Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n A plant
n grēnnes
n plante
n plantung
aj .Not having animal life
aj līflēas
n .Plant, herb, weed
n crӯde q
n gærs
n gærswyrt og
n wēod
n wrid
n wyrt
n ..Species of plant
n wyrtcynn
n ...Collectively
n wyrtcynren og
n ...A tare, noxious weed
n wēod
n unwæstm
n unwēod
n ...A female plant
n wīfmann
n ...A pleasant plant
n wynwyrt op
n ...A wild plant
n wuduwyrt o
aj ....(Of plants) wild
aj feldlic
aj wilde
aj wudulic g
n .Herb growing in meadow
n feldwyrt
v To grow
v brǣdan
v (ge)grōwan
v springan
v (ge)weaxan
aj .That is growing
aj grōwende
aj .Grown again
aj eftgewæxen o
v .To take root, strike
v niman tō
v wyrttrumian
aj ..Well rooted, firmly established
aj cīþfæst o
v .To sprout forth, spring up
v āsprūtan
v āspryttan
v spryttan
v ūp āspringan
v ūp āspryttan
v ūp iernan
v ūp springan
v ūt āspringan
v .To spring up, grow, branch
v ālēodan
v (ge)lēodan
v ..And become leafy
v telgian op
v þūfian og
v .To grow together
v efenweaxan
v .To grow over, cover with growth
v beweaxan
v tōweaxan
v .To overgrow
v ofergrōwan
v oferweaxan
aj ..Overgrown
aj āgrōwen o
v .To produce by natural growth
v (ge)cennan
v gewyrcan
v .To put forth (a shoot, growth)
v spryttan
v .To flourish, grow vigorously
v blōstmian
v (ge)blōwan
v grēnian
v grōwan
v swincan
v geþēon
n ..Flourishing growth
n blēd
n grēnnes
n wæstm
aj ...Covered with growth
aj gewered mid
aj ..(Of groves) quick-growing
aj blēdhwæt op
aj ..(Of plants, etc.) growing thickly, abundant
aj þicce
aj ..(Of growth) green, vigorous
aj ælegrēne/eallgrēne g
aj grēne
aj undēaded o
aj unforwealwod o
aj unforwyrded o
aj ...Not green
aj ungrēne op
aj ..(Of young growth) soft, tender
aj grēne
aj hnesce
aj nīwlic
aj ..Lacking sap/moisture
aj þyrre
aj unsæpig o
aj ..Sere, fallow, withered
aj fealu
aj forclungen
aj sēar
aj sīere
v .To ripen
v gewendan
n Fruit of the earth
n eorþwæstm
n foldwæstm op
n gēarwæstm o
n wæstm
n .Produce of trees
n trēowwæstm
v .To produce, bear (fruit)
v forþ(ge)brengan
n Part of plant
n Root
n rōt
n wyrt
n wyrtruma
n wyrtwala
n .?Filaments hanging from roots
n drisne q
n A clove (bulb, tuber)
n clufu
aj .Bulbous
aj clufeht(e)
n A stalk, stem
n stela
aj .Having one stalk
aj ānstelede
aj .Having a red stalk
aj rēadstalede o
n .Inner part of stalk, pith
n piþa
n .Juice, sap
n meolc
n wǣta
n wōs
aj ..Full of sap
aj gesēaw
aj wōsig
n .Resin
n cwudu
n ..Galbanum (a gum resin)
n galban(um)
n .Oleoresin
n balsalm
n Seed, kind of seed
n sǣd
n sǣdcynn
n .Seed, kernel, pip
n corn
n cyrnel
n sǣd
n ..Of nut
n hnutcyrnel o
n .Seed, germ, shoot
n cīþ
n .Nutty growth, nut
n hnutu
n .Berry
n berie
n corn
n .Fruit which produces seeds
n sǣd
n .Seed pod
n gehopp g
aj .Of seeds
aj sǣdlic og
aj .Bearing seeds
aj cornbǣre
aj cornberende og
aj gecyrnlod g
aj sǣdberende
n .Skin, shell, husk
n codd
n filmen
n ..Nutshell
n hnutscill q
v .(Of seeds) to germinate
v grōwan
n A shoot, sprout, tendril
n brod og
n cīþ
n crōh g
n hos g
n stofn
n sumorloda og
n wīse
n .A succulent shoot
n wæterbōh og
n .A blade, shoot, spike
n blæd
n brord
n spīr
n sp(r)æc g
n sprytting
n tӯdernes og
n .A thorn, prickle
n pīl
n þorn
aj ..Having thorns/prickly
aj þyrniht(e)
n A leaf
n lēaf
n .Leaves, foliage
n helm
n ..A tuft of foliage
n þūf
aj ..Having foliage
aj helmbǣre og
aj helmberende
aj helmiht g
aj gehilmed g
aj gelēaf
aj lēafhelmig og
aj geþūf
aj þūfbǣre g
aj þūfig og
aj ..Broad-leaved
aj brādlēaf o
aj ..Having red leaves
aj rēadlēaf
aj ..Having three leaves
aj þrīlēfe og
n ..A bough with foliage
n (ge)brogna g
n ..A (tree) top with foliage
n wuduhætt og
n Blossom, flower(s)
n blǣdnes o
n blōstm(a)
n .Of forest
n wudublǣd p
aj .Having blossom, flowery
aj blōstmbǣre
aj blōstmberende
aj blōstmiende
aj blōstmig og
aj geblōwen
aj blōwendlic og
aj ..Flowery and bright
aj beorhtblōwende op
aj ..Clustered
aj croppiht o
n .Nectar
n meledēaw
aj .(Of flowers) flowing with honey
aj hunigbǣre g
aj hunigflōwende
n Head, rounded part of plant
n hēafod
aj .Having a head
aj hēafodiht o
n Top of plant, cluster, bunch
n (ge)clyster
n cropp
n croppa
n A tree
n bēam
n trēow
n wudu
n .A species of tree
n trēowcynn
n wuducynn og
aj .Of a tree
aj trēowen
aj .Deciduous
aj hrurol og
aj .(Of leaves) evergreen
aj singrēne
n .A forest tree
n wudubēam p
n wudutrēow
n ..On mountain
n firgenbēam op
aj .In leaf
aj grēne
aj .Without bark
aj rindlēas og
aj .Gnarled
aj wearriht
n .A fallen tree
n hruna
n .A boundary tree
n gemǣrtrēow o
n mearctrēow o
n A bush
n bosc q
n busc q
n feax q
n þӯfel
aj .Bushy, full of foliage
aj feaxede
n .Furze, gorse
n fyrs
n gors(t)
n gorstbēam o
n ..A furze thicket
n fyrssceaga o
aj ..Grown with furze
aj fyrsen q
aj gorsten q
aj gorstig q
n .Broom, brushwood
n brōm
n ..Butcher's broom
n cnēowholen
aj ..Grown with broom, broomy
aj brēmen q
aj brōmig q
n .Brushwood
n ceacga
n hǣs(t)
n hrīs
n rispe q
n spic q
n sprǣg q
n ..A place grown with brushwood
n rispett q
aj ...Grown with brushwood
aj hrīs
aj hrīseht og
aj hrīsen q
aj hrīsig og
aj trusen q
n .A ?gooseberry bush
n word q
n A tree/bush with berries
n begbēam
n Part of a tree/bush
n Wood (as substance)
n wudu
n .Bole, trunk
n bol o
n bola q
n cipp
n līchama
n stefn
n stofn
n .Bark
n barc o
n flīes
n rind(e)
n ..Inner bark
n bæst g
aj ..Of bark
aj rinden og
aj ...Knobby, jagged
aj cnēowiht o
aj gecyrnod
n ..A gall-nut
n galluc
n ..A knot, protuberance
n ōst
n .A stump
n butt q
n strump q
n stūce
n stumbel q
n stybb
n styfic q
aj ..Stumpy
aj stubbig q
n .A bough, branch, twig
n bōg
n brogen g
n gierd
n lim
n onwæstm
n ōwæstm
n spranca g
n sprota
n tān
n telga
n telgor
n twig(u)
n tӯdrung
n wudutelga o
n ..A small bough
n bōgincel g
n sp(r)æc g
n sprytle o
aj ..With straight/outspreading boughs
aj radelod
n Tree top
n wuduhætt og
aj .Lopped, pollarded
aj copped
aj hnot
n A wood, trees
n haraþ
n holt
n timber
n trēow
n wudu
n wudubearo
n wuduholt
n .Woodland
n wudu
n wuduland
n wuduwald og
n ..Wild woodland
n wuduwēsten o
aj .Wooded
aj wudig
aj wudulic
aj .Thick with woods
aj geþūf
aj wudiht og
aj .Wood-producing
aj þrocen q
aj wudubǣre
n .A wood on a hillside
n hangra
n .A mountain wood
n firgenholt op
n .?A wood in a meadow
n holmwudu op
n .A neighbouring wood
n nēahwudu
n .An outlying wood
n ūtwald o
n .A wood of tall trees
n hēahholt o
n hēahhylte
n .A wood as a screen
n forefengnes og
n A small wood, coppice, copse
n bearu o
n grǣfe
n grāf
n grāfa
n hyrst
n rippel
n sceaga
n .A circular copse
n trindhyrst q
n .A muddy copse
n gorgrǣfe o
n .A copse near stubble-field
n erscgrāfa o
n .?An enclosed copse
n gehægholt o
n .A sunny/delightful grove
n sunbearu op
