Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Firmament
n fæsten
n fæstnes
n heofon
n rodor
n staþol
n staþolnes og
n trumnes/trymnes
n getrym
n .Bright firmament
n beorhtrodor op
n .Cosmographer
n middangeardtōdǣlend og
aj .Of the firmament
aj rodorlic
n Heaven(s), sky
n heofon(as)
n hrōf
n lyft
n swegl
n sweglbōsm(as) op
n ūprodor p
n wolcnu
n .Circuit/expanse of heavens
n hwearft
n .Regions of the heavens
n ēastrodor op
n norþēastrodor o
n norþrodor op
n sūþrodor
n westrodor
n .Vaults, roof of heaven/hell
n heofona gehlidu
aj .Celestial
aj heofoncund
aj heofoncundlic
aj heofonisc
aj oferlyftlic
aj tungellic og
aj ..Heaven-born
aj heofoncenned og
aj ..Heaven-dwelling
aj heofonbūende og
av .In a celestial manner
av heofonlīce
n Heavenly body
n godgim op
n heofoncandel p
n heofontungol
n tungol
n Planet
n tungol
n .Mars
n tīr
aj .(Of planets) wandering
aj dweliende
aj wōriende
n Star
n heofonsteorra p
n rodortungol op
n steorra
n tungol
n .Fixed star
n tungol
n .Noble star
n æþeltungol p
n gim
n tungolgim op
n .Day star
n dægsteorra
n morgensteorra
n .Dog star
n se hāra steorra
n .Evening star
n ǣfensteorra
n swānsteorra og
n .Pole star
n scipsteorra
n .Hyades/the rainers
n rædgasram g
aj .Starry, starlike
aj āstǣned og
aj āstyrred
aj steorbǣre og
aj tunglen
aj tungolbǣre g
aj .(Of star) solitary
aj āngenga
n Constellation
n mearcung
n getācnung
n tungol
n .Great Bear
n carles wǣn
n wǣnes þīsl(a)
n .Milky Way
n iringes weg
n .Orion
n eoforþring g
n The Zodiac
n circul
n .Sign of Zodiac
n tācen
n tācnung
n ..Particular signs
n crabba
n ramm
n wætergyte o
n Sun
n dægcandel p
n dægsceald op
n friþcandel op
n heaþusigel op
n heofenes gim
n heofonlēoma op
n merecandel op
n sigel
n sōl op
n sunna
n swegl
n sweglcandel op
n wedercandel p
n wedertācn op
n woruldcandel op
n wuldorgim op
n wyncandel op
n .Arc of the sun
n sunboga og
n .Setting place of sun
n set
n setl
n .(Of sun) act of setting
n setlgang
n setlung
n sunset g
aj .Of the sun
aj sunlic
aj .(Of sun) rising
aj uppeornende
aj .(Of sun) having risen
aj ūpsprungen
aj .(Of sun) setting
aj setlgangende o
aj .(Of sun) to set
aj setlan
n Moon
n lyftfæt op
n mōna
n .Full moon
n se fulla mōna
n .Horn, pointed extremity of moon
n horn
aj .Of the moon
aj mōnelic
aj .Waxing
aj weaxiende
aj .Full
aj full
aj .Waning
aj wanigende
n Comet
n comēta
n comēta se steorra
n se feaxeda steorra
n Heavenly light
n heofoncandel p
n heofonlēoht
n heofontungol
n .Fiery light
n fyren topp
n .Whirlpool of fire
n edwylm op
n An eclipse
n āsprung(en)nes
n eclypsis o
n onsprungennes og
n ūpsprungennes o