Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Material, matter, substance
n andweorc
n efne o
n ontimber
n ontimbernes o
n getēoh
n timber
n .A thing
n þing
pn ..Something
pn sum
pn ..Something or other
pn nāthwæt
n ..A mass, lump, ball
n clott g
n clyne
n weler o
n ...A loaf-shaped mass
n hlāf
n .An incorporeal being (e.g. of fire)
n gāst
n .An element, one of four elements
n gesceaft
n ..Earth
n eorþe
n hrūse p
n ..Heat/fire
n fӯr
n hǣte/u
n ..Air
n lyft
n ..Water
n wæter