n wyngrāf op
n A thicket
n bysc q
n scealdþӯfel
n scomhylte og
n scrubb
n scrybb o
n trēowgewrid o
n þiccet g
n þicnes
n þūft og
n þӯfel
n þӯfelett q
n weald
n gewrid
n wridels q
n .A boundary thicket
n mearcgrǣfa o
n A hedge/border
n biwinþla q
n hege
n hegerǣw
n rǣw
n .A beech hedge
n bōchaga
n .A hedge of living plants
n cwichege o
n .A willow hedge
n wīþigrǣw o
aj .(Of a hedge) cut, trimmed
aj māwen
aj .Untrimmed
aj rūh
n Particular trees/shrubs (alphabetical order)
n .Alder
n alor
n ..Berry-bearing alder
n spracen
n ..Black alder
n fūla bēam
n fūletrēo
aj ..Of alder
aj ælren
aj elren
n ..Alder bark
n alorrind o
n ..An alder bed
n alerbedd o
n ..An alder copse
n alersceaga
n alrett q
n ..An alder wood
n alerholt g
n .Ash
n æsc
aj ..Of ash, ashen
aj æscen
n ..Ash bark
n æscrind
n ..An ash stump
n æscstybb
n ..A bed/clump of ash
n æscbedd
n æscett q
n .Aspen
n æspe
n cwicbēam
n cwictrēow g
aj ..Of aspen
aj cwicbēamen o
n ..Aspen bark
n æsprind o
n cwicbēamrind
n cwicrind
n ..An aspen wood
n æpsett q
n æsphangra
n .Balsalm, tree yielding balsalm oil
n balsalm
n .Beech
n bēce
n bēctrēow og
n bōc
n bōctrēow
aj ..Of beech, beechen
aj bēcen
aj bōcen q
n ..A beech copse
n bēcett q
n ..A beech wood
n bōcholt
n bōcwudu op
n .Birch
n beorc/byrce
n byrctrēow og
n ..Birch bark
n beorcrind o
n ..A birch copse
n bircen q
n bircett q
n ..A birch wood
n beorcholt g
n .Box
n box
n boxtrēow o
n byxe q
aj ..Of boxwood
aj byxen g
n .Cedar
n ceder
n cederbēam
n cedertrēow
aj ..Of cedar
aj cedrisc og
n .Chestnut
n cystel(bēam)
n cysten
n cyst(en)bēam g
n stāncyst(en)
n ..A chestnut copse
n cistelett q
n .Cornel/dogwood
n corntrēow g
n gātetrēow o
n .Cypress
n cypressus
aj ..Of cypress
aj cypressen o
aj cypressus
n .Elder
n ellen
n ellentrēow o
aj ..Of elder(wood)
aj ellen
n ..Elder bark
n ellenrind
n ..Elder leaf
n ellenlēaf o
n ..Elder root
n ellenwyrttruma o
n ..An elder stump
n ellenstybb
n ..An elder twig
n ellentān o
n ..Tufts of elder
n ellencropp o
n ..An elder grove/copse
n ellengrāfa
n ellret q
n .Elm
n elm
n ilme
n ulmtrēow og
n ..Wych-elm
n wice
aj ..Near/grown with elms
aj elmen q
n ..Elm bark
n elmrind
n .Fir/pine
n ābies o
n æbs
n furh/fyrh
n furhwudu g
n gyr og
n gyrtrēow og
n pīnbēam
n pīntrēow
n ..Spruce fir
n sæppe g
aj ..Of pine
aj pīntrēowen o
n ..Fir cone
n pīnhnutu
n .Hazel
n hæsel
n hæsler q
aj ..Of hazel
aj hæslen
aj ..Grown with hazel
aj hæslen
n ..A copse/thicket of hazel
n hæselwrīd
n hæslett q
n ..A row of hazels
n hæselrǣw o
n ..A place grown with hazel
n hæsling q
n .Heath
n hǣþ
n .Holly
n holen
n hulfere q
aj ..Of holly
aj holen
n ..Holly bark
n holenrind
n ..Holly leaf
n holenlēaf
n ..A holly stump
n holenstybb o
n .Honeysuckle
n hunigsūge g
n .Ivy
n īfig
n ..Barren trailing ivy
n eorþīfig
aj ..Grown with ivy
aj īfed
aj īfiht(e)
n ..Ivy bark
n īfigrind o
n ..Cluster of ivy berries
n īfigcrop(pa)
n ..Ivy leaf
n īfiglēaf o
n ..Ivy twig
n īfigtwig o
n ..Ivy grove
n īfigbearo
n .Juniper
n fyrs
n gors(t)
n safene
n .Laurel
n laur
n laurbēam
n laurtrēow
n lawernbēam o
aj ..Of laurel
aj laurisc o
n ..Laurel berry
n laurberige
n .Lime
n lind
aj ..Of lime, linden
aj linden
n .Maple
n hlin op
n mapulder
n mapultrēow
aj ..Of maple
aj mæsen o
aj ..Made of maple
aj mapuldern
n ..Opening near maple-tree
n mapuldorgeat o
n .Mistletoe
n ācmistel o
n mistel
n misteltān g
n .?Mountain ash
n cwicen q
n .Myrtle
n wīr
n wīrtrēow
aj ..Of myrtle
aj wīrtrēowen o
n ..Myrtle bark
n wīrrind
n ..A grove of myrtles
n wīrgrǣfe g
n .Oak
n āc
n ācbēam q
n āctrēo p
n ..Kind of oak
n āccynn og
aj ..Of oak, oaken
aj ǣcen
n ..Oak sapling
n æcernspranca o
n ..Oak as boundary
n mǣrāc o
n ..Oak bark
n ācrind
n ..Oak leaf
n āclēaf
n ..Oak twig
n āctān o
n ..Oak stump
n ācstybb
n ..Oak grove
n ācbearo
n ..Oak wood/forest
n ācett q
n ācholt
n ācwudu o
n ǣcen
n ...Oak wood on a slope
n āchangra
n ...Place where oaks grow
n firel q
n ...Ridge where oaks grow
n ācecg
n .?Poplar
n popul q
n .Privet copse
n pryfet
n .Service tree
n syrfe
n syrftrēow
n .Spindle-tree
n ananbēam o
n lūsþorn
n wananbēam
n .Sycamore
n heard og
n heord
n sicomorus
n sycomer o
n ..Cluster/flower of
n heorotcrop o
n .A thorn-tree/bush
n pricþorn o
n setþorn
n þorn
n þornþӯfel o
n þyrne
n ..A kind of thorn
n þyrncin o
n ..A briar, bramble
n brēr
n brērþyrne o
n ..A bramble/hawthorn
n þӯfeþorn
n ..A blackthorn/sloethorn
n blæcþorn q
n slāhþorn
n ..A buckthorn
n heorotbrem(b)el q
n heorotbrēr g
n ..Thorn as boundary
n mǣrþorn
n mǣrþyrne o
aj ..Full of thorn or briars
aj þornig
aj þorniht(e)/-eht(e)
aj þӯflig og
aj ..Grown with thorn
aj brērig q
n ..Thorn bark
n slāhþornrind
n þornrind o
n ..Thorn berry
n heorotberge g
n ..Thorn leaf
n heorotbrembellēaf o
n ..Thorn stump
n þornstybb
n ..A thorn copse
n þornegn q
n þornett q
n þorngrǣfe
n þyrnet g
n ..A row of thorn
n þornrǣw
n ..A thorny place
n þorning o
n .Whitebeam-tree/'whitten'
n hwītingtrēow og
n .Willow
n oser og
n sealegn q
n sealh
n welig
n windeltrēow g
n wīþig
aj ..Of willow
aj sælen og
aj ..Grown with willow
aj saliht q
aj wiliht
n ..Willow bark
n sealhrind
n wīþigrind o
n ..?Willow straw
n windelstrēaw
n ..Willow stump
n wīþigstybb
n ..Willow copse
n sealhyrst o
n silet q
n wīþigett q
n .Yew
n ēoh
n īw
n ..Yew berry
n ēowberge op
n Fern
n fearn
aj .Fern-covered
aj fearnig
n .Marsh fern
n fenfearn og
n .Polypody fern
n eoforfearn
n .Bed of fern
n fearnbedd
n fearnbracu o
n .Place overgrown with fern
n firnþe q
n Fungus
n swamm
n .Toadstool
n feldswamm g
n .Mushroom
n swamm
n ..Edible
n meteswamm g
n Lichen
n ragu
n .On birch
n beorcragu o
n .On blackthorn
n slāhþornragu o
n .On church
n ciricragu o
aj .Grey with lichen
aj rǣghār op
n Moss
n mēos
aj .Of moss
aj mēos
n Grasses, reeds, etc.
n .Grass
n gærs
n grǣd
n .Blade of grass
n brord
n gærscīþ o
aj .Grown with grass
aj gærsen q
aj grǣde o
n .Bent grass
n beonet q
n bēos q
n bēosuc q
n cassuc
n hassuc
n secg
aj ..Of bent grass
aj cassucen q
aj secgihtig og
n ..Blade of bent grass
n cassuclēaf o
n .Couch grass
n cwice
n .Reed, sedge
n benne q
n eolhsecg
n hamorsecg o
n mōrsecg o
n ..A kind of reed
n hrēodcynn o
n ..Reed(s), rush(es)
n bune og
n cannon o
n ēarisc
n hrēod
n læfer
n lisc q
n pūlsper og
n risc(e)
n scaldhūlas og
aj ..Of reeds/rushes
aj hrēoden q
aj hrēodig o
aj hrēodiht o
aj hrēodihtig og
aj risciht o
n ..A coarse reed
n dūþhamor
n sprot(t)
n ..A bed of reeds
n hrēodbedd
n hrēodet q
n læferbedd og
n riscbedd
n riscett q
n riscþӯfel
n ..A rushy corner
n rischealh
n .Knotgrass
n unfortredde
n unfortreden wyrt
n Fruit
n æppel
n blēd
n ofett
n .A kind of fruit
n æppelcynn o
n Berry
n beger g
n berge
n Particular fruits (alphabetical order)
n .Apple
n æppel
n ..Sweet apple
n milscapuldor g
n mircapuldor og
aj ...(Of apple) having sweet/sour taste
aj sūrmilsc
n ..An apple core
n æppelscealu og
n ..An apple pip
n æppelcyrnel og
n ..An apple tree
n æppeltrēow
n apuldor
aj ...Yielding apples
aj æppelbǣre
aj æppelberende og
aj æpplen q
n ...Apple tree bark
n apuldorrind
n ...An apple tree on a boundary
n mǣrapeldre o
n ..Crab apple
n wergulu o
n wuduæppel o
n wudusūræppel op
n ...Bitter substance in
n weargol q
n ...A crab apple tree
n æppelþorn o
n sūrapuldre o
n sūrmilsc apulder
n ....Crab apple tree bark
n sūrappuldre rind
n ..Medlar
n ǣpening o
n openærs g
n ...A medlar tree
n mispeler q
n .Blackberry, bramble
n blæcberie
n brēmelæppel
n brēmelberie
n ..A blackberry bush
n brēmel
n brēmelbrǣr og
n brēmelþorn
n brēmelþyrne
n ...Blackberry bark
n brēmelrind o
n ...A blackberry leaf
n brēmellēaf
n ...A blackberry thicket
n brēmelþӯfel o
n ...A blackberry wood
n brēmelwudu q
n .Blackthorn fruit, sloe
n plūmslā og
n slāh
n .Cherry
n ciris/cirse
n ciseræppel og
n ..A cherry tree
n cirisbēam g
n cyrstrēow g
n .Colocynth berries
n hundescwelcan og
n .Date
n gedropa g
n fingeræppla
n palmæppel g
n ..A palm tree
n fenix
n palm(a)
n palmtrēow
n ...A palm branch
n palm(a)
n palmtwig
n ...A palm grove
n palmbearu og
n .Fig
n fīc
n fīcæppel
n ..A dried fig
n caric o
n ..A fig tree
n fīc
n fīcbēam
n fīctrēow
n ...A fig leaf
n fīclēaf o
n .A grape
n berie
n song og
n wīnbeger
n wīnber(i)ge
n ..A bunch of grapes
n (ge)clystre
n wīnclyster g
n wīngeardhring g
n ..A vine
n wīnbēam
n wīngeard
n wīntrēow
n ...Branch/tendril of vine
n wīnbōh
n wīnclyster g
n gewind
n wīngeardbōg og
n wīngeardhōc g
n wīntwig g
n ...A vine leaf
n wīnlēaf og
n ...A row of vines
n oemseten wīngeardes
aj ...Of the vine
aj wīntrēowig og
n .Haw
n haga
n ..A hawthorn tree
n hægþorn
n haguþorn
n .Hip
n hēope
n ..A briar/rose bush
n hēopbremel
n hēope
n rōse
n wudurōse o
n ..Of briar/roses
n rōsen
n ..A bed of briar
n rōsbedd og
n .Hop-plant
n feldwōp g
n hegehymele
n hymele
n mealtwyrt g
n ..Female
n ēowohumele o
n .Mulberry (or bramble?)
n byrigberge o
n mōrberie
n ..A mulberry tree
n mōrbēam
n .Olive
n eleberge
n ..An olive tree
n elebēam
n eletrēow
aj ...Of olives
aj elebēamen og
aj eletrēowen q
n ...An olive leaf
n elelēaf
n ...An olive twig
n eletwig g
n ...An olive grove
n elebearu g
n ...An olive stump
n elebēamstybb o
n .Peach
n persic
n ..A peach tree
n persoctrēow og
n .Pear
n peru
n ..A pear tree
n pirie
aj ...That grows pears
aj peren q
n .Plum
n plūmblǣd o
n plūme
n plūn og
n plӯme
n ..A plum tree
n plūme
n plūmtrēow
n plӯme
n .Pomegranate
n affricanisc æppel
n cornæppel g
n .Quince
n coddæppel g
n godæppel g
n .Raspberry
n hindberge
n ..A raspberry bush
n hindbrēr
n .Strawberry
n eorþberge og
n strēawberige
n ..A strawberry plant/runner
n strēawberian wīse
n strēawberige
n .Whortleberry
n hǣþberie o
n wīnberge
n ..A whortleberry plant
n horte g
n Nut
n hnutu
n .Kernel
n hnutcyrnel o
n .Mast
n æfesa
n mæst
n ..As food for livestock
n æcern
n bōc
n mæsten
n picgbrēad og
n ..A tree yielding mast
n mæstentrēow og
n .Nut-tree
n hnutbēam
n Particular nuts (alphabetical order)
n .Acorn
n æcern
n .Almond
n āmigdal
n ..An almond tree
n easterne nute bēam
n magdalatrēow og
n .Hazelnut
n hæselhnutu
n .A walnut tree
n wealhnutu og
n Vegetable
n Edible root/bulb
n eorþnutu
n more
n wælwyrte more
n wealhmoru
n .Beet
n bētan more
n bēte
n .Garlic/leek/onion
n lēac
n secglēac
n ..Leaf of
n lēacblæd o
n ..Garlic
n crāw(an)lēac
n croplēac
n gārlēac
n risclēac og
n ...Wild garlic, ramsons
n hramsa
n ....Head of wild garlic
n hramsa(n)crop g
n ..Leek
n brādelēac
n cīpelēac
n lēac
n porr
n porlēac
n ...House-leek
n fulle g
n hāmwyrt
n sinfulle
n singrēne
n þunorwyrt o
n ..Onion
n hwītlēac g
n ynnelēac
n ...Onion/shallot
n cīpe
n hollēac
n .Parsnip
n englisc more
n feldmore
n .Radish
n antre
n rædic
n .Turnip
n nǣp
n wilde nǣp
n ..Turnip seed
n nǣpsǣd
n Other vegetables (alphabetical order)
n .Asparagus
n eorþnafela
n .Cabbage, kale
n brassica o
n cawl
n cawlic
n ..Cabbage leaf
n cawellēaf o
n ..Cabbage seed
n cawelsǣd o
n ..Cabbage stalk
n cawelstela o
n cawelstoc o
n .Cress
n cærse
n ..Grown with cress
aj cærsen q
aj ...Full of cress
aj cærsiht o
n ..Cress/nasturtium
n lēaccærse
n tūncærse
n worþ(ig)cærse g
n ..Lamb's cress
n lambes cerse
n ..Watercress
n billere g
n brōccerse o
n ēacerse o
n fencerse
n wyllecærse
n .Cucumber
n cucumer
n eorþæppel
n hwerhwette
n .Fennel
n finol
n ..Fennel seed
n finolsǣd o
n .Fenugreek
n fenogrecum
n .A gourd
n cucurbite
n cyrfet
n ..Plant that bears gourds
n curuettrēow q
n .Lettuce
n lactūce
n leahtric
n .Mallow
n cottuc
n .Pulse, bean
n bēan
n ..A kind of bean
n bēancynn g
n ...Seed-bean
n bēansǣd
aj ..Of beans
aj bēanen o
n ..Bean pods
n bēanbelgas
n bēancoddas
n bēanscealu g
n ..A buck-bean
n glæppe
n ..Lentils
n lent q
n lenticulas
n ..Pea
n pise
n reosan og
n ...A kind of pea
n pysecynn o
aj ...Of peas
aj pisen q
n .Thistle (edible)
n meteþistel g
n (Garden) herb/spice
n wyrt
n Particular herbs/spices (alphabetical order)
n .Basil
n eorþmistel o
n mistel
n .Camomile
n liþelēaf og
n mageþe
n .Coriander
n celendre
n coliandre
n .Cumin
n cymen
n .Dill
n dile
n .Marjoram/wild thyme/pennyroyal
n ælere g
n cyninges wyrt
n organe
n ..Pennyroyal
n brōþorwyrt og
n dweorgedwosle
n hǣluwyrt q
n hylwyrt
n pollegie
n ..Wild marjoram
n feltwurma og
n wurmille g
n .Mint
n minte
n ..Types of mint
n balsmēþe
n balsmite g
n brōcminte
n feldminte g
n fenminte
n hāreminte g
n horsminte
n sǣminte
n .Mustard
n senep
n ..Mustard seed
n senepsǣd o
n .Parsley
n petersilie
n stānmerce g
n .Rosemary
n feldmædere g
n sunddēaw g
n ..Rosemary/darnel/thyme
n bogen
n boþen
n .Saffron
n croh
n .Sage
n sæþerige
n salfie
n .Thyme
n fille
n ..Wild thyme
n brādelēac
n cunele
n wuducunelle
n wudufille
n .Wild cinnamon
n cassia
n Plants/flowers (alphabetical order)
n .'Adderwort'
n nǣdderwinde og
n nǣdrewyrt
n .Agrimony
n agrimonia
n gārclife
n heorotclǣfre
n sticwyrt g
n ..Water agrimony (ambrosia)
n hindhæleþe
n .Alehoof, ground ivy
n hōfe
n merschōfe o
n tūnhōfe o
n .Aloe
n alwe
n .Archangelica
n blind(e) netel
n .Argentilla
n argentille g
n .Beewort, sweet flag
n bēowyrt
n .Betony
n betonice
n bisceopwyrt
n bisceopwyrtel og
n ..Field-bishopwort
n feldbisceopwyrt o
n ..Water betony
n brūnwyrt
n .Bindweed, convolvulus, woodbine
n argentille g
n bedewind q
n berewinde og
n wiþobend o
n wiþowinde
n wudubind(l)e
n wuduwinde g
n .Bishop-weed
n ameos o
n bisceopwyrt
n .Bobonica
n hratele g
n .Bog-myrtle, gale
n gagel
n ..Tufts/catkins of
n gagelcroppan o
n .Bryony
n hēahhymele
n wilde cyrfet
n .Bugle
n þunorclǣfre
n .Bur, burdock
n clāte
n clife
n clifwyrt
n cliþe og
n ēawyrt
n foxes clāte
n lappe og
n ..Greater burdock
n clātecrop og
n foxes clife
n .Buttercup
n clufþung(e)
n clufwyrt
n .Caltrops
n coltetræppe g
n .Cammock, kex, restharrow
n cammoc
n .Caper-plant
n springwyrt
n .Catmint
n nefte
n .Celandine, swallow-wort
n celeþonie
n .Centaury
n centaurie
n curmealle
n feltere
n hierdewyrt
n ..Black centaury
n īsenhearde
n ..Lesser centaury
n eorþg(e)alla
n ..Small centaury
n curmealle
n curmealle sēo lǣsse
n sēo lӯtle culmille
n sēo lӯtle curmealle
n .Charlock
n cerlic
n coydic og
n .Chervil
n cerfelle
n .Chickweed/groundsel
n cicena mete
n .Cinquefoil
n fīffingre o
n fīflēafe
n hræfnes fōt
n .Clary
n slarege
n .Cliffwort, water-wort
n clifwyrt
n .Cleavers/burdock
n clāte
n clife
n clifwyrt
n clite
n cliþe og
n cliþwyrt
n hegeclife
n ..Top of burdock
n clāte crop
n ..Cleavers/goose grass
n smale clāte
n smale clife
n .Clover
n clǣferwyrt o
n clǣfre
n wuduclǣfre og
n ..Hart-clover, hemp
n heorotclǣfre
n ..White clover
n hwīte clǣfre
n ..Purple clover
n rēade clǣfre
n .Coltsfoot
n clite
n coltgrǣg og
n .Comfrey
n consolde o
n galluc
n .Costmary, cost
n cost
n .Cow-parsley, wood chervil
n wuducerfille
n .Cowslip
n cūslyppe
n .Crocus
n tītolōse og
n .Crowfoot/cowbane
n brōcþung og
n clufþung(e)
n .Cuckoo flower
n bulut
n .Cyclamen, sowbread
n slite
n .Daisy
n brӯsewyrt o
n dæges ēage
n .Dandelion
n ǣgwyrt
n .Dock, sorrel
n ampre
n docce
n fenompre o
n sundampre o
n sūre
n wegbrǣde
n ..Wood dock/sorrel
n gēaces sūre
n wududocce
n wudusūre og
n ..Clump of dock
n doccþӯfel
n .Dragons, 'dragonwort'
n drācentse
n .Dwarf elder
n ellenwyrt
n leoþuwyrt/liþwyrt
n wealwyrt
n .Elecampane
n eolone
n hēahheoloþe
n horselene
n .Eyebright, eyewort
n ēagwyrt
n .Feverfew
n adreminte q
n feferfūge
n .Field balm
n healfwudu
n .Figwort
n brūn(e)wyrt
n fīcwyrt og
n wenwyrt
n .Fleabane, fleawort
n cristalla o
n flēawyrt g
n .Foxglove
n fingerdocca g
n foxes glōf(a)
n sion
n .Fumitory
n ātorlāþe
n .Gentian
n feldwyrt
n ferdwyrt q
n meargealla
n merscmeargealla
n .Germander
n cymed
n .Goatweed
n gōtwoþe
n .Goose grass
n hegerife
n .Gromel
n sun(nan)corn
n .Groundsel
n g(r)undeswelge
n selfǣte
n siger/sīr g
n .Hare's foot
n haranhige
n .Heliotrope
n goldwyrt og
n sigelhweorfa
n sōlate o
n sōlsēce
n sunfolgend og
n .Hellebore
n wēdberge
n ..Black hellebore
n ceasteræsc
n ceasterwyrt o
n hamorwyrt
n ..White hellebore
n tunsingwyrt
n .Hemlock
n hymlic/-līce
n wōdewistle g
n .Henbane
n argentille g
n belene
n hennebelle
n .Hillwort
n hylwyrt
n .Hog's fennel
n cammoc
n .Horehound
n bulut
n hārhūne
n hūne
n .Horse parsley
n alexandre
n .Hound's tongue
n cuneglæsse
n glōfwyrt
n hundes micge
n hundes tunge
n ribbe
n .Hyssop
n hlēnortēar og
n ysope
n .Iris/gladiolus/flag
n fane
n glædene
n hwatend g
n .Knapweed
n īsenhearde
n .Ladderwort, Jacob's ladder
n hlǣderwyrt o
n .Lady's smock
n lustmoce
n .Lady's mantle, lion's foot
n lēonfōt
n .Larkspur
n fugeles wӯse
n .Lily
n lilie
n .Lily of the valley
n glōfwyrt
n .Liverwort
n ēalifer
n liferwyrt o
n .Lords and ladies
n arod
n .Lovage
n lufestice
n .Lupin
n elehtre
n .Madder
n mæddre
n ..Sprig of madder
n mædercīþ o
n .Mallow
n cottuc
n geormanlēaf
n geormanletic og
n hoc(c)
n hoclēaf
n mealwe
n symeringwyrt g
n ..Marshmallow
n bisceopwyrt
n merscmealwe
n .Marigold
n goldblōma
n golde og
n goldwyrt og
n .Mayweed
n mægþa/mageþa
n .Meadow saffron
n grēate wyrt
n .Meadowsweet, meadwort
n meduwyrt
n .Mercury
n cedelic
n efe(n)lāste
n .Moorwort
n mōrwyrt o
n .Mugwort
n ambrōsie o
n mucgwyrt
n .Mullein
n candelwyrt og
n feltwyrt
n .Musk
n disma(-e)
n .Nettle
n blind netel
n netel(e)
n sēo rēade netele
n smale netel
n þā grēatan netlan
n worþignetele o
aj ..Not stinging
aj blind
n .Nightshade
n ælfþone
n hundesberie og
n mixenplante
n nihtscada g
n .Orache
n melde
n tūnmelde og
n .Orchid
n fornētes folm
n hræfnes lēac
n .Oxeye
n gesca(l)dwyrt
n .Oxheal
n oxna lybb
n .Oxlip
n oxanslippe
n .Pellitory
n asterion
n dolgrūne
n pyretre o
n .Peony
n peonie
n .Periwinkle
n perwince
n .Pimpernel
n pipineale
n .Plantain
n wegbrǣde
n .Poppy
n popig
n .Ragged robin
n bulut
n .Ramgall
n ramgealla
n .'Rattlewort'
n hrætelwyrt og
n .Ravensfoot
n hræfnes fōt
n .Ribwort
n hundes tunge
n lǣcewyrt
n ribbe
n .Rue
n rūde
n ..Wild rue, 'harmala'
n armelu
n feldrūde og
n .Savory
n saturege
n sūþerige og
n .Saxifrage
n moldcorn
n sundcorn
n ..Granulated tuber of
n moldcorn
n .Selfheal, sanicle
n selfhǣle
n .Silverweed
n leloþre g
n gelodwyrt
n .Smallage, wild celery
n merece
n .Smearwort
n smeoruwyrt
n .Snapdragon
n hundes hēafod
n .Soapwort
n brӯsewyrt o
n lēaþorwyrt
n leoþuwyrt/liþwyrt
n .Southernwood, wormwood
n aprotane
n prutene o
n sūþerne wermōd
n sūþernewudu
n wermōd
n .Spearwort
n sperewyrt
n .Speedwell
n hleomoc(-e)
n .Spikenard
n nard
n .Stitchwort
n æþelferþingwyrt
n ..Greater stitchwort
n cex og
n .Stonecrop
n stāncrop
n .Sunflower
n sōlate o
n .Tansy
n englisc cost
n disma(-e)
n helde
n tansīþe q
n .Teasel
n wulfes camb
n wulfes tǣsel
n .Thistle
n brād þistel
n þistel
n ..Thistledown
n þistles blōstm
n ..Carline thistle
n eoforþrote
n snīþstrēo g
n ..Sow-thistle
n þūþistle g
n ..Wood-thistle
n wuduþistle
n .Tormentil/setfoil
n seofonlēafe
n .Valerian
n ualeriane
n .Verbena, vervain
n æscþrote
n æscwyrt g
n berbēne
n bisceopwyrt
n īsenhearde
n .Vetch
n earfe
n fugles bēan
n mūsepise og
n .Violet/pansy
n æppellēaf og
n .Viper's bugloss
n haransprecel
n .Water-lily, nymphaea
n colloncroh g
n ēadocce
n fleaþe/fleoþe
n fleaþorwyrt og
n .Water-starwort
n stælwyrt og
n wæterwyrt
n .Woad
n wād
n ..Woad seed
n wādsǣd o
n .Wood lettuce, wild sleepwort
n wuduleahtric
n .Woodmint/wild parsley
n wudumerce
n .Woodruff
n wudurofe
n .Wood wax(en)/dyer's broom
n wuduweax(e)
n .Wormwort, wormgrass
n wyrmwort
n .Yarrow
n gearwe
n .Zedoary
n sīdewāre
n Seaweed
n flēotwyrt o
n flotwyrt og
n sǣwār g
n wār g
n wāroþ op
aj .Full of seaweed
aj wāriht g
n Unidentified plants (alphabetical order)
n æferþe
n bānwyrt
n bulentse o
n cealfwyrt q
n coþuwyrt og
n crāwenbēam og
n dynige o
n ēacrop og
n eofole o
n eorþcrop og
n eorþrima o
n fenlectere og
n foxes fōt
n fugles lēac
n giþcorn
n gylde q
n hǣþcole g
n hǣwenhydele
n hafocwyrt
n hārewyrt/hāranwyrt
n healswyrt
n holecerse
n īfe
n lungenwyrt o
n onred
n oxantunge og
n ryden o
n sēo grēate bānwyrt
n sigsonte
n stæþwyrt o
n stīeme q
n stīþe op
n st(r)ǣlwyrt
n toscanlēac og
n twīlēafa og
n þelneþung og
n þēorwyrt
n þrīlēfe og
n þung
n þӯfel
n uma o
n witmǣreswyrt o
n wrætt(e)
n wuduclāte og
n wurma(-e)