Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Spirit, soul, heart
n ferhþ p
n heorte
n heortscræf op
n hreþer
n līchord p
n mōd
n mōdsefa p
n sāwol
aj .Provided with a soul
aj gesāwelod
aj ..Without a soul
aj sāwollēas
aj .Spiritual, inner, of spiritual nature
aj gāstlic
aj incund
aj innera
av .Spiritually (as opposed to corporeally)
av gāstlīce
n .Soul, mind, inner man
n brēostloca
n mōdsefa p
n se innra man
n ..Body as soul-house
n sāwolhord
n sāwolhūs
n .Breast, heart, mind
n brēost
n brēosthord p
n brēostsefa p
n ferhþcleofa op
n ferhþcofa p
n gāstcofa op
n heorte
n hordcofa
n hreþercofa op
n hreþerloca p
n hygesceaft op
n incofa
n ingeþanc
n (ge)mōd
n mōdsefa p