gelēaflēasnes o
n gelēaflēast/gelēaflӯst
n ungetrēownes
n .An unbeliever
n ungelēafful
n ungelēafsum
n ungelīfed
n ungelīfend
aj .Unbelieving, without faith
aj (ge)lēaflēas
aj (ge)trēowlēas
aj ungelēafful
aj ungelēafsum
aj ungelīfe(n)d
aj un(ge)trēowe
n Orthodoxy
n rihtgelēafa o
n rihtgelēaffulnes o
aj .Orthodox, holding right/true belief
aj gelēafful
aj riht
aj rihthycgende op
aj rihtgelēafful
aj rihtgelӯfed
aj riht(ge)lӯfende
aj rihtwuldriende o
aj wuldorlic
aj .Universal, catholic
aj ānlic
aj eallic
aj eallgelēaflic o
aj gelēaflic
aj gemǣne
av .In an orthodox manner, according to rule
av rihtgelēaflīce og
av rihtlīce
n Heresy, error, wrong belief
n (ge)dwild
n gedwildæfterfylgung q
n gedwola
n gedwolsprǣc o
n scinnlāc
n trēowlēasnes
n .A sect, schism
n æfterfylgung g
n tōslitnes g
n .A heretic
n gedwildman
n (ge)dwola
n (ge)dwolmann
n eretic
n tōslītere og
n ..A church persecutor
n cirichata
aj .Heretical
aj (ge)dwællic
aj (ge)dwol
aj dwoliende
aj dwoligendlic o
aj (ge)dwollic
aj sliten
aj wiþerweard
aj .Arian
aj arrianisc
n Paganism, a false religion
n hǣþennes
n īdelnes
n ungelēafsumnes
n .Condition of being heathen
n hǣþenscipe
n .Place/people where paganism prevails
n hǣþendōm
n hǣþennes
n .Place/time of paganism
n hǣþenscipe
n .A pagan
n dēofolgilda
n hǣþena
n hǣþengilda
n ..A heathen people
n hǣþenfolc o
n ..A heathen king
n hǣþencyning op
aj .Pagan, heathenish
aj hǣþen
aj hǣþenisc
aj hearglic og
n Belief/practice of heathen people
n hǣþendom
n hǣþenscipe
n .Rite/practice of heathen religion
n godgield
n ..Harbour festival
n hӯþgild g
n ..Festival of Flora
n blōstmfrēols g
n blōstmgild og
n .Bacon as offering
n offrungspic o
n .Adoration of human beings
n manweorþung o
n .Worship of stones
n stānwurþung o
n .Tree worship
n trēowweorþung o
n .Burial mound
n hlǣw
aj .(Of heathen deity) sacred
aj godcund
aj .(Of heathen deity) not endowed with life
aj līflēas
n Pagan worship, idolatrous practice(s)
n dēofolgield
n dēofolscipe o
n fēondgyld
n hǣþengield
n hǣþenscipe
n īdelgield
n wigle g
n wīgweorþung p
aj .Of heathen/idol worship
aj godgildlic og
n An image, idol
n anlīcnes
n cumbol p
n dēofolgield
n fēondgyld
n gield
n god
n godgield
n hǣþengield
n hǣþenwēoh op
n hearg
n īdol
n scuccgyld op
n stān
n stoc
n wīggild
n wīh
n .A graven image
n græft
n græftgeweorc
n .An image of stone
n stān
n .Household gods
n cofgodas g
n .Golden calf of Israelites
n hǣþenstyrc op
n .Abomination
n geniþtimbernes o
n slīþnes og
n .A maker of idols
n wīgsmiþ p
n Apostasy
n flēamlāst og
n frǣtgenge g
n onwegācyr(red)nes o
n wiþersacung g
n wiþersæc
n .An apostate
n andsaca
n apostata
n flīema
n hindergenga g
n wiþersaca
aj .That is apostate
aj ǣswic
aj āflīeged
aj āworpen
aj unstedeful og
v .To be apostate
v ǣswician
v framgewītan
v wiþersacian
n Scripture, the scriptures
n biblioþēce
n fyrngewrit p
n godes bōc
n hālig gewrit
n sēo hālge gesegen
n (ge)writ
n gewritu
n .A testament
n ǣgecӯþnes
n (ge)cӯþnes
n The Old Testament
n sēo ealde ǣgesetnes
n sēo ealde lagu
n sēo hundseofontige gefadung
n .The law of Moses (in the Old Testament)
n godes lagu
n lagu
n mōyses lagu
n sēo ealde lagu
n ..A teacher of the law
n ǣlǣrend op
n ǣlārēow
n ..The Ten Commandments
n tīen bebodu
n þā bebodu
n woruldriht
n ..A tablet of the law
n ǣcin og
n Books of the Old Testament
n .The Pentateuch
n fīfbēc
n .Genesis
n cnēorisbōc og
n gecyndbōc
n genesis
n .Exodus
n exodus
n .Leviticus
n leuiticus
n þēnungbōc
n .Deuteronomy
n æfterǣ o
n deuteronomium
n sēo æftere ǣ
n .The book of psalms
n saltere
n sealmas
n ..A set of fifty psalms
n fīftig
n ..A psalm
n dryhtlēoþ op
n hearpsang og
n sang
n sealm
n sealmcwide og
n sealmlēoþ g
n sealmlof g
n sealmsang
aj ...Of David
aj dauidisc
aj dauidlic g
aj dauitic o
n .Proverbs
n bigspellbōc o
n cwidbōc
n .Song of Solomon
n brӯdlic gewrit
n Apocrypha
n dyrngewrit og
n twēondlic gewrit
n The New Testament
n sēo nīwe ǣ
n sēo nīwe gewitnes
n .The Gospels
n cristes ǣ
n cristes bōc
n godspel
n godspellbōc
n ..A gospel
n cristes bōc
n godspel
n ..The passion (narrative)
n passion
n ..A parable
n bīspell
n lārbӯsn og
aj ..Of the Gospel, contained in New Testament
aj godspellic
aj godspellisc og
n ..The Gospel message
n godspel
n word
n .An epistle-book, epistolary
n pistelari o
n pistolbōc
n ..An epistle
n oferwrit g
n pistol
n .Book of Revelation
n āwrigene bōc
n ..Judgement day, last judgement
n dōmdæg
n dōmes dæg
n eftwyrd op
n gemōt
n se hearda dæg
n se mǣsta dæg
n se micla dæg
n þrymdōm o
aj ..Of judgement day
aj dōmisc
n New Testament persons
n .A disciple
n discipul
n leorningcniht
n .An apostle
n apostol
n postol
n ..The twelve apostles
n þā twelfan apostolas
n ..The chief apostle (i.e. Peter)
n ealdorapostol
n ealdorþegn
n ..One of the four evangelists
n euangelista
n godspellere
n ..A fellow apostle
n efenapostol
n ..Office of an apostle
n apostolhād
aj ..Apostolic
aj apostolic
n .John the Baptist
n fulwihtere
n fulwihtwer
n .St John the Divine
n dryhtwurþa
n Jewish seasons/feasts
n .Parasceve (day of preparation)
n dæg gearwunga
n (ge)gearcungdæg
n gearwungdæg g
n .Sabbath
n hāligdæg
n (ge)reste(n)dæg
n sabbat g
n sunnandæg
n symbeldæg
n .Succoth, feast of Tabernacles
n geteldwurþung og
n getimberhālgung og
n .Passover
n andbeorma q
n andbita g
n ēasterdæg
n ēasterfrēolsdæg o
n ēastertīd
n ēastre
n færeld
n offringdagas og
n se ēasterlica frēolsdæg
n þeorfdagas o
n ..Feast of the Passover
n ēastersymbel og
n ēasterþēnung o
n færeldfrēols o
n þeorfsymbel o
n ...Show-bread
n hlāfas forsetne
n hlāfas getemeseda
n hlāf forþsetenisse
n offringhlāf
aj ..Of the Passover
aj ēasterlic
n One of the church fathers
n fæder
n forþfæder
n hēahfæder
n The law
n ǣ
n lagu
n .God's law
n godes lagu
aj ..(Of God's law) perfect
aj unforgrīpendlic og
aj ungrīpendlic og
n ..Christ's law
n cristene lagu
n cristes lagu
n ..A true ruling, statute of God's law
n sōþcwide
n Canon law
n prēostlagu o
n .A canonical prescription/rule
n canon
n canondōm
n līne
n prēostregol
n gerǣdnes
n regol
n geriht
n ..A primary ordinance
n frumrǣd o
n ..A decree of a synod
n sinoþdōm op
aj .Canonical, regular
aj canonic o
aj canoniclic o
aj prēostlic
aj regollic
aj riht
aj rihtgeset
aj gesettendlic og
av .According to the rule, regularly
av godcundlīce
av regollīce
n Knowledge of Jewish law
n ǣcræft p
aj .Learned in the law
aj ǣcræftig
aj ǣglēaw
n .Someone learned in Jewish law
n ǣcræftiga
n ǣglēaw
n ǣwita op
n rabbi
n wrītere
n ..A Pharisee
n ǣlārēow
n ealdewita
n sundorhālga
n ..A Sadducee
n rihtwīsend o
n Holiness
n hāligdōm
n hālignes
n .A holy thing, something held sacred
n hāligdōm
n .A hallowing, holding in honour as holy
n hālgung
aj .Characterized by holiness, blessed
aj gebletsod
aj gāsthālig p
aj (ge)hālgod
aj hālig
aj (ge)sǣlig
aj ..Equally holy
aj efenhālig o
aj ..Very holy
aj eall hālig
aj þurhhālig
aj .Of godly character/life
aj hālig
aj .Unpolluted by sin
aj unwīdlod og
aj ..Not in subjection to sin, free
aj frēo
av .In a holy manner
av hāliglīce
v .To honour as holy, reverence
v (ge)bletsian
v (ge)hālgian
v .To make holy, sanctify, purify
v (ge)hālgian
aj Unholy
aj unhālig g
n Consecration
n (ge)bletsung
n ealhālgung og
n (ge)hālgung
n segnung
n .Of a church
n cirichālgung
n ciricmǣrsung o
n templhālgung
n .Of salt
n sealthālgung og
n .Of water
n wæterhālgung og
n .Of chrism
n crismhālgung o
n .Someone performing consecration
n hǣlgere g
n (ge)hālgigend
v .To consecrate, dedicate, offer
v (ge)bletsian
v (ge)frēolsian
v gode (ge)sellan
v (ge)hālgian
v (ge)segnian
n A blessing, invocation of divine favour
n (ge)bletsung
n (ge)hālgung
n .A laying-on of hands (by bishop)
n onāsetednes og
n onset(e)nes
n .Marriage blessing
n brӯdbletsung
n .Blessing of bread (on Lammas-day)
n hlāfsēnung o
aj .Blessed, consecrated
aj gebletsod
aj hālig
aj .Blessed, happy
aj ēad
aj ēadhrēþig p
aj ēadig
aj ēadiglic
aj gesǣlig
aj ..Laureate, blessed
aj flōrisc og
av .Blessedly
av ēadiglīce
v .To bless, invoke divine favour upon
v (ge)bletsian
v geēadigan g
v (ge)hālgian
aj Not blessed, unconsecrated
aj fūl
aj ungebletsod
aj un(ge)hālgod
aj ungesēnod o
n Firmness in the law, piety, devoutness
n ǣwfæstnes
n ārfæstnes
n ēstfulnes
n wilsumnes
n wynsumnes
n .Someone characterized by piety
n godes bearn
n godes frēond
aj .Devout, pious, religious
aj ǣfremmende op
aj ǣwfæst
aj ārfæst
aj ārfæstlic
aj cristen
aj ēstful
aj ēstig
aj ēstlic
aj gōd
aj godcund
aj godcundlic
aj godfyrht
aj hālig
aj hold
aj .Very faithful
aj untrīwe o
av .In a pious way, devotedly, devoutly
av ārfæstlīce
av ēstfullīce
av holde
av holdlīce
av wilsumlīce
n Pretence of goodness or piety
n hīwung
n Impiety, lack of piety
n bismernes
n godscyld op
n godwrecnes
n unmiltsung o
n .An impious man
n dēofles bearn
n hǣþen
n lahbreca og
aj .Impious, law-breaking
aj ǣbrǣce
aj ǣfyllende op
aj ārlēas
aj godscyldig op
aj godwræc
aj hǣþen
aj lahbrecende og
aj unrihtwīs
av .Impiously
av ārlēaslīce
av unǣwfæstlīce o
av unrihtlīce
n Spirituality
n gāstedōm o
n .Contemplation of things above
n ūpgemynd op
n .A godlike person
n god
n .A spiritual mystery
n gāstgerӯne p
n .That which produces spiritual well-being
n hǣl(u)
n ..What is due to the spirit
n ferhþgeriht op
aj .Spiritual, godly
aj gāstbrūcende o
aj gāstcund
aj gāstlic
aj godcund
aj godcundlic
aj sāwolcund op
aj ..Spiritually vital
aj līflic
aj .Conducive to spiritual health, salutary
aj hālwende
aj hālwendlic
aj .Saved from spiritual danger
aj (ge)hāl
aj gelīffæsted
av .Spiritually (not carnally)
av gāstlīce
n .Spiritual renewal, regeneration
n (ge)edstaþelung
n eftnīwung g
aj ..Spiritually renewed
aj ednīwe
n .Spiritual food, refection, refreshment
n fōda
n hlāf
n gereordnes
n gereordung
n .What is beneficial for the soul
n sāwolþearf
v .To renew, regenerate
v geedcennan
v geedhyrtan
v geednīwian
v (ge)innīwian
v .To awaken, quicken, revive
v ācwician
v āwæcn(i)an
v (ge)cwician
v (ge)līffæstan
v gelīffæstnian og
v .To refresh spiritually
v gehlēowan
v geliþewǣcan
v gereordan
v geþǣnan
v .To take refreshment
v gereordan
v .To restore to well-being
v geedstaþelian
v .To encourage, animate
v gehiertan
v .To recover (oneself) from grief, fear, etc.
v gehiertan
v .To be raised, to stand upright
v bēon/wesan ūpārehte
v .To grow, flourish (spiritually)
v grōwan
v (ge)þēon
v .To escape spiritual death
v gelibban
av .(Of spiritual health) salutarily
av hālwendlīce
n Revelation, illumination, inspiration
n ætӯw(ed)nes
n ætӯwung g
n beorhtu
n godgesprǣce
n inlīhtnes
n onblāwnes o
n onbryrdnes
n onlīhting
n onlīhtnes
n on(ge)wrig(en)nes
n wuldorword op
aj .Revelational, mystic(al)
aj (ge)rӯn(e)lic
av .Mystically
av (ge)rӯn(e)līce
v .To reveal
v onwrēon
n Prophecy
n wītegung
n .A book containing prophecies
n wītegungbōc
n .A prophet
n boda
n wītega
n .A prophetess
n wītege
n wītegestre
v .To prophesy
v bodian
v (ge)wītegian
n Grace
n ār
n gāstgifu og
n giefu
n godes ēst
n godes giefu
n Righteousness
n rihtwīsnes
n .A righteous person
n dōmfæst
n rihtwīs
n sōþfæst
aj .Righteous, just
aj dōmfæst
aj rihtwīs
aj sōþfæst
n A cardinal virtue
n hēafodmægen
n .One of three theological virtues
n hēahmægen
n ..Charity
n siblufu
n sōþlufu
n The world (i.e. unspirituality, worldliness)
n woruld
n .Worldly thought
n woruldgeþōht o
aj .Worldly, secular, profane
aj flǣsclic
aj gīemelēas
aj hǣþen
aj woruldcund
aj woruldlic
av .In a worldly manner
av gīemelēaslīce
av woruldcundlīce
av woruldlīce
n Unfaithfulness, undutifulness
n gelēaflēast
n ungetrēownes
v .To neglect, be careless of
v gīemelēasian o
n Evil-doing, transgression, sin
n forlēornes og
n forwyrht
n gylting g
n nīþsynn op
n ofergǣgednes
n oferlēornes g
n scyld
n syngung
n synn
n unlǣttu o
n unmǣþ o
n .A fault, sin, trespass
n ǣgylt g
n ǣgylting g
n dēofolgītsung q
n fācen
n fācendǣd op
n firen
n firenbealu op
n firendǣd
n gnyrn p
n gylt
n læst o
n leahtor
n syndǣd
n synleahtor o
n unwēod
n yfeldǣd
n .A sinner
n āgyltend
n mānsceaþa p
n māngewyrhta op
n mānwyrhta p
n synnfull
n synnigend
n wiþercora
aj .Sinful, evil
aj firenfremmende op
aj firenful
aj firengeorn op
aj firensynnig op
aj firenwyrcende p
aj forsyngod
aj gyltlic
aj lǣne
aj synfāh op
aj synlic
aj synnful
aj synnig
aj synscyldig op
aj synwyrcende p
aj wamwyrcende op
aj ..Very sinful
aj hēahsunne og
n .Desire to sin, sinful impulse
n synnlust
n synrǣs o
n ..The flesh (as tending to sin)
n flǣschama
n līc
n ..Hand that does evil
n mānfolm op
n .Burden of sin
n synbyrþen
n .Foulness of sin
n synrūst op
n .Bond or snare of sin
n synbend
n syngrin
n .A period of sin
n unrihttīd
v .To sin (against)
v āsyngian og
v (ge)firenian
v firentācnian og
v (ge)scyldigian
v (ge)syngian (wiþ)
n Kinds of sin
n .First sin, original sin
n frumdysig o
n frumscyld op
n .Capital sin
n firenleahter o
n firensynn op
n grimmān o
n hēafodgilt
n hēafodleahter
n hēafodsynn
n hēahsynn
n morþ
n morþor
aj .(Of sin) capital, deadly, mortal
aj frymþlic
aj hēafodlic
aj .Unconfessed
aj unandett
aj .Unamended
aj unbēted op
aj ungebēt(ed)
aj ..Unatoned for, unsettled
aj un(ge)þingod
aj .Inexpiable, unpardonable
aj unfeormigende o
aj unmiltsigendlic
aj unonlӯsendlic o
aj untōlӯsendlic o
aj .Venial
aj lēohtlic
aj medmicel
aj miltsigendlic q
aj .(Of sin) 'Sodomish'
aj sodomisc
aj sodomitisc
n .Simony
n ciricmangung
aj Evil, reprobate, damned
aj fordēn
aj fordōn
aj forloren
aj un(ge)coren
aj ungecost o
aj wiþcoren
aj wiþercoren