Browse categories in TOE


Part of Speech Word Flag
n Earth, world
n brytengrundas op
n brytenwangas op
n eormengrund op
n eorþe
n eorþrīce
n eorþstede op
n eorþweg p
n folde
n foldwang p
n foldweg p
n grundwæg op
n grundwang p
n gumrīce p
n lēoht
n middangeard
n moldweg p
n woruld
n .As God's creation
n ealdgeweorc p
n frumhēowung og
n frumsceaft
n frumgesceap op
n frumsetnung g
n frumweorc
n fyrngesceap op
n fyrnweorc p
n landgesceaft op
n sǣ and eorþe
n gesceaft
n woruld
n woruldgesceaft
n ..In the beginning
n frymþ
n ..Awaiting redemption
n gehæftworld o
n ..Before the last judgement
n ǣrworuld op
n .As dwelling place
n eardgeard p
n ēþel
n hrūse p
n molde
n þēodeorþe o
n willwong op
n wundorworuld op
n .As distinct from heaven
n grund
n hrūse p
n woruld
n woruldrīce
n .Material world
n woruld
n ymbhwyrft
aj .Of the world
aj eorþcund
aj eorþcundlic
aj eorþlic
aj middangeardlic
aj woruldcund
aj woruldlic
av .In earthly situation
av hēr
av in werþēode
av on grunde
av under sunnan
av under wolcna hrōfe
av under wolcnum
av ..(In)to this world/life
av hider
av .In earthly manner
av eorþlīce