Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
v To take
v (ge)fōn
v framtēon og
v (ge)niman
v tacan
v .To receive, take, accept
v onfōn
v onniman
v (ge)þicgan
v geþingian
v .To assume, take on oneself
v (ge)tēon on/tō
v .To lay hold of, take
v fōn on
v healdan
v .To take (for oneself)
v (ge)fōn tō
v .To catch
v forhreppan og
v To hold, have
v habban be handa/in handum
v (ge)healdan
v gehendan
v .To lay hold of, hold
v (ge)niman
v geweorpan handa on
v .To twitch, catch hold of
v twiccian
v .To adhere, stick to, hold on to
v onclifian
aj .That may be held
aj hæbbendlic o
n .The hold, tenacity (of)
n fæstnes
v .To lose hold of, let go
v lǣtan
v To grasp, take hold of
v āgrāpian o
v ālæccan o
v gefōn on
v (ge)læccan
v onhrīnan
v tōgegrīpan g
v .To grip, seize, take hold of
v āræpsian g
v befōn
v clyppan
v (ge)fōn
v forfōn
v (ge)grīpan (on)
v ..To clasp, clutch
v ymb(e)fōn
v ..To span, embrace (with hands)
v ymbspannan o
v .To clench (the hand)
v (ge)clyccan
v (ge)cryppan
v .To grasp at
v grīpan tōgēanes
v ..To grasp at, clutch
v wiþfōn op
v wiþgrīpan op
v .To lay violent hands on
v gelæccan
n .Embracing, embrace, clasp
n clypnes o
n clypp
n clypping o
n .Grip, clutch, clasp, hold, grasp, power
n clamm
n fæþm
n feng
n grāp p
n gripe
n gegrip(en)nes g
n ..Grasp by the hand
n handgripe op
n ..A seizing by the hair
n feaxfang o
n hǣrgripa q
n ..A close grasp
n nearogrāp op
n ..A violent grasp
n nӯdgrāp op
n nӯdgripe op
n ..Sudden (terrifying) clutch
n fǣrclamm op
n fǣrgripe p
n ..A hostile grip
n fēondgrāp op
n hildegrāp p
n ..Spiteful clutch
n inwitfeng op
v To pluck, gather
v gecweccan
v (ge)niman
v stripligan og
v twiccian
v .To take hold of, pick up
v forgrīpan
n .A taking, plucking
n nimung og
v To seize, take, grasp, lay hold on
v ætgrǣpe weorþan
v āfōn
v befōn
v begrīpan
v (ge)fōn
v forefōn
v forfōn
v (ge)græppian g
v (ge)grāpan
v (ge)grīpan (on)
v (ge)grippan
v gehendan
v gelangian
v ofgefōn o
v onfōn
v .To seize violently
v gefōn
v gelæccan (of)
v (ge)niman
v nӯdniman
v gerǣcan
v geslæccan q
v ..(Of abstract agents) to seize violently
v forgrīpan
v forniman
v ongietan
v .To take forcible possession of
v befōn
v begietan
v gegān
v gegangan
v geþringan
v ..To seize, occupy
v geōnettan
v .To take, get by force
v habban
v ..To take by fighting
v befeohtan op
v .To capture (an animal)
v hentan
n .A laying hold of, seizing, taking
n andfeng
n gerisen o
n .Capture, taking, seizure
n (ge)feng
n (ge)hæft
n onfeng
n rǣcing g
n tōfeng og
v To take away, remove
v ābregdan
v ætfeorrian
v āhebban onweg
v āniman (of)
v ātēon fram/of
v gebregdan
v framācyrran
v framādōn
v framāscyrian
v framāstyrian g
v frambringan o
v framceorfan og
v fram(ge)niman g
v hreddan
v ofāniman
v of(ge)niman
v ongenǣman
v ongeniman
v gerǣcan on
v tōlynnan g
v tōniman
v wiþbregdan
v wiþlǣdan
v wiþtēon
v .To take away, carry off
v ætberan
v ætferian
v ætwegan op
v (ge)niman
v oferniman
v .To remove by force
v genǣman on
v oþþringan
v .To snatch away
v ābregdan
v oþgrīpan o
v ..To snatch away, carry off
v (ge)rīsan
v ..To seize and carry off
v grīpan
v hentan
v To take away, deprive of
v ætbregdan
v ætdōn o
v æt(ge)niman
v āgēotan
v āstӯpan
v bedǣlan (of)
v bedrēosan p
v behēawan
v belīþan p
v benǣman
v benēotan p
v beniman
v berǣdan
v berēafian
v berēofan p
v bescierian (fram/of)
v besierwan
v bestelan
v bestӯpan o
v fremdian
v oftēon
v oþbregdan
v oþtēon o
v oþþicgan op
v gescēadan
v wiþerlǣcan og
v gewoman q
v .To deprive of (where attainment prevented)
v bedǣlan (fram)
v .To separate from, deprive of
v oþwendan op
v getwǣfan p
v .To deprive of lands
v belandian
aj .Deprived of, bereft of
aj befeallen (æt)
aj befylled p
aj beloren p
aj gefylled
aj sceard
n .Deprival, deprivation
n beniming og