Search results for words occurring only in glossaries.


Part of Speech (Sub) Heading OE Word Flag
n      .As God's creation frumhēowung og
n      .As God's creation frumsetnung g
aj      .Northern norþlic og
aj      .North-eastern norþēasterne og
av      .Towards/from, etc., north-east ēastannorþan g
n      South-east sūþēasthealf og
aj      .South-eastern sūþanēasterne og
av      .Towards/from, etc., south-east ēastansūþan g
aj      .Eastern ēasterlic og
n      West sunset g
n      .Stony ground stǣner g
aj      .Of the ground eorþe(r)n g
aj      ..Stony stānberende og
n      .Alluvial land wætergewæsc og
n      ..Maritime district sǣgeset g
n      Promontory, headland, cape foremunt og
n      .Small mound hӯpel g
n      .Summit copp g
n      .Slope, side æfdӯne og
aj      .Hilly/mountainous dūnlic og
n      Mountain hēahtorr g
n      Cliff stānscylf g
n      .Overhanging cliff hengeclif g
aj      .Of/concerning cliffs, steep clifig og
aj      .Of/concerning cliffs, steep clifiht g
aj      .Of/concerning cliffs, steep gēandele og
aj      .Of/concerning cliffs, steep trondende og
n      Crag, rock, stone carr g
n      .Rocky peak, crag, tor stānrocc g
n      .Stack carr g
aj      .Craggy, rugged anbrucol og
aj      .Craggy, rugged scylfig g
n      Cave grafu og
n      Abyss, chasm grutt g
n      Abyss, chasm geswelg g
n      Valley deneland g
n      Marsh, bog, swamp flēotham og
n      .Quicksand cwecesond og
n      .Quicksand sandgeweorp g
n      .Quicksand sandrid og
n      .Wet place, mire, slough sclidd og
n      .Wet place, mire, slough slidornes g
n      .Wet place, mire, slough gesyd og
n      .Land covered by particular plants brōmfæsten og
n      Wild/uncultivated land wēstnes g
aj      .Wild, uncultivated unered og
n      Rock, stone heall g
n      Rock, stone sǣstān og
n      Rock, stone stāncarr og
n      ..Pebble stānincel og
aj      .Rocky, stony stānberende og
n      .Gravel grēon og
n      .Gravel grēosn og
aj      .Sandy sandful og
aj      ..Covered with sand grotig og
aj      .Gravelly, shingly ceoselbǣre og
aj      .Gravelly, shingly ceoslen og
aj      .Gravelly, shingly ceoslig og
n      Clay, loam þō/þōhe g
aj      .Clayey þōiht og
n      .Gypsum spærstān g
n      ..Ingot of gold goldwecg og
n      ..Gold ore goldōra g
n      Earthquake eorþstyrennes og
n      .Agitated movement ymbcerr g
aj      .Relating to rivers ēalic og
aj      .Relating to rivers flōden g
aj      .Relating to rivers flōdlic g
aj      ..Flowing in four streams fiþerflēdende og
aj      ..Flowing in four streams fiþerflōwende og
n      Stream gytestrēam g
n      Stream wæterrīþe g
n      ..Intermittent winterburna og
n      .Mill stream mylentroh og
n      Watercourse/channel ealdoþ g
n      Watercourse/channel wætergelād og
n      Watercourse/channel wætergelæt og
n      Watercourse/channel wætertīge og
n      Torrent hlynn og
n      Waterfall hlynn og
aj      .From/of a spring/fountain willic g
v      .To spring crīþan g
n      Sea/ocean secg g
aj      .Relating to the sea sǣn g
aj      .Relating to the sea sǣnig og
n      .Large wave oferӯþ og
n      Surging, rolling, heaving of waves gewilcþ og
aj      .Running high/surging/rolling wealcol og
n      Lake luh g
n      Pool stæg g
n      .Where fish are kept fiscmere og
n      .For swimming sundmere g
n      .Floodgate, sluice forscīt og
aj      .Icy gicelic g
n      Flow/flowing singalrene og
aj      .Flowing cwicwelle g
aj      .Flowing singalflōwende og
v      ..To flow upon, round onbeflōwan og
v      ..To flow up to tōbeflōwan og
n      Current, rush of water wæterþruh g
n      .Tide, incoming tide drēariend og
n      .Ebbing/flowing out of tide eftflōwung og
n      .Ebbing/flowing out of tide sǣæbbung og
n      .High tide ēgor g
aj      .Ebbing and flowing ongēanflōwende g
v      .To ebb eftflōwan g
n      Whirlpool edwielle g
n      Whirlpool edwinde g
n      Whirlpool grutt g
n      Whirlpool hwyrfepōl og
n      Whirlpool geswelg g
n      Whirlpool swelgendnes og
n      Whirlpool swelgnes og
n      Flood cwild(e)flōd g
n      Flood wǣgþrēat og
n      Flood gewæsc g
aj      .In flood flōde og
n      Firmament staþolnes og
n      .Cosmographer middangeardtōdǣlend og
aj      .Celestial tungellic og
aj      ..Heaven-born heofoncenned og
aj      ..Heaven-dwelling heofonbūende og
n      .Evening star swānsteorra og
n      .Hyades/the rainers rædgasram g
aj      .Starry, starlike āstǣned og
aj      .Starry, starlike steorbǣre og
aj      .Starry, starlike tungolbǣre g
n      .Orion eoforþring g
n      .Arc of the sun sunboga og
n      .(Of sun) act of setting sunset g
n      An eclipse onsprungennes og
n      .Variation of weather wederāwendednes og
n      ..Dog days hāredagas g
n      .Warmth, sunniness hlēownes og
aj      .Calm smyltlic g
n      .A dust-cloud dūstswearm og
n      Bad weather ungetemprung og
n      Storm, tempest forþswebbung g
n      Storm, tempest unsmyltnes og
n      .Storm of wind windrǣs og
av      .In a manner indicating storms unwederlīce og
v      .To storm, be stormy ӯstan g
aj      .Thundery þunorlic g
n      Lightning līgetung og
n      Lightning onǣlet og
n      .Coruscation, gleam of lightning glitenung g
n      .Coruscation, gleam of lightning līgræsc(et)ung g
n      .Coruscation, gleam of lightning ræscet(t)ung g
aj      .Flashing līxende og
n      .Hoar frost heolca og
n      .Hoar frost hrīmforst g
aj      .Icy, glacial gicelig g
aj      .Frozen forstlic og
n      .Breeze geþyll og
n      .Strong wind byre og
aj      .Windy windbǣre og
aj      .Windy windhladen g
n      ..North-east wind ēastannorþanwind og
n      ..North-east wind ēastnorþwind g
n      ..North-east wind norþanēastanwind g
n      ..North-west wind norþanwestanwind og
n      ..North-west wind westnorþwind g
n      ..South-east wind ēastansūþanwind og
n      ..South-east wind sūþanēastanwind og
n      ..South-west wind westansūþanwind g
n      ..South-west wind westsūþwind g
aj      .Cloudy genipfull og
aj      .Cloud-making wolcenwyrcende og
v      .To mist, mist over ofermistian og
n      Dew dēawung og
aj      .Dewy, bedewed dēawigendlic og
n      .Shower, fall of rain drēopung g
n      .Downpour, heavy rain ræsc g
v      .To rain regnian g
v      ..To rain heavily, pour drēopian g
n      .Hailstone gicelstān g
n      .Hailstorm gicelgebland g
aj      .Producing hail hagolberende og
v      .To cover with snow besnīwian og
n      .Being, essence of a thing āweosung og
n      .Being, essence of a thing āwesnis og
aj      .Giving life līfwelle og
v      ..With breath þurhblāwan og
aj      That lives, living cwiclic og
n      Fruitfulness, fertility berendnes g
aj      .Fertile, fruitful, fecund tēamful g
aj      .Fertile, fruitful, fecund tūddorful g
aj      .Fertile, fruitful, fecund tūdorfæst og
aj      .Fertile, fruitful, fecund wæstmlic og
aj      ..Productive of food, fruitful wistgifende og
av      .With fecundity berendlīce og
v      ..(Of man, right, etc.) to flourish edblōwan og
v      .To be fruitful, bear, produce gewæstmbǣrian g
n      Barrenness, sterility unberendnes g
n      .Sterility, weakness tӯdrung og
aj      .Barren, unproductive gelde g
aj      .Barren, unproductive unēacniendlic g
aj      .Not pregnant/fertilized unēacen og
aj      .Not pregnant/fertilized ungehefegod og
n      Barrenness, aridity sealtnes g
n      Barrenness, aridity sealtsæleþa g
n      .Dryness from heat, parched condition hǣþ og
n      ..Placenta cildhama g
v      .To bring forth young hwelpian og
n      ..One who brings forth, a mother ācennicge g
n      ..One who brings forth, a mother bearncennicge g
v      .To bring forth, bear gehrifian og
n      Birth frumācennes og
aj      .Born forþātӯdred og
aj      ..Late born sīþboren g
n      .Bearing of male children hyseberþling g
n      ..A woman who bears a son hyseberþre g
n      ..A woman who bears a son sunucennicge g
n      .A miscarriage misbyrd g
n      .An abortion beorþorcwelm og
n      Nursing, child-feeding cildfēdende og
n      .Progeny, offspring byrdling og
n      .Progeny, offspring forcnēow og
n      .Progeny, offspring forecennednes og
n      .Progeny, offspring forecnēowres g
n      .Progeny, offspring forecynrēd og
n      .Progeny, offspring forecynren g
n      .Descendants, progeny, race sǣdsworn g
n      Rebirth/regeneration eftācenn(ed)nes g
n      Rebirth/regeneration eftcnēoreso og
aj      .Reborn eftācenned g
aj      .Reborn eftboren g
n      ..Hermaphrodite bǣddel g
n      ..Hermaphrodite scritta g
n      ..Hermaphrodite wǣpnedwīfestre og
n      Youth frumildo og
n      Youth geonglicnes og
aj      ..Young, immature, halfgrown sāmgung og
aj      ..Young, immature, halfgrown ungeweaxen g
aj      ..Childish, young frumþylde g
v      .To grow up forþframian og
n      .Maturity rīpnes g
v      .To grow old onealdian g
n      .Old age forealdung og
n      ..Extreme old age forweorennes g
n      ..Old age, decrepitude forwerodnes g
n      ..Death as departure tōfær og
n      ..Place of death cwealmstede og
v      ...And choking underdrencan og
aj      .About to die sweltendlic g
aj      .Half-dead sāmstorfen og
n      State of being dead dēaþscufa og
n      Appointed death, doom dēaþwyrd og
n      .Deadliness, destructiveness dēaþbǣrnes g
n      .Killing, slaughter ācwellednes og
n      .Carnage ābrēotnes og
n      .Carnage forsliht g
aj      ..Killed, slaughtered dēaþcwylmende og
aj      .Causing death (ge)cwildful g
aj      .Causing death gecwylmful og
aj      Murderous, bloodthirsty blōdgēotende g
aj      Murderous, bloodthirsty hrāgīfre og
v      To kill, slay gedēadian og
v      To kill, slay gedēþan g
v      To kill, slay forswefian g
v      To kill, slay oncwealdan og
n      ..Maker of poison ātorwyrhta og
n      .As shedder of blood blōdgēotend g
n      Manslaughter, homicide mancwealmnes g
n      Manslaughter, homicide morþorslagu g
n      Manslaughter, homicide myrþrung og
v      .To commit murder/manslaughter manslēan og
n      Murder of a relative mǣgcwalm og
n      Murder of a relative mǣgmorþor og
n      Murder of a relative mǣgþmorþor og
n      .Murderer of relative mǣgþmyrþra g
n      .Murderer of father fæderslaga g
n      .Murderer of mother mōdorslaga og
n      .One who commits suicide selfbana g
n      .One who commits suicide selfmyrþra og
n      Putting to death dēþing og
n      ..Act of beheading hēafodslæge og
v      .To hang, crucify gerōdfæstnian og
v      ..To hang, be crucified āhangian og
v      ..To disembowel, eviscerate onscēotan g
n      .Slaughter of sheep ofslegennes og
aj      .Of/concerning burial hrāwlic og
aj      .Of/concerning burial līclic og
v      ..To bury, inter bemyldan g
n      .Entombment niþerlecgung og
n      Place of burial līcburg g
n      A grave, burial place, sepulchre moldstōw og
n      .A tomb, coffin līcbeorg g
n      .A tomb, coffin ymbfæstnung og
n      ..Winding-sheet dēadhrægl og
n      .A corpse bearer byrgere g
n      .An epitaph byrgelslēoþ og
n      .An epitaph byrgelssang g
n      .A dirge, lament byrgelssang g
n      .A dirge, lament byrgensang g
n      .A dirge, lament hēafsang og
n      .A dirge, lament līclēoþ g
aj      ..Earthborn eorþcenned g
aj      .Male wǣpenlic g
n      Eunuch cwēnhirde og
n      Eunuch hwasta og
n      .Beloved wūscbearn og
av      .In the manner of young men hysewīse og
n      Dwarf dweorg g
n      Parent ācennend og
n      .Mother ācennicge g
n      .Mother bearncennicge g
n      ..Mother of a son hyseberþre g
n      ..Mother of a son sunucennicge g
n      .Successor(s), posterity æftercnēoreso og
n      .Successor(s), posterity æfterweardnes og
n      .Successor(s), posterity cynresu g
n      .A first-born child frumcenning og
n      .A posthumous child unlāf g
n      .A bastard dōc g
n      .A bastard dōcincel og
n      ..Bastard son hornungsunu og
n      ..Bastard brother hornungbrōþor og
aj      .Bastard dōc g
aj      ..Bastard-born sunderboren og
n      ..Full brothers rihtgebrōþru og
n      .Line, lineage rāpincel g
n      .Genealogy cynnreccenes g
n      .Descendants (of a generation) gecynnes g
n      Kinship, relationship mǣgþrǣden g
n      Kinship, relationship nīedsibb g
n      Kinship, relationship gesibnes og
aj      .Related frēondhealdlic og
aj      .Related mǣgcūþ g
aj      .Related mǣgsiblic og
n      .Kinsfolk mǣgþsibb og
n      .Sister's child sweostorbearn og
n      Adoption gewӯscednes og
n      .Fosterchild fōstorling g
n      ..With reference to place of upbringing fōstring g
n      .Fosterbrother fōstorbrōþor g
n      .Head of a household fæderhīwisc g
aj      ..Of/concerning a royal household hoflic g
n      .Band of followers, retinue fylging g
n      ..Member of a retinue ymbhringend og
n      A race, tribe hūsrǣden g
n      A nation, people folctruma g
n      .A native inborena og
n      .A native inbūend g
n      .A native inlenda g
aj      ..Of your/our country hiderryne og
n      .A division containing kin mǣgscīr og
n      An inhabitant eardbegenga g
n      An inhabitant eardere og
n      Inhabitant(s) of a 'tu_n' tūngebūr g
n      ..Dwellers in a suburb underburhware og
n      ..A citizen burgsǣta g
n      ..A citizen stocweard g
aj      .Belonging to Melrose mailrosisc og
n      ..North Frisians norþfresan og
aj      ..Roman rēmisc og
aj      ..Gothic gotonisc og
aj      African affricisc og
n      .Ethiopians redlingas og
aj      ..Alexandrian alexandrinisc g
aj      .Libyan libanisc og
aj      ..Syrian assirisc og
n      Eastern/Oriental people ēastfolc og
aj      .Gentile þēodisc g
aj      Other (alphabetical order) caldisc og
aj      Other (alphabetical order) cicropisc og
aj      Other (alphabetical order) cillinesc og
aj      Other (alphabetical order) eficisc og
aj      Other (alphabetical order) memfitisc og
aj      Other (alphabetical order) pierisc og
aj      Other (alphabetical order) pirenisc og
aj      Other (alphabetical order) tyrrenisc og
n      Body limgesīþ og
aj      Fat/plump ofǣte/ofeten g
aj      .Excessively frēafǣt og
aj      .Excessively þiccol g
aj      Lean, thin, slender þynnol og
v      .To make thin mægerian g
n      Height, stature or form limgelecg g
n      Height, stature or form wermet g
aj      .And broad gegrēatod og
aj      .With a big head micelhēafdede og
n      Top of head oferhealfhēafod og
n      Forehead healfhēafod og
n      .Intercilium brūmiddel og
n      .Corner of eye angnere g
n      .Corner of eye ēaghyrne og
aj      .Grey-eyed glæsenēage og
aj      ..Or bleary-eyed, wall-eyed waldenīge og
n      .Flap/lobe flǣre og
n      .Side of flǣre og
n      .Septum middelflēra og
n      .Septum nos(u)gris(t)le g
n      .Bridge eāghyll og
n      .Lip(s) smǣr(-e) g
n      .Part between shoulders middelgesculdru g
n      Buttock(s), back parts earsendu g
n      Buttock(s), back parts earslӯra og
n      Buttock(s), back parts gupan og
n      .Flank flanc og
n      Chest, breast, bosom brēostbyden g
n      Chest, breast, bosom felaferþ g
n      Chest, breast, bosom foranbodig og
n      .Breast/breasts (of woman) stricel g
n      .Breast/breasts (of woman) ūder og
n      .Nipple spane/u g
n      .Nipple stricel g
n      .Nipple tittstrycel og
aj      .Big-bellied wæmbede og
n      Groin/crotch hregresi g
n      Groin/crotch lesca g
n      .Armpit ōcusta g
n      .Armpit ōxn g
n      .Elbow earmboga og
n      .Forearm fæþm g
n      .Wrist handwyrst g
aj      .Of/concerning the finger fingerlic og
n      .Middle finger ǣwiscberend og
n      .Middle finger hālettend og
n      .Ring finger lǣcefinger g
n      .Little finger ēarclǣnsend og
n      Thigh þēoh g
n      .Shin scīa g
n      .Shin scinu g
n      .Calf scanclīra og
n      .Calf scotlīra g
n      .Calf spearwa g
aj      ..With a thick calf spærlīred og
aj      .Having one/two feet twīfēte g
n      Heel hēlspure g
n      Heel hōhfōt og
n      Heel hōhspor og
aj      .Having heels hōnede og
aj      ..Having large heels hēlade g
n      Skin sweard g
n      .Pore in skin līcþēote og
n      .Pore in skin swātþyrel og
n      .Wrinkle hrympel og
n      .Wrinkle rifeling g
aj      ..Ruddy-complexioned rudig g
n      Hair sceacga og
n      .Woman's wīffex g
aj      .Of/concerning hair, hairy gehǣrede og
aj      .Of/concerning hair, hairy hǣriht og
aj      .Of/concerning hair, hairy hrīseht og
aj      ..With bristling hair ūpfeax og
aj      ..Having thick, shaggy hair sceacgede g
aj      .Fair-haired, blonde gyldenfeax og
aj      .Flame-haired fӯrfeaxen g
aj      ..Somewhat hoary healfhār og
aj      ..Very grey, entirely hoary fulhār g
n      ..Hoariness hārnes g
n      ..Hoariness hārwengnes og
n      Hair of head feaxnes g
n      Hair of head hēafodhǣr g
n      Hair of head g
n      Hair of head locfeax og
n      Hair of head locgewind og
n      Hair of head sceacga og
n      .Lock/locks hǣrloccas og
n      ..Curly lock windelocc g
n      ..Earlock ēarlocc g
n      ..Forelock forefeax g
n      ..Forelock forelocc g
aj      .Beardless (through youth) ungebierde g
n      .Moustache granu g
aj      Bald, shaven blere g
aj      Bald, shaven blerig g
aj      Bald, shaven unhūfed g
n      .A dewlap frætlæppa og
n      .About spinal cord hrycriple/ricgrible g
n      .About kidneys gescincio g
aj      ..Full of gemeargod og
n      Skull bræg(en)panne g
n      Skull hēafodloca og
n      Socket of eye hringbān og
n      Cheek/chin bones cēacbān g
n      Spine hrycgbān g
n      Spine hrycgmergliþ og
n      Spine lendenbān og
n      .Marrow of hrycgmearg og
n      Breast-bone brēostbān g
n      Rib hrycgrib g
n      .Rib-spokes ribbspācan og
n      .Ilium lendenbān og
n      .Shinbone, shin scinbān g
n      .Shinbone, shin scinu g
n      .Small joint liþincel g
n      .Joints of spine geloda og
n      .Joints of spine gelyndu og
n      .Joint of thigh þēohgelǣte og
n      .Knee cnēowwyrst og
n      Muscle mūs og
n      Muscle sinulīra og
n      Sinew/tendon/ligament cnyttels g
n      Sinew/tendon/ligament wealdweaxe g
n      .Of tongue tungeþrum og
n      .Of tongue ūf g
n      .Of tongue undertunge g
n      .Of tongue undertungeþrum og
n      Cartilage, gristle grost og
n      Cartilage, gristle grundsopa g
n      .Of nose næsgristle g
n      .Of nose nos(u)gris(t)le g
n      .Ear-passage ēarþyrel og
n      Internal organs, innards guttas og
n      ..Membranes of midhriþre g
n      ..Membranes of neta/nette g
n      Diaphragm midhriþre g
n      .Palate mūþhrōf g
n      .Gum flǣsctōþ og
aj      .Toothless tōþlēas og
aj      .Projecting twiseltōþ og
n      .Front tooth/teeth foreceorfend og
n      .Front tooth/teeth foretēþ og
n      .Molar tooth/teeth cintōþ g
n      .Molar tooth/teeth cweorntēþ g
n      Throat/gullet ceosol g
n      Throat/gullet edroc g
n      .Fauces hӯge g
n      Stomach/belly ceosol g
n      Stomach/belly edroc g
n      Intestines guttas og
n      Intestines iesend(e)/gesen g
n      Intestines smeoruþearm g
n      Intestines þumle og
n      .Large intestine ǣmūþa og
n      ...Anus earsþerl og
n      Reproductive organs þēohgeweald og
n      .Penis pintel og
n      .Penis scamlim g
n      ..Foreskin felcyrf og
n      .Testicle/testicles beallucas og
n      .Testicle/testicles burse g
n      .Womb cildhama g
n      .Womb feorhhama og
n      .Womb ingehrif og
n      Mammary gland, breast melcebrēost og
n      Mammary gland, breast stricel g
n      Mammary gland, breast ūder og
n      .Nipple, teat mamme og
n      .Nipple, teat spane/u g
n      .Nipple, teat stricel g
n      .Nipple, teat tittstrycel og
n      Mucus, phlegm, rheum mǣldropa og
n      Mucus, phlegm, rheum sped g
n      .Of nose nebgebrǣc g
aj      .Full of/covered with mǣldropiende og
n      Saliva mǣldropa og
n      .Pore swātþyrel og
n      Action of clearing nose snӯting og
n      Spittle spātlung og
n      .Retching and spitting wyrmshrǣcing og
n      .Retching and spitting wyrmsspīung og
v      .To slaver dreflian og
v      .To retch and/or spit efengespittan g
v      .To retch and/or spit hrohian og
v      .To retch and/or spit hyran og
v      .To retch and/or spit spātan g
v      ..He/they retched and/or spat speoft(on) g
v      ..To spit out spātlian og
v      ...Spat out āspeoft og
v      ..To spit upon hor(g)ian g
v      ..To spit upon gespeoftian og
v      ..To spit upon (ge)spittan g
n      Action of breaking wind fīsting g
n      .Defecation drīting g
n      .Urination miggung g
n      Menses mōnaþblōd g
n      Wind-pipe þearm(ge)wind g
n      Wind-pipe windǣddre og
n      Breathing hwǣst og
n      .Inhalation inēþung og
n      .Breathing upon/into inblāwing og
n      .Breathing upon/into onēþgung g
n      .Breathing upon/into onorþung g
aj      .Short-winded, panting swōretendlic og
v      To breathe ǣþmian g
v      .?Breathed āblǣst g
v      .To breathe on/into edblōwan og
v      .To breathe on/into onorþian og
v      .To blow out cheeks, blow hard hlӯrian og
v      .To breathe hard, pant stenian og
v      .To sigh āsīcan g
v      To snore fnǣrettan og
n      .Artery, vein gēotend og
n      .Blood mixture blōdgemang og
n      .Flow/issue of blood flōwing g
aj      .Bloody blōden og
n      ..State of being unþrōwendlicnes og
aj      .Conscious gegite og
aj      .Sleepless slǣplēas og
aj      .Sleepless unslǣpig og
v      ..To get up early morgenwacian g
n      Exhaustion, faintness, weariness mēþnes og
n      Weariness āþrӯtnes g
n      Weariness getēorodnes og
aj      .Tired, weary, exhausted gesolcen og
n      .Deep sleep, lethargy mamor g
aj      .Sunk in sleep besǣged og
vi      ..To be fast asleep swodrian og
v      .To desire excessively gruncian og
n      .Wanton excitement, titillation tolcetung g
aj      .Delicate, delicious, dainty ēaþgeorn og
av      ..Luxuriously, sumptuously wistfullīce og
av      .To enjoy thoroughly, relish (food) þurhbrūcan og
n      .Touch hrīning g
v      .To touch trīnan g
n      .A laying on (of hands) onāsetednes og
n      ..Tickling citelung og
v      ..To tickle, excite, titillate tinclian g
n      Stroking, caressing strācung og
n      .Taste gebirg og
v      .To taste inbirgan og
aj      ..Bitter ātorlic og
aj      Insipid ǣmelle og
aj      Insipid unmeagol g
aj      Insipid unslit og
v      .To become insipid āmeallian g
n      .Odour, smell, scent (ge)stencnes g
aj      .Strong-smelling swīþstincende og
v      .To be odorous, emit odour hrenian og
n      ..Perfume container stencfæt og
n      ..Perfume container gewyrtbox og
n      ..Perfume container wyrtfæt g
aj      .Pleasant, sweet-smelling, fragrant stencbrengende og
aj      .Pleasant, sweet-smelling, fragrant swōtstence og
aj      .Pleasant, sweet-smelling, fragrant swōtstencende og
n      .Night-sight nihtēage g
n      .One who sees light lēohtscēawigend og
v      To see, look upon, behold belōcian g
n      ..Act of gazing gorettung og
v      .To look round ymblōcian g
n      ..Act of looking round ymbscēawung g
aj      ..(Of eyes) turned away glyrende g
v      .To look forth forþbesēon og
v      .To look forth forþ(ge)lōcian g
n      .Looking at, observation, watching foregīmnes og
n      .Looking at, observation, watching ofergēmnes og
n      .Observer, spectator bescēawere og
n      .Observer, spectator inscēawere g
n      .Observer, spectator tōhāwiend g
n      ..In a circle hringsittend g
n      .Inspection, examination inscēawung g
n      Thing seen, sight, vision bescēawodnes g
n      .Watchtower weardsteall g
n      .Watchtower weardstōw og
n      Mirror sunscīn og
n      .A sight, show, spectacle wǣfernes g
aj      Invisible ungesӯne og
v      To vanish, disappear gedrysnian g
n      .Hearing gehēring og
n      .A listener hlosnere g
n      .A listener hlysnere og
n      Thing heard gehīernes og
n      .Sound, noise swēgnes og
n      Noise, din hwelung og
v      .To make a noise hrūxlian og
n      Noise, tumult, uproar hlӯding og
aj      .Thunderous þunorlic g
aj      .Thunderous þunorrādlic og
aj      .Overloud, noisy, clamorous hlūdclipol og
aj      .Overloud, noisy, clamorous oferhlӯde g
v      To resound cracian g
v      To resound onscillan og
n      .Echo windumær og
n      .Echo wudumær g
aj      .Deep-sounding hlagolende og
aj      .Deep-sounding hleglende g
v      .To resound, roar onhwelan og
n      Roaring, raging bremung og
v      ..To roar again āhlōwan og
v      .To yell, shrill, screech scriccettan og
n      Harsh sound hwoþrung og
aj      .Noisy, creaky, strident hrīstlende og
v      .To make a creaking sound breahtmian g
n      A crashing, noise þunung g
aj      .Cracking liþerlic og
aj      .Cracking smyllende og
n      Clattering, noise clatrung og
n      Clattering, noise clidren g
n      .Clangour clangettung og
n      .First ringing forecnyll og
aj      .Sonorous, deep swēglic og
n      .Clamour, outcry ceir g
v      .To cry out, call (out) gēgan og
v      .To cry out, call (out) hrēpan g
v      .To cry out, call (out) oferclipian g
n      .One who calls cīgere og
n      Grunting, bellowing grun(n)ung g
v      .To grunt grunnettan og
n      Gnashing of teeth gristlung og
aj      .Hoarse hāsgrumel og
aj      .Hoarse hāsswēge og
n      .Bellowing, roaring rārung g
v      .To bellow, roar gyrretan g
n      .Croaking crā og
n      .Croaking crǣcetung og
v      .To mutter, murmur hwisprian g
n      .Silence, quiet forsuwung og
n      ..Silence (lack of music) unsang og
av      .Silently swigiendlīce og
av      .Silently swīglunga g
n      ..Race of wild animals wildecynn og
aj      ..Of/concerning wild animals dēoren g
aj      ..Of/concerning wild animals wilddēoren og
n      ..Sucking animal dīend g
n      ..Sucking animal meolcdēond g
n      .A maimed animal gādinca g
aj      .Aquatic wæterlic og
n      .Animal with flash on forehead steornede og
aj      ..Having horns hornbǣre og
aj      ...Not having horns hnot g
n      Barrel, body of animal hyrdel g
n      .Stomach, maw felofe(o)rþ g
aj      ..Cloven-footed twīsnēse og
n      ..Horn-footed hornfōtod og
aj      ..White-footed fitelfōta og
aj      ..White-footed hwītfōt g
v      ..To cast a calf miscealfian og
n      .A wolf's den wulfhol g
v      .To make a nest nestlian og
v      .To make a nest nist(i)an g
n      ..A fatted animal/bird fēdels g
aj      ..Of/concerning a bull fearlic og
n      ...A steer stēoroxa og
n      Dog docga og
n      ..A mastiff roþhund g
n      ..A setter ræcc og
aj      ..Of/concerning a goat buclic og
n      .A male goat gātbucca og
n      ...A cart-horse crætehors og
n      ...A pack-horse sēamhors og
n      Pig, swine fōr g
aj      .Of/concerning swine swīnlic og
n      .Shank of swine scencel/scencen g
n      ..A sow's womb fearhhama og
aj      .Of/concerning sheep scēaplic og
n      ..A wool fleece wulflӯs og
n      Bat cwelderǣde g
n      Bat hrēremūs g
n      Bison wesend g
n      .A deerskin heorþa g
n      .A young deer hindcealf g
n      .A male deer bucheort og
n      .An elk eolh g
n      Goat stānbucca og
n      Mole wand g
n      .Dormouse hearma g
n      .Dormouse sisemūs g
n      ..A thieving mouse mūsþēof og
n      .Rat ræt og
n      .Shrew scirfemūs og
n      .Shrew scrēawa g
n      .Squirrel ācweor(na) g
n      .A female wolf wylf g
n      .An elephant's tusk elpendtōþ og
n      Hippopotamus sǣhengest g
n      Hyena nihtgenge g
n      Ichneumon nǣderbita g
n      .A young lion lēonhwelp og
n      .Race of fish wæterlēod og
aj      .Swimming in the sea ӯþwōrigende og
n      .A small fish fiscincel og
n      .A small fish fiscþrūt og
n      .Gills cīan g
n      Burbot ǣlepūte g
n      Eel egeswīn og
n      Eel sǣǣl og
n      Perch bærs g
n      Pike hacod g
n      Tench, mullet slīw g
n      .Small trout fornetecle g
n      Flounder, fluke flōc g
n      Lamprey lamprede og
n      Lamprey lempedu og
n      Lamprey merenǣddra g
n      Mullet heardhara g
n      .Sea mullet tygle og
n      Plaice, loach facg g
n      Ray reohha g
n      Ray ruhha g
n      Sea bream þunorbodu og
n      Squid, cuttlefish cudele og
n      Squid, cuttlefish wāsescite og
n      Whiting hwītling og
n      Cockle, whelk sǣcocc og
n      Crab hæfern g
n      Crab hindergenga g
n      Lobster lopost g
n      Lobster loppestre g
n      Mussel muscel(le) g
n      Sea-snail sǣsnægl g
n      Watersnake wæternǣdre g
n      Lizard, newt āþexe g
n      Bird feþerberend g
aj      ..Unfledged ungefeþered og
aj      ..Unfledged unflycge og
v      .To be fledged feþrian og
aj      ..Feathered feþriht og
n      .Fatted fowl fēdelfugol og
n      .A white goose hwītegōs g
n      .Cushat dove cūscote g
n      ..Quail/corncrake secgscāra g
n      .A pheasant rēodmūþa og
n      ..Moorcock, cock-pheasant mōrhana og
n      ..Moorcock, cock-pheasant wōrhana g
n      ...Moorhen, hen-pheasant wōrhenn g
n      .Snipe hæferblǣte g
n      .Snipe snīte g
n      ..Woodsnipe wudusnīte g
n      .Woodcock holthana g
n      .Woodcock wuducocc g
n      .Woodcock wuduhona og
n      .Wood-pigeon wuduculfre g
n      .Buzzard tysca g
n      ..Gerfalcon wealhhafoc g
n      ..Goshawk gōshafoc g
n      ..Kestrel, mousehawk mūsere og
n      ..Kestrel, mousehawk mūshafoc g
n      ..Sparrow-hawk spearhafoc g
n      .Osprey herefong g
n      .Vulture earngēap/-gēat g
n      .Vulture ūf g
n      .Corncrake/quail secgscāra g
n      .Fieldfare clodhammer g
n      .Fieldfare feldefare og
n      .Finch finc g
n      .Finch ragufinc g
n      ..Linnet līnete og
n      ..Linnet līntwig(l)e g
n      ..Goldfinch goldfinc g
n      ...Goldfinch/linnet þisteltwige g
n      .Hoopoe hupupa og
n      .Lark lāwerce g
n      ..Titlark/warbler swertling og
n      .Magpie/jay agu og
n      .Magpie/jay aguster og
n      .Nuthatch geolna og
n      .Nuthatch rindeclifer og
n      .Owl ūf g
n      .Raven nihtegale g
n      .Raven nihthrōc og
n      .Redstart sæltna og
n      .Redstart salthaga og
n      .Robin rǣdda og
n      .Sparrow hrandsparwa og
n      ..Hedgesparrow hægsugga/hegesugge g
n      .Starling .Starling og
n      .Starling dropfāg g
n      .Starling stærling og
n      ..Missel-thrush scrīc g
n      .Titlark/wagtail sugga g
n      .Titmouse frecmāse g
n      .Titmouse māse g
n      .Titmouse spicmāse og
n      ..Blue titmouse hīcemāse g
n      .Woodpecker fīna g
n      .Yellowhammer omer g
n      ..Diver dopfugel g
n      .Bittern cӯta g
n      .Bittern felofor g
n      .Bittern frysca g
n      .Bittern hæferblǣte g
n      .Bittern rāradumbla g
n      .Cormorant/ibis scræb g
n      .Crane cran g
n      .Crane cranoc g
n      .Heron hrāgra g
n      .Ibis/cormorant scealfor/-ra g
n      .Ibis/cormorant scræb g
n      .Kingfisher īsearn g
n      .Plover hulfestre g
n      ..Dunlin pūr g
n      .Tern tearn og
n      .Wild goose grǣggōs g
n      .Wild goose wildgōs g
n      ..Barnacle goose byrnete og
n      .Ostrich strӯta g
n      .Parrot hīce og
n      .Pelican stāngella g
n      .Pelican wanfōta og
n      .A venomous insect spilæg og
n      .Mite, small insect grimena og
n      .Mite, small insect mīte g
n      .Mite, small insect twīnwyrm og
n      Parasite pīe g
n      .Animal parasite hundespēo g
n      .Animal parasite swēorhnitu og
n      .Tick ticia og
n      ..Swarm of bees bēogang g
n      Beetle bitela g
n      Beetle eorþceafer og
n      Beetle toroc og
n      Beetle wibba og
n      .Black beetle hrædbita g
n      .Dung-beetle scearnwibba g
n      .Caterpillar cawelwurm g
n      .Caterpillar lēafwyrm g
n      .Caterpillar trēowwyrm g
n      ..Caterpillar/cankerworm mǣlsceafa g
n      .Butterfly buterflēoge g
n      .Butterfly fīfalde g
n      .Moth nihtbutorflēoge og
n      .Cricket, grasshopper hāma g
n      .Cricket, grasshopper hyllehāma g
n      .Grasshopper, locust stapa g
n      .Grasshopper, locust wealdstapa og
n      .Locust broc og
n      .Locust loppestre g
n      .Cariscus mōrflēoge og
n      .Fly found in wine mustflēote og
n      .Gadfly bēaw g
n      Gnat, midge mycg g
n      Snail rēnsnægl og
n      Spider grytte g
n      Spider lobbe og
n      Spider wæfergange og
n      Spider wæterbucca og
n      Spider wætergāt og
n      Worm eorþmata og
n      Worm rēnwyrm g
n      .Silkworm sīdwyrm g
n      .Worm, grub, maggot flǣscmaþu og
n      .Describing characteristics of twīfeþerede og
n      .Describing characteristics of twīhēafdede g
n      .Describing characteristics of twīnebbe og
n      .Dragon's coil hringgewindla og
n      .Man centaur g
n      .Man healfmann og
n      Sea-monster wǣlgenga g
n      .Basilisk fāgwyrm g
aj      .Having one horn ānhyrne(n)d(e) g
n      .Plant, herb, weed gærswyrt og
n      ...Collectively wyrtcynren og
aj      ....(Of plants) wild wudulic g
v      ..And become leafy þūfian og
aj      ..(Of growth) green, vigorous ælegrēne/eallgrēne g
n      .Seed pod gehopp g
aj      .Of seeds sǣdlic og
aj      .Bearing seeds cornberende og
aj      .Bearing seeds gecyrnlod g
n      A shoot, sprout, tendril brod og
n      A shoot, sprout, tendril crōh g
n      A shoot, sprout, tendril hos g
n      A shoot, sprout, tendril sumorloda og
n      .A succulent shoot wæterbōh og
n      .A blade, shoot, spike sp(r)æc g
n      .A blade, shoot, spike tӯdernes og
aj      ..Having foliage helmbǣre og
aj      ..Having foliage helmiht g
aj      ..Having foliage gehilmed g
aj      ..Having foliage lēafhelmig og
aj      ..Having foliage þūfbǣre g
aj      ..Having foliage þūfig og
aj      ..Having three leaves þrīlēfe og
n      ..A bough with foliage (ge)brogna g
n      ..A (tree) top with foliage wuduhætt og
aj      .Having blossom, flowery blōstmig og
aj      .Having blossom, flowery blōwendlic og
aj      .(Of flowers) flowing with honey hunigbǣre g
n      .A species of tree wuducynn og
aj      .Deciduous hrurol og
aj      .Without bark rindlēas og
aj      ...Grown with brushwood hrīseht og
aj      ...Grown with brushwood hrīsig og
n      ..Inner bark bæst g
aj      ..Of bark rinden og
n      .A bough, branch, twig brogen g
n      .A bough, branch, twig spranca g
n      ..A small bough bōgincel g
n      ..A small bough sp(r)æc g
n      Tree top wuduhætt og
n      .Woodland wuduwald og
aj      .Thick with woods wudiht og
n      .A wood as a screen forefengnes og
n      A thicket scomhylte og
n      A thicket þiccet g
n      A thicket þūft og
n      ..An alder wood alerholt g
n      .Aspen cwictrēow g
n      .Beech bēctrēow og
n      .Birch byrctrēow og
n      ..A birch wood beorcholt g
aj      ..Of boxwood byxen g
aj      ..Of cedar cedrisc og
n      .Chestnut cyst(en)bēam g
n      .Cornel/dogwood corntrēow g
n      .Elm ulmtrēow og
n      .Fir/pine furhwudu g
n      .Fir/pine gyr og
n      .Fir/pine gyrtrēow og
n      ..Spruce fir sæppe g
n      .Honeysuckle hunigsūge g
n      .Mistletoe misteltān g
n      ..A grove of myrtles wīrgrǣfe g
n      ..Kind of oak āccynn og
n      .Sycamore heard og
n      ..A buckthorn heorotbrēr g
aj      ..Full of thorn or briars þӯflig og
n      ..Thorn berry heorotberge g
n      ..A thorn copse þyrnet g
n      .Whitebeam-tree/'whitten' hwītingtrēow og
n      .Willow oser og
n      .Willow windeltrēow g
aj      ..Of willow sælen og
n      .Marsh fern fenfearn og
n      .Toadstool feldswamm g
n      ..Edible meteswamm g
aj      ..Of bent grass secgihtig og
n      ..Reed(s), rush(es) bune og
n      ..Reed(s), rush(es) pūlsper og
n      ..Reed(s), rush(es) scaldhūlas og
aj      ..Of reeds/rushes hrēodihtig og
n      ..A bed of reeds læferbedd og
n      Berry beger g
n      ..Sweet apple milscapuldor g
n      ..Sweet apple mircapuldor og
n      ..An apple core æppelscealu og
n      ..An apple pip æppelcyrnel og
aj      ...Yielding apples æppelberende og
n      ..Medlar openærs g
n      ..A blackberry bush brēmelbrǣr og
n      .Blackthorn fruit, sloe plūmslā og
n      .Cherry ciseræppel og
n      ..A cherry tree cirisbēam g
n      ..A cherry tree cyrstrēow g
n      .Colocynth berries hundescwelcan og
n      .Date gedropa g
n      .Date palmæppel g
n      ...A palm grove palmbearu og
n      .A grape song og
n      ..A bunch of grapes wīnclyster g
n      ..A bunch of grapes wīngeardhring g
n      ...Branch/tendril of vine wīnclyster g
n      ...Branch/tendril of vine wīngeardbōg og
n      ...Branch/tendril of vine wīngeardhōc g
n      ...Branch/tendril of vine wīntwig g
n      ...A vine leaf wīnlēaf og
aj      ...Of the vine wīntrēowig og
n      ..A bed of briar rōsbedd og
n      .Hop-plant feldwōp g
n      .Hop-plant mealtwyrt g
aj      ...Of olives elebēamen og
n      ...An olive twig eletwig g
n      ...An olive grove elebearu g
n      ..A peach tree persoctrēow og
n      .Plum plūn og
n      .Pomegranate cornæppel g
n      .Quince coddæppel g
n      .Quince godæppel g
n      .Strawberry eorþberge og
n      ..A whortleberry plant horte g
n      ..As food for livestock picgbrēad og
n      ..A tree yielding mast mæstentrēow og
n      ..An almond tree magdalatrēow og
n      .A walnut tree wealhnutu og
n      ..Garlic risclēac og
n      ....Head of wild garlic hramsa(n)crop g
n      ...House-leek fulle g
n      ..Onion hwītlēac g
n      ..Cress/nasturtium worþ(ig)cærse g
n      ..Watercress billere g
n      ..A kind of bean bēancynn g
n      ..Bean pods bēanscealu g
n      ..Pea reosan og
n      .Thistle (edible) meteþistel g
n      .Camomile liþelēaf og
n      .Marjoram/wild thyme/pennyroyal ælere g
n      ..Pennyroyal brōþorwyrt og
n      ..Wild marjoram feltwurma og
n      ..Wild marjoram wurmille g
n      ..Types of mint balsmite g
n      ..Types of mint feldminte g
n      ..Types of mint hāreminte g
n      .Parsley stānmerce g
n      .Rosemary feldmædere g
n      .Rosemary sunddēaw g
n      .'Adderwort' nǣdderwinde og
n      .Agrimony sticwyrt g
n      .Argentilla argentille g
n      .Betony bisceopwyrtel og
n      .Bindweed, convolvulus, woodbine argentille g
n      .Bindweed, convolvulus, woodbine berewinde og
n      .Bindweed, convolvulus, woodbine wuduwinde g
n      .Bobonica hratele g
n      .Bur, burdock cliþe og
n      .Bur, burdock lappe og
n      ..Greater burdock clātecrop og
n      .Caltrops coltetræppe g
n      .Charlock coydic og
n      .Cleavers/burdock cliþe og
n      .Clover wuduclǣfre og
n      .Coltsfoot coltgrǣg og
n      .Crocus tītolōse og
n      .Crowfoot/cowbane brōcþung og
n      ..Wood dock/sorrel wudusūre og
n      .Figwort fīcwyrt og
n      .Fleabane, fleawort flēawyrt g
n      .Foxglove fingerdocca g
n      .Groundsel siger/sīr g
n      .Heliotrope goldwyrt og
n      .Heliotrope sunfolgend og
n      .Hemlock wōdewistle g
n      .Henbane argentille g
n      .Hyssop hlēnortēar og
n      .Iris/gladiolus/flag hwatend g
n      .Mallow geormanletic og
n      .Mallow symeringwyrt g
n      .Marigold golde og
n      .Marigold goldwyrt og
n      .Mullein candelwyrt og
n      .Nightshade hundesberie og
n      .Nightshade nihtscada g
n      .Orache tūnmelde og
n      .'Rattlewort' hrætelwyrt og
n      ..Wild rue, 'harmala' feldrūde og
n      .Savory sūþerige og
n      .Silverweed leloþre g
n      ..Greater stitchwort cex og
n      ..Carline thistle snīþstrēo g
n      ..Sow-thistle þūþistle g
n      .Verbena, vervain æscwyrt g
n      .Vetch mūsepise og
n      .Violet/pansy æppellēaf og
n      .Water-lily, nymphaea colloncroh g
n      .Water-lily, nymphaea fleaþorwyrt og
n      .Water-starwort stælwyrt og
n      Seaweed flotwyrt og
n      Seaweed sǣwār g
n      Seaweed wār g
aj      .Full of seaweed wāriht g
n      Unidentified plants (alphabetical order) coþuwyrt og
n      Unidentified plants (alphabetical order) crāwenbēam og
n      Unidentified plants (alphabetical order) ēacrop og
n      Unidentified plants (alphabetical order) eorþcrop og
n      Unidentified plants (alphabetical order) fenlectere og
n      Unidentified plants (alphabetical order) hǣþcole g
n      Unidentified plants (alphabetical order) oxantunge og
n      Unidentified plants (alphabetical order) toscanlēac og
n      Unidentified plants (alphabetical order) twīlēafa og
n      Unidentified plants (alphabetical order) þelneþung og
n      Unidentified plants (alphabetical order) þrīlēfe og
n      Unidentified plants (alphabetical order) wuduclāte og
n      Disease, infirmity, sickness untrymmigo g
n      Disease, infirmity, sickness wanhǣlþ og
aj      .Sick, ill, diseased mishæbbende og
aj      .Sick, ill, diseased untrym(m)ig g
v      ..To fall ill untrymigan g
v      .To decay, pine away unhālian og
v      ..To waste away with age ieldan g
v      ..To make weak, enfeeble geunhǣlan og
aj      .Disease-bearing ādlberende og
aj      .Degenerating ǣcnōsle g
aj      .Degenerating geǣcnōsliende og
v      .(Of a disease) to infect smittian g
n      Pain, bodily discomfort wærcsār og
n      Itch, irritation gicelnes g
aj      .Suffering from itching giccig og
n      .A tingling, smarting blōt g
n      .A tingling, smarting smeortung og
n      ..Gooseskin cylewearte g
v      .To damage, injure forhǣlan og
n      .A gash, scar wundswaþu g
n      Blemish, disfigurement wlott g
aj      .Deformed ǣhīwe g
aj      .Deformed gecnycled g
aj      ..With deformed hands wōhhandede og
aj      ..With deformed feet scāffōt g
aj      ..With deformed feet wōhfōted og
aj      ..(Of legs) bandy gehylced og
v      .To castrate fӯran og
n      Paralysis crypelnes og
aj      .Crippled, lame healffēþe og
aj      .Crippled, lame lemphealt g
v      .To limp, crawl āhealtian og
v      .To limp, crawl huncettan og
v      .To limp, crawl luncian og
aj      Withered gescrence og
aj      Withered scrynce og
aj      Withered þynhlǣne og
n      .A swelling cwydele g
n      .A swelling swelca og
aj      ..Dropsical wæterful g
n      .Swelling caused by friction gegrindswile og
n      .A wound, raw place, sore pudd og
n      ..A little sore puduc og
n      .A blister, boil, pustule, ulcer hwylca og
n      .A wart, wen, mole wenspryng og
aj      .Containing pus, purulent geolstrig g
aj      .Containing pus, purulent gundig g
aj      .Containing pus, purulent (ge)wyrmsig g
n      Scab, roughness of skin rūde og
n      Scab, roughness of skin wearrihtnes g
aj      ..Having sores/scabs sceabbede g
n      Skin disease, erysipelas wildefӯr g
n      .Loss of hair feaxfeallung og
n      .?Measles mǣlsceafa g
n      .Skin disease (?leprosy) blǣcþa og
n      .Skin disease (?leprosy) blǣcþrūstfel g
n      .Skin disease (?leprosy) þrūstfell g
n      .?Disease (unspecified) sugesweard og
n      .Weakness of eyes lēwsa og
n      .Albugo ēagflēah g
n      .Stye stīgend og
n      .Cataract ēagsēoung g
aj      .Tending to squint, squinting sceol g
aj      .Bleary-eyed siwenīge g
n      .Blindness blendnes og
n      .Night-blindness nihtēage g
aj      .Dim-sighted unþyhtig g
aj      ..Born blind blind(ā)boren g
v      .(Of sight) to grow dim deorcian og
v      ..(Of sight) to make dim fordimmian g
v      .To make blind forblindian og
v      .To make blind ofblindian g
aj      ..Blinded foregeblind og
n      .Tumour next to ear ēarcoþu og
n      Mouth disease mūþādl g
n      Mouth disease mūþcoþu g
n      .Eruption in mouth mūþberstung g
n      .A sore throat hrǣcgebrǣc g
n      Pain in bones bānwærc og
n      .A neck tumour, swelling healsgang og
n      .Muscle contraction oferbæcgetēung og
n      .Pain in the limbs leoþusār og
n      .Sciatica hypsār og
n      .Sciatica hypwærc og
n      .Pain in the side, stitch sticādl og
n      .Pain in the side, stitch sticwærc og
n      .Swelling on hand handswyle og
n      .Pain in the knee cnēosār og
n      .A varicose vein ampre g
aj      .Suffering from gout dēaggede og
aj      .Gouty dēawwyrmede og
aj      ..Suffering from chilblains ǣcelmehte og
aj      Diseased in the toes tānede g
n      .An eating/spreading disease hæfernbite og
n      .Stone ceoselstān g
n      .Internal swelling ingeswel og
n      .Consumption yfelādl og
n      .Spitting up blood blōdhrǣcung og
n      .Spitting up blood blōdspīwung g
n      .Pleurisy sīdādl og
aj      .Rheumy saftriende og
n      Pain in stomach hriftēung og
n      Pain in stomach hrifwerc og
n      Gripe, colic ropwærc g
n      .Nausea snoffa og
n      ..Act of vomiting spīwing g
n      ..One who vomits spīwere og
v      .To belch cylcan og
v      .To belch ūtroccettan g
v      .To belch ūtroccian g
n      Disease of spleen miltcoþe og
n      .Flux flōwing g
n      .Flux ūtirning og
n      ..Bloody diarrhoea meteūtsiht og
n      .Atrophy meteāflīung og
n      .Constipation gebind g
aj      .Painful discharge of urine earfoþlǣte og
n      Epilepsy brǣccoþu g
aj      .Epileptic symbelmōnaþlic og
n      Fever bryneādl g
n      Fever ridesoht og
aj      .Suffering from fever fēfersēoc g
av      .Aberration (of mind) weggewit og
aj      .To be doting, dote dofian g
n      Insanity, madness wōdscipe og
aj      .Crazed, ill brægensēoc g
aj      ..Melancholic wansēoc g
n      Madness, frenzy, folly wōdendrēam og
aj      .Maddened, furious gemād g
n      .Soothing treatment hierting og
n      A physician lācnystre og
n      Pharmacy, curing with salves sealflǣc(n)ung g
n      Salves, ointments lǣcesealf og
n      Salves, ointments swǣsung og
n      .White lead hwītlēadtēafor og
n      .Henna cypersealf og
n      .Balsam spaldur g
n      A poultice flacg og
n      A poultice lǣcedōmnes g
aj      Surgical lācnigendlic og
n      .A lancet ǣdreseax og
n      ...Blood-letter blodlǣtere og
n      A bandage, binding dolhsmelt og
n      A bandage, binding onwrīþung og
n      A bandage, binding sārclāþ g
n      .Cough medicine gebrǣcdrenc og
n      Recovery, growing better eftbētung og
n      Recovery, growing better eftbōt g
n      Recovery, growing better ymbwendung g
v      .To recover āmagian og
n      ..A mass, lump, ball clott g
aj      Thick, close-textured, dense geþyllic g
v      .To grow hard stearcian og
aj      .Rigid, stiff, unbending unābӯgendlic og
aj      .Brittle, fragile tōbrӯtendlic og
n      Roughness unsmēþnes g
n      .Knottiness wearrihtnes g
aj      .Rough unsmēþe g
aj      .Rough wrangwīs og
aj      ..Half-rough healfhrūh og
aj      ..Rough-cast, unsmoothed unclǣmod og
aj      ..Rough, scaly, knotty ōstig/ōstiht g
aj      .Smooth unrūh g
aj      .Slippery glid g
aj      .Slippery slid og
aj      .Slippery slifer og
aj      .Heavy pīs og
aj      ..Sun-heated sunhāt og
v      ..To become hot onhātian g
aj      .Molten gēotenlic og
n      Fire, flame āl g
n      .A fire-spark fӯrspearca og
aj      .That sparks, sparking yslende og
aj      .Fiery, fire-bearing fӯrbǣre g
aj      .Fiery, fire-bearing fӯrenful g
aj      .Fiery, fire-bearing līgbǣre g
aj      .Fiery, fire-bearing līgberende g
aj      .(Of comet) having fiery locks līglocc(ed) g
aj      .Unquenchable unādrysnende og
aj      .Unquenchable unādrysnendlic g
aj      .Unquenchable undrysnende og
v      .To flame, flicker with flame bladesian g
n      Fire, burning forswǣlednes og
n      Fire, burning inbryne og
n      Fire, burning swǣlednes og
n      ..Firemaking ālgeweorc g
n      ..A scorching, burning fonfӯr g
aj      ..Half-burnt sāmbærned g
aj      ..Half-burnt sāmswǣled g
n      .Holocaust ealloffrung og
n      Sulphur, brimstone cwicfӯr g
n      .Sulphurous smoke swefelrēc g
n      .Sulphurous smoke sweflþrosm g
n      Coldness, coolness cyldu og
aj      ..Made cool, chilled gecilled og
aj      ...Frozen forstlic og
n      Brightness, light līxung g
n      Brightness, light scīnnes og
n      .Gem-splendour gimrodor g
aj      .Light, bright scīnendlic og
aj      ..Radiantly bright frēatorht g
aj      ..Radiantly bright þurhscīnendlic og
v      .To shine blic(i)an g
n      Glittering, effulgence bliccettung g
n      Glittering, effulgence glæterung og
n      Glittering, effulgence glitenung g
n      .Sparkling condition spircing og
aj      .That glitters, glistening glæteriende g
aj      .That glitters, glistening glisigende og
n      .That glitters, glistening scilfor g
aj      .That glitters, glistening scilfrig g
v      .To shine, glitter āblīcan g
v      .To shine, glitter brōdian g
v      .To shine, glitter scīnefrian og
v      .To glitter, quiver, dazzle blӯscan g
aj      .Having rays of light lēohtflōwende og
aj      ..(Of comet) with long beams of light hēahfeaxede og
aj      ..(Of comet) with long beams of light hēahhelm og
v      .To light up, illumine tōlīhtan og
v      .(Of light) to flow in inwecgan og
v      .To arise shining ūpscīnan og
aj      Clear, transparent þurhscӯne og
aj      Clear, transparent þurhsӯne g
n      Darkness, obscurity heolstrung og
n      Darkness, obscurity swearcung g
n      Darkness, obscurity sweartung og
n      Darkness, obscurity þēostorfulnes g
aj      .Dark, without light forsworcenlic og
aj      ..Dark, gloomy deorcful g
aj      ..Dark, gloomy þēostrig g
aj      ..Dark, dusky hrūt/hrӯte g
aj      ..Darkened fore(ge)þӯstred g
aj      ..Dark with smoke of sulphur sweflsweart og
aj      ..Sooty behrūmod g
aj      ..Sooty hrūmig g
v      .To make dark or gloomy fore(ge)blindan g
v      .To grow dark fore(ge)þӯstrian g
v      .To make dark fordimmian g
v      .To make dark ofþӯstrian g
v      .To make dark tōsweorcan g
v      .To quench (flame/light) a_drysnan g
v      .To quench (flame/light) drysnan g
n      Overshadowing forescywung og
n      ..Shadow forescywa og
n      .A shady place sceadugeard g
aj      .Shady sceadiht g
aj      .Shady sceadlic og
aj      .Shady sceadwig og
v      .To overshadow, cover with shadow forebrǣdan g
v      .To overshadow, cover with shadow oferscuwian g
n      .A mineral colour stānwurma g
n      Dyeing telgung g
n      .A dye telgung g
aj      .Yielding dye telgberend og
aj      ..Twice-dyed twīdēagod g
aj      ..Twice-dyed twītælged g
vt      .To dye (ge)dēagian g
n      Pallor, absence of colour ǣblǣcung g
aj      ..Faded out forsuncen og
aj      ..Wan, pale, livid wanniht og
aj      ..Whitish healfhwīt og
aj      ..Pure white þurhhwīt og
aj      ..Whitened behwīt og
aj      ..Whitened oferhwīt og
aj      ..Whitened ūtagecælced og
aj      ..Whitened ūthwīt og
aj      ...Bleached by exposure wederblāc og
vt      .To make white, whiten āblǣcan g
vt      .To make white, whiten āhwītian g
vt      ..To bleach āblǣcan g
n      .Black thing/type of blackness blæcce g
aj      .Livid wanniht og
n      Red/redness rēadung og
n      .Red colouring matter/ochre rēdestān og
n      ..Vermilion (used in manuscripts) bōcrēad g
n      ..Red dyes cornwurma g
n      ..Red dyes mæddre g
n      ...From shellfish fiscdēah g
n      ...From shellfish weoloctælg og
aj      .Red, ruddy rudig g
aj      ..Reddish healfrēad g
aj      ..Bright red/scarlet/purple wealhbaso g
aj      ..Bright red/scarlet/purple wrætbasu g
aj      ..Bright red/scarlet/purple wyrmbasu g
aj      ..Deep red/crimson/purple blēorēad g
aj      ..Deep red/crimson/purple fellerēad g
aj      ..Deep red/crimson/purple hǣwmænged og
aj      ..Deep red/crimson/purple purpul g
aj      ..Deep red/crimson/purple scīrbasu og
aj      ..Deep red/crimson/purple swearthǣwen og
aj      ..Deep red/crimson/purple weolocbasu g
aj      ..Rosy-coloured rōsrēad og
aj      ..Greenish grēn(e)hǣwen g
aj      ..Greenish hǣwengrēne og
aj      ..Green as grass gærsgrēne g
aj      ..Pale yellow geoluhwīt g
aj      ..Golden yellow goldblēoh og
aj      ..Golden yellow gyldenhīwe og
aj      ..Golden yellow scilfor g
aj      ..Reddish yellow geolurēad g
aj      ..Saffron-hued gecroged g
aj      .Dyed blue wǣden g
aj      .Blue hǣwe g
aj      ..Bluish wanhǣw og
aj      Dull brown assedun og
aj      Dull brown dunfealu g
aj      Dull brown mūsfealu og
aj      .Grey haswig g
aj      ..Dark grey fulhār g
aj      ..Ash grey æscfealu og
aj      ..Ash grey æscgrǣg og
aj      ..Iron grey īse(r)ngrǣg g
aj      .Coloured, multicoloured felahīw og
aj      .Coloured, multicoloured ungehīw og
aj      ..Splotchy splottig og
aj      ..Striped gerǣwed g
aj      ..Striped stafod g
aj      ..Striped waled og
aj      ..Speckled cylu g
n      Inspiration, inbreathing onorþung g
v      .To blow upon, inspire onorþian g
v      ..To blow up, distend with air/wind geblǣdan g
v      ..To blow up, distend with air/wind tōblǣdan g
v      ..To blow on/upon onswāpan g
aj      ..Twice-melted twīmylte og
aj      ..Not melted unāmælt g
n      Moisture wǣtnes og
aj      .Damp, moist þān g
aj      .Moistened bedrӯped og
v      .To be/become moist þānian og
v      .To moisten beþwēan og
v      .To moisten fӯhtan g
n      ..Brine brӯne og
n      .Dripping, a falling drop by drop droppetung g
n      Foam, froth wapul g
v      .To foam, bubble up, pour forth wapelian g
n      A sprinkling āstregdnes og
n      A sprinkling sprenging g
n      A sprinkling stanc og
v      .To sprinkle onstregdan g
v      .To sprinkle stancrian og
n      A soaking, steeping wēsing g
n      .Watering, irrigation geondleccung g
n      .Watering, irrigation leccung og
av      .Tenaciously, toughly tōhlīce g
v      .To adhere, stick (to), cling ætclifian g
v      .To adhere, stick (to), cling oþfēolan og
v      .To adhere, stick (to), cling tōclifian g
aj      ..Half-congealed healfclungen g
v      .To coagulate, thicken swornian g
aj      .Sappy, succulent, juicy sæpig g
n      Fat, grease seim og
n      Fat, grease spind g
aj      .Fatty, greasy mearglic g
aj      .Fatty, greasy gemeargod og
aj      .Containing oil eleberende og
aj      .Wax(en), made of wax weaxen g
n      Resin, tar, gum stōrsæp g
n      Resin, tar, gum trēowteru g
aj      .Of resin tyrwen g
v      .To pitch, stain a dark colour betyran og
n      Salves, ointments, etc. sealfcynn og
n      .Henna ointment cypersealf og
n      .Oil salve, sweet balm, nard elesealf g
v      .To anoint, cover with oil, grease āfǣttian g
v      .To anoint, cover with oil, grease sealfian g
aj      .(Of hands, etc.) shrunken scrence og
aj      .(Of hands, etc.) shrunken scrynce og
aj      .(Of hands, etc.) shrunken þynhlǣne og
v      .(Of plants, people, etc.) to wither, dry up āwisnian og
n      .A blemish, fault māl g
aj      .Withered, contracted āclungen og
aj      .Unrenewable, irreparable ungenīwiendlic og
v      .To decay, degenerate, fall away ādwolian og
v      .To decay, degenerate, fall away ōmian og
v      .To wrinkle, shrivel, contract gesneorcan og
n      Decay, corruption, rottenness formolsung g
aj      .Mouldering, decayed gundig og
v      .To putrefy, rot, grow foul framācnyslian og
aj      .Undecayed, uncorrupted unforwordenlic g
aj      .Undecayed, uncorrupted unmolsniendlic g
n      Rust sinderōm og
n      Mould, moisture fyne og
n      Specific measures healfsester og
n      Liquid measures pægel og
n      Liquid measures wæterpund og
n      Dry measures sifeþ g
n      Measurement by weighing āpinsung g
n      .Turning of scale, weighing in balance heolurung og
n      .A weight, measure pundur g
n      .A weighing machine twīheolor og
n      .A weighing machine twīwǣg og
n      ..Scale of a balance heolor g
n      ..Scale of a balance heolorbledu og
n      ..Scale of a balance wǣgscalu og
n      ..Moving part of a balance wǣgetunge og
n      ..A counterpoise efenwǣge g
n      ..A counterpoise falþing og
n      ..Scales for wool wullwǣga og
v      .To weigh in a balance āheolorian g
v      .To weigh in a balance heolorian g
aj      .Measurable āmetendlic g
aj      .Measurable getælfæst og
n      .Geometry eorþcræft g
n      ..A measuring stick metgeard og
n      ..A square rihtbred g
n      ..A pair of compasses gafolrand g
n      ..A pair of compasses mǣltange g
n      .A subscript number underrīm og
n      .A fourth fēorþung g
v      .To halve gemidlian g
av      .One by one, separately, severally āncummum og
av      .One by one, separately, severally synderlīpes g
aj      .Second æfterlic og
aj      .Threefold, triple þrinlic og
aj      .Fourfold, quadruple fiþerfeald g
n      Seven seofongetæl g
av      .Sevenfoldly seofonfealdlīce g
n      .Seventy-seven hundseofontigseofon og
aj      .Ninetieth nigontēoþa g
aj      .Hundredfold hundfealdlic og
aj      .Hundredfold hundwelle og
n      .A great deal, abundance, multitude fulsumnes og
n      .A great deal, abundance, multitude manigfealdsumnes og
n      A great number, multitude getalscipe og
aj      ..Numerous, many recondlic og
aj      ..Numerous, many getælful og
n      .A string of things gerif g
n      .A bundle, sheaf bund og
av      .In companies, herds, bands, etc. þrēatmǣlum og
av      .In troops/companies/crowds wearnmǣlum og
av      .In troops/companies/crowds wrǣdmǣlum og
v      .To bring/collect together, gather up gesamodlǣcan og
v      .To bring together, heap up geþicfyldan og
aj      ..Countless, innumerable, untold unātalodlic og
aj      ..Countless, innumerable, untold ungetel og
aj      .Sufficient, ample fulhealden og
n      Abundance genyhtsumung g
aj      .Plentiful, abundant genyhtful g
aj      .Not running short unscortende g
aj      .Making rich, enriching weligstedende og
av      .Abundantly genyhtlīce g
v      .To be abundant, abound genōgian og
n      Excess ofermicelnes og
n      Excess swīþlicnes og
n      .Extravagance ungemetnes og
n      Superabundance, excess oferflēwednes og
n      .Superfluity oferflōwedlicnes og
v      .To superabound framgeflōwan og
v      .To superabound ofergenihtsumian og
n      .An increase, addition ætēaca og
n      .One who increases īcend g
aj      ..Augmented māgeēct g
aj      .That will be increased ēacniendlic g
v      ..To become great, increase, mount up ætflōwan g
v      .To flourish, become great grӯtan og
v      .To increase, add to, enlarge gemārian og
v      .To add underīecan og
v      ..To add to oþēcan og
v      .To put to tōbesettan og
n      Littleness, smallness gehwǣdnes g
n      .A particle, small piece, jot lyttuc og
n      .A particle, small piece, jot spot g
n      .Fewness of numbers gehwǣdnes g
aj      .Few fēawlic og
aj      ..Few, rare, few and far between selden og
n      .Failing, falling short, shortfall āspringung og
aj      .(Of things) scanty, scarce, meagre hungerlic g
aj      .Unsatisfied, unsatiated unāsedd g
av      .Particularly, especially mǣstlicost og
aj      .Small, little, poor minlic og
aj      ..Indestructible, unbreakable untōworpenlic og
aj      ..Unbroken, intact ungebrocen og
aj      ..Unbroken, intact unforedlic g
aj      ..Unbroken, intact unforfeored og
aj      ..Untorn, uninjured unsliten og
n      .Joining, construction, fastening together cimbing g
aj      .Joined ācnyht og
av      .(Marking association/comparison) together samen g
v      .To join together, associate, unite āfēgan g
v      .To join, attach, unite to tōbefealdan og
v      .To join, attach, unite to tōcnyccan og
v      .To glue together belīman og
n      Mixing, mingling, preparation gemang(en)nes g
n      .A mixture mengung g
n      ..A blood mixture blōdgemang og
aj      .Mixed, mingled together gemengedlic g
av      .Confusedly gemengedlīce g
aj      .Distended/filled (with food) āþegen g
v      .To cram, stuff ācrammian og
v      .To cram, stuff ācrimman g
aj      .Indivisible, inseparable, inextricable unāsundrodlic g
aj      .Simple, not resolvable into components unāscyrod og
aj      ..Unmixed unblonden og
n      ...A slice snid og
n      ...A shred, shaving scrēad(e) g
n      ...A shred, shaving scrēadung g
n      ...Clippings hnygelan g
n      ....Of stone flōh og
n      ....Of stone stānsticce og
n      ...A morsel, bit slota og
aj      ..Divided, cut up tōhrīcod g
av      .Little by little, gradually brytmǣlum g
av      .Little by little, gradually gefrēdmǣlum g
av      .In small quantities hwōnlotum og
av      ..Limb-by-limb limmǣlum g
n      Division, partition, separation āsyndrung og
n      Division, partition, separation tōslūping og
aj      ..Reckoned apart, not reckoned with others sunderboren og
aj      .Separate, quite apart ælsyndrig og
aj      .That separates betwēohgangende g
aj      .Detachable sciriendlic og
av      .Apart, separately gedǣledlīce og
av      .Apart, separately twǣmendlīce g
av      .Separately, severally gescēadenlīce og
av      .Separately, severally sundorlīpes g
v      .To separate, divide āscilian g
v      .To separate, divide tōscirian g
v      .To separate, divide tōsundrian og
v      .To separate, divide twīfērlǣcan og
aj      .Unexhausted unāhladen og
aj      ..Emptied out āmeallod g
v      .To make empty onīdlian og
aj      .One, sole, single, unique āncyn g
aj      .Special, peculiar, singular synderlīpe g
aj      .Uniform, of one form ānhīwe g
aj      .Separate, quite apart ælsyndrig og
av      .Singly, one by one āncummum og
av      .Singly, one by one sundormǣlum g
aj      .Manifold, of many kinds mænibrǣde og
aj      .Manifold, of many kinds manighēowlic og
aj      .Multiform þūsendhīwe og
aj      ..Having four forms fiþerhīwe g
n      Someone/something hwilchwene g
n      .Each, every (thing/one) gehwǣmlic og
n      Order, arrangement, disposition gelōgung g
aj      .That may be laid in order gelōgendlic og
v      .To arrange, dispose, put in order tōdihtnian g
v      .To arrange, dispose, put in order tōstiht(i)an g
n      .Enumeration, catalogue wordsomnere og
v      .To count, include among midgetellan og
n      Comparison efennes g
n      Comparison wiþmeting g
av      ..Almost, nearly æthwōn og
v      .To compare efenmetan g
v      .To compare gelīclǣtan g
v      .To compare gemetfæstan g
v      .To compare wiþermetan g
aj      .Like, similar (to) efenāmeten g
n      .A copy, an imitation gelīcbīsen g
n      .A copy, an imitation gelīcbīsnung og
n      .An imitator gebīsnere og
n      .An imitator gelīcbīsen g
n      ..A female imitator geefenlǣcestre og
n      ..An imitator, follower efenlǣcere g
aj      .That may be imitated fyligendlic og
n      Difference, diversity, dissimilarity tōberennes og
n      .Distinction, difference bescēad og
aj      .Different, unlike, diverse unefenlic og
n      Incomparability unwiþmetenes og
n      Congruity, fitness, suitability gedafennes og
n      Congruity, fitness, suitability gehæplicnes og
n      Congruity, fitness, suitability gerisnes og
aj      .Convenient, suitable, fit gehæp og
aj      .Convenient, suitable, fit gehæplic g
aj      .Convenient, suitable, fit macalic g
aj      ..Acceptable, suitable andfengelic og
av      .Appropriately, suitably, fitly gedafniendlīce g
v      .To become fitted gelimplǣcan og
aj      .Harmonious, in agreement, accordant efenþwǣre og
v      .To agree, accord, fit, suit gerisnian g
v      .To agree, accord, fit, suit (ge)þæslǣcan g
av      .Becomingly, worthily, meetly gedafniendlīce g
aj      .Unsuitable, inappropriate ungehæplic og
aj      .Unseemly, indecent, unfit ungedafeniendlic og
aj      .Unseemly, indecent, unfit ungefēge og
v      .To swallow/ingest forsūcan og
v      .To swallow/ingest glendran g
n      Eating ǣting/eting g
n      .Eater ǣtere/etere g
v      .To consume completely offrettan g
n      Chewing cēowung og
n      Act/action of sucking syce og
v      .To suck deþþan og
aj      .Weaned (ge)sӯced g
v      .To wean āsīcan og
aj      .Famishing, starving hungerlǣwe og
aj      .Famishing, starving hungerlic g
n      Gluttony, overeating, greediness etolnes og
n      Gluttony, overeating, greediness frecwāsend og
n      Gluttony, overeating, greediness oferhrops og
n      Gluttony, overeating, greediness oferwēsnes og
n      .A glutton ǣtere/etere g
n      .A glutton gluto g
n      .A glutton sīgere g
n      .A glutton swelgere og
aj      .Eating large amount, greedy felaǣte og
aj      .Eating large amount, greedy frecful g
aj      .Eating large amount, greedy frett og
aj      .Eating large amount, greedy frettol og
aj      .Eating large amount, greedy slītendlic og
v      .To gorge, guzzle, be greedy ācweorran g
v      .To gorge, guzzle, be greedy frecian g
v      .To gorge, guzzle, be greedy sigerian og
n      .Repletion, surfeit illeracu og
n      Feasting wistfullung og
n      .Feaster wistfulgend g
n      Eating place snǣdinghūs og
n      .Refectory reordhūs g
n      .Refectory gereordunghūs og
n      .Feasting hall symbelhūs g
n      Food/sustenance fahame g
n      Food/sustenance feorhnest og
n      Food/sustenance fōstraþ g
n      Edibility ǣtnes og
aj      .Edible ǣtlic/etlic g
n      Cooked food cōcormete og
n      Leftover food scrēadung g
n      Animal(s) for food mæstling og
aj      .(Of animals) fatted fǣtt g
n      .Ox-meat ealdhrӯþerflǣsc og
n      Sausage meat/sausage gehæcca og
n      Sausage meat/sausage mearg g
n      Sausage meat/sausage mearhæccel og
n      Sausage meat/sausage mearhgehæc g
n      Roasted meat brǣding g
n      .Fatted fowl fēdelfugol og
n      .Lamprey lamprede g
n      .Egg yolk ǣgergelu og
n      Beestings (colostrum) bēost g
n      Beestings (colostrum) frummeoluc og
n      Rennet cӯsgerunn og
n      Rennet rynning og
n      .Drink made with sour milk calwerbrīw g
n      .Drink made with sour milk cӯsebrīw og
n      Curds molegn g
n      .Piece of molegnstycce og
n      Butter butergeþwēor og
n      Corn bleodu og
n      Corn spelt g
n      .Corn for grinding grīst g
n      Barley bēow g
n      Millet mīl g
n      .Coarse meal hwǣtegryttan og
aj      .Of fine flour smedmen og
n      .Mixed fodder, 'barley-grass' beregræs og
n      .Food for cattle where there is no grazing orfgebitt g
n      Mast, pig-food picgbrēad og
n      Seasoning/flavouring sylting og
n      .Wild honey (or nest of wild honey) trēowbicen og
aj      .Containing honey hunigbǣre g
aj      .Sweet as honey hunigtēaren g
aj      .Sweet as honey hunigtēarlic og
n      Sauce for fish fiscbrӯne og
n      Leaven/yeast hæf(e) g
n      Cooked/cookable food panmete g
n      Soup/pottage rop og
n      Soup/pottage sohþa g
n      .Preparation of herbs wyrtmete g
n      Unleavened bread þeorfling og
aj      .Leavened gebeormad og
n      .Crust hierstinghlāf og
n      .A sop sopp og
n      (Biblical) manna/bread of heaven hwītcorn og
n      Cake crompeht g
n      .A cake bannuc g
n      .Other types of cake healstān g
n      .Other types of cake hunigæppel g
n      Gum cūter og
n      .A butcher flǣsctāwere og
n      .Apple-parings æppelscrēada og
v      To season gecōcnian g
v      To sweeten gewerodlǣcan og
n      Cooking fӯrgearwung og
v      .To cook gecōcsian g
v      ...(Of meat) to be raw hrēawan og
n      Heating, warming hǣting og
aj      ..Newly boiled nīsoden og
aj      ..Fried āfigen g
n      .Baker bæcere g
n      ..A small bakehouse/kitchen cofincel g
n      .Oven hlāfofen og
n      ..Oven rake hlāfræce og
n      ..Oven rake ofenraca/-u g
n      .Gridiron bæcering g
n      Cooking vessel/pot bæceling og
n      Cooking vessel/pot þolle g
n      .Cauldron/kettle fӯrcrūce g
n      .Frying pan brǣdepanne/brǣdingpanne g
n      .Frying pan īsenpanne g
n      .Chafing dish fӯrpanne g
n      Larder, pantry meteclyfa og
n      .Provisions bag metbælg og
n      .Provisions bag metefǣtels og
n      .Provisions bag nestpohha og
n      .Provisions bag sceattcod og
n      ..Vessel for carrying apples æppelfæt g
n      .Oil-flask elehorn og
n      .Vinegar vessel ecedfæt g
n      .Salt-basket sealtlēap og
n      .?Basin for herbs lēactrog g
n      Pot, vessel, crock grēofa g
n      .Stone vessel stǣna/-e g
n      Dish for food/serving-dish hlæddisc og
n      Tray bǣrdisc g
n      Plate/platter/bowl/dish lempit og
n      Plate/platter/bowl/dish metefæt og
n      Plate/platter/bowl/dish scutel g
n      .Small dish/side-dish gabote g
n      .Bowl/?cream dish credic og
n      .Table-bowl/table-vessel bēodbolle og
n      .Table-bowl/table-vessel bēodfæt og
n      .A wine-flask/-can wīnbelg og
n      .A wine-flask/-can wīnsester og
n      Ladle/scoop turl og
n      .Spoon, etc. metesticca og
n      Churn buterstoppa og
n      Churn corþer g
n      .?Churn handle/milk whisk þwiril og
n      .Millstone byrþenstān og
n      .Millstone mylenstān g
n      .Mill-stream mylentroh og
n      .A miller grīstra g
n      Saltworks sealthūs og
n      ..Breaking of bread for distribution breting g
n      ..Breaking of bread for distribution dǣlnes og
n      .Dish-bearer, steward discberend g
n      .Jug-bearer cēacbora g
n      .Table of food bēodwyst og
n      Meal dægmete g
n      .Evening meal/supper ǣfengereordung og
n      .Royal feast cyninggereordu og
n      .Feeding, keep fēdels g
v      To feed/nourish geedwistian g
v      To feed/nourish (ge)fēstrian g
v      .To feed improperly misfēdan g
aj      .Filled with food/well-nourished āþegen g
n      .Nourishment of offspring tūddorfōstor og
n      .Place/house where quartered tōcirhūs og
n      .A drink/draught hladung og
v      .To drink indrincan g
v      .To serve (with) drink forþscencan og
v      .To make drunk (ge)indrencan g
n      ..Act of making drunk druncning og
aj      .(Of drink) intoxicating druncenlǣwe og
v      .To get drunk ondruncnian og
aj      .Drunk druncenig og
aj      .Drunk dryncwērig og
aj      .Drunk indruncen g
n      .A drunkard wēsa og
aj      .Surfeited geillerocad g
n      .Made of fruit berigdrenc og
n      .Made of fruit perewōs og
n      .Some sort of juice sohþa g
aj      .(Of drink) fatted fǣtt g
aj      .Light, mild, not strong peall g
n      .A drink of wine wīndred og
n      .A drink of wine wīndrend og
n      ..Boiled wine coitemǣre g
n      ..Bitter wine ecedwīn og
n      ..Sweetened wine rēamwīn g
n      ..A thin, vinous drink hæcine og
n      Wine-press torcul og
n      Wine-press wīntrog og
n      .Ale/beer æfterealo og
n      Cider æppelwīn og
n      .Wort mealtwyrt g
n      .Brewing-house brēawern og
n      .Brewing-house mealthūs og
n      Tavern drenchūs og
n      Tavern wīnhūs g
n      .Beer-cellar ealuclyfa og
n      .Innkeeper, tapster wīnbrytta g
n      .Innkeeper, tapster wīnbyrele og
n      .Innkeeper, tapster wīntæppere g
n      Drinking vessel copp g
n      Drinking vessel drencecuppe og
n      Drinking vessel gropa og
n      .A lipped vessel, beaker ēase og
n      .A lipped vessel, beaker næster og
n      .A vessel, pitcher, crock crōg g
n      .A vessel, pitcher, crock crūse og
n      .A vessel, pitcher, crock stǣna/-e g
n      .A water-pitcher wætercrōg og
n      .A water-pitcher wætercrūce og
n      A flask, flagon, bottle pinne og
n      .(Of wine-jar) a kind of vessel crōgcynn og
n      A barrel, tun, vat, cask og
n      .A wine-vat wīncolc og
n      .A wine-vat wīnmere og
n      .A water-cask wæterbyden og
n      A bucket, pail embren g
n      .A vessel for drawing water hlæden og
n      .Small-holding/croft tūnincel g
n      Farmstead tūnstede g
aj      ..Colonised, furnished with 'gebu_ras' gebӯred og
n      Cultivatable land/farmland wyrþing og
n      Cleared land hryding og
aj      .Ploughed gefӯred g
n      .Land ploughed in spring lenctenerþe og
n      .A small furrow sūlincel og
n      .A cross-furrow þweorhfero g
n      Fallow land fealh g
n      Fallow land fylging g
n      A measure of land gicer g
n      Pasture/pasturage æfsweorc og
n      Pasture/pasturage ǣting g
n      Pasture/pasturage feldsæten og
n      .Enclosed pasture/park dēortūn g
n      ..Keeper of ediscweard g
n      .First breaking of ground landopenung og
n      Cultivation/tillage æcerweorc og
n      Cultivation/tillage eorþbīgengnes og
n      .A tiller of soil begangol g
n      .Act of weeding wēodung og
n      .Act of dunging dyngung og
n      .Dung dung og
v      To irrigate (plants, land)/channel (water) wyrþan og
n      ..Ditcher dīcere og
n      Harrowing ecgung og
n      .Harrower egþere g
n      Ploughing, tilling eriung og
n      .For the first time landbrǣce og
n      .A ploughman sulhhæbbere og
n      .A ploughman sulhhandla g
n      .A ploughman sӯla g
v      .To plough (ge)fūrian g
v      ..To plough again hrīcian og
n      Sowing sǣdnaþ og
vt      ..To transplant oferplantian og
n      Grain crops corncīþ og
n      .Spelt, corn spelt g
n      .An ear of grain agen g
n      .An ear of grain bleodu og
n      .Pod, husk hulu g
n      .Pod, husk gewrid og
n      ..A husk, shell egenu g
n      .A straw, stalk ēarblæd g
n      Barley bēow g
n      .A barley husk berenhulu og
n      A kind of millet mīl g
n      Harvest, crop rīpnes g
n      Harvest, crop rīpþ og
aj      ..Partially ripe sāmgrēne og
n      Harvesting ōhtrīp g
n      Reaper, mower mǣþere g
n      Reaper, mower sīþberend og
n      Stubble, straw healmstrēaw og
n      .Threshing-floor bereflōr g
v      To winnow fannian og
n      Chaff ægnan g
n      Chaff cornǣscēda og
n      Chaff granwisc g
n      Chaff windwigceaf g
n      Barn cornhūs og
n      Barn meluhūs og
n      .Haystore hīeghūs g
n      .Fruit store æppelhūs og
n      .A gardener lēactūnweard og
n      .A gardener lēacweard g
n      .A gardener orcerdweard og
n      .A rose bed rōsbedd og
n      An orchard apuldortūn g
n      An orchard orcerdlēh og
n      ..A worker in a vineyard wīnwircend og
n      ..A pruning-knife wīngeardseax og
vi      ..To pick grapes wīnian og
vi      ..To pick grapes wīnhrēafetian og
vi      ..To pick grapes wīnreopan g
n      .A plantation trēowstede og
n      .A wood-carrier wudere g
n      .A wood-carrier wudubyrþa g
n      .Pruning knife scrēadungīsen og
n      A spade delfīsen g
n      .A turf-cutting implement tyrfhaga g
n      .A dung-fork meoxforce og
n      .A barley fork berigeblæ og
n      .A pitchfork forcel og
n      A mattock becca g
n      .A harrow ēar g
n      .A harrow egþe g
n      ..A share-beam scearbēam og
n      ..A rest sūlerēost og
n      ...?A ploughshare sӯlæx g
n      ..A plough-tail sulhhandla g
n      ..A plough-tail sulhbēam g
n      A dibble plantsticca og
n      A dung-barrow meoxbearwe og
n      .A dung-basket meoxwille og
n      A rattle, clapper cladersticca g
n      A rattle, clapper clædur g
n      A scythe, sickle rīpīsern g
n      .A small sickle hōcīsern og
n      A flail for threshing corn þerscel g
n      A winnowing fan wind(ge)fona g
n      A winnowing fan windscofl og
n      A winnowing fan windswingel og
n      A winnowing sieve windwigsyfe og
n      A vessel for cleansing corn corntrog og
v      .(Of animals) to graze grasian og
n      .A herdsman fōdderbrytta og
n      Dog's worm hundeswyrm og
n      A park, enclosure for animals dēortūn g
n      A pen, fold, enclosure plett g
aj      ..Accustomed to yoke undergeoc og
aj      ..Untamable untamcul og
n      .Trace(s) þīstra g
n      A yoke geocboga g
n      .A yoke-stick geocstecca g
v      .To unyoke unscennan og
n      Animals yoked together geoctēma og
n      .First team (in a line) frumtēam og
n      .A stall bōsig g
n      .A milk-pail ceoldre g
n      .A milk-pail meolcfæt og
n      .A sheep-shed scēapheorden og
n      A swineherd swīnhyrde og
n      .A groom, ostler horshierde g
n      A stable horsern g
n      Bridle/halter/curb/muzzle bitol g
n      Bridle/halter/curb/muzzle cæfester g
n      Bridle/halter/curb/muzzle hælfter g
n      .Bridle ornaments brīdelgym og
n      .Ring of a bit mīdlhring og
n      Reins brīdelþwangas og
n      Reins healsleþer og
n      .Saddle-bow sadolboga g
n      .Pommel sadolfelg g
n      .Pack-saddle sēamsadol og
n      A girth þearmgyrd og
n      A martingale/fore-girdle forþgyrd g
n      .Ornaments on the martingale forþgegyrdu og
n      A tail-harness/crupper æfterrǣp(e) g
n      A stirrup fōtbred og
n      A stirrup stigrāp g
n      .A spur-strap spurleþer og
n      A curry-comb screpu g
n      An attendant on dogs hundwealh og
n      A fish-pond fischūs og
n      .Opening in teolþyrel g
n      .A hunting spear huntigspere og
n      ..A boar-spear eoforspere og
n      ..A boar-spear þeox og
n      ..A mastiff roþhund g
n      ..A setter ræcc og
n      A snare, trap, noose fealle g
n      A snare, trap, noose nettrāp g
n      A snare, trap, noose treppe og
n      A snare, trap, noose þelma g
n      A snare, trap, noose wealte g
n      A snare, trap, noose wōci(g)e g
v      .To entrap, snare begrynian og
n      Net, drag-net, hunting net dēornett g
n      Net, drag-net, hunting net dræge g
n      Net, drag-net, hunting net drægnet g
n      Net, drag-net, hunting net wadu og
v      .To catch, entangle, net genettian g
n      Fowling fuglung g
n      .A bird-net fugelnet og
n      ..A pole for spreading bird-nets fugeltrēow g
n      .Birdlime, bird snare fugellīm g
n      .Birdlime, bird snare mistellām og
n      .Basket-snare bogenett g
n      .Basket-snare sprincel g
n      Weaving wefung g
n      Weaving weofung og
n      Weaving gewynde g
aj      .Of/concerning weaving towlic g
v      .To fix the weft, begin the weave (ge)hefeldian g
n      ..(Of damask worker) town worker ceasterwyrhta g
n      ..Female webbestre og
aj      .Of/concerning a weaver weblic g
n      .A fuller wealcere og
n      .A comb (for wool, etc.) bannuccamb og
n      A spinning-house or chamber towhūs og
v      .To spin āspinnan g
v      .To spin nestan g
n      .A wool-maker wulltewestre g
n      .A spindle inspinn g
n      ..The whorl of a spindle hweorfa g
n      .A weaver's comb flæþecamb g
n      .A weaver's comb webhōc g
n      .A distaff distæf g
n      .A distaff wullmod g
n      .A weaver's beam or pole ūma g
n      .A weaver's beam or pole webbēam g
n      .A weaver's beam or pole websceaft og
n      .Shuttle hefelgyrd g
n      .Reed, slay slēa g
n      ..?Reed, slay webhōc g
n      .Treadle of a loom medema og
n      .Other weaving implements tæbere og
n      .Other weaving implements webgerēþru g
n      .Other weaving implements webgerod og
n      A thread (of wool, etc.), fibre webtāwa og
n      .Thread (for weaving) hefeld g
n      .Thread (for weaving) webtēag og
n      .Yarn, spun wool gearn g
aj      .Not wound unwunden gearn g
n      .Gold-thread goldþrǣd og
n      ..Tuft or lock of wool wullcnoppa og
n      ..Cloth, rag fihl g
n      .Weft āweb g
n      .Weft ōweb g
n      .Weft ōwef g
n      .Weft wefl g
n      .Weft weft(a) g
n      .Warp langweb og
aj      .Woven with three threads þrīlen og
aj      .Thin-woven þynwefen og
n      .Coarse cloth tysse og
n      ..Sackcloth, sacking cilic og
n      Felt felt g
aj      .Linen, made of linen twīnen g
n      ..All-silk cloth ealgodweb og
aj      ..Entirely made of silk ealgodwebben og
aj      ..Entirely made of silk eallseolcen g
aj      .Woven with gold goldgewefen og
v      To sew, stitch āsēowan g
n      .A seam custure og
n      ..Tailor's shears hræglscēar g
n      .A patch, remnant, clout ǣsceap g
n      .A patch, remnant, clout clāþflyhte og
n      .A patch, remnant, clout fōgclāþ og
n      .A patch, remnant, clout flyhte g
n      .A patch, remnant, clout flyhteclāþ g
n      Embroidery blēocræft og
n      Embroidery byrding og
n      Embroidery feþercræft og
n      Embroidery feþergeweorc og
n      .An embroiderer byrdestre og
n      .An embroiderer byrdicge og
v      .To bedeck, embroider around ymbcæfian og
v      .To ornament, decorate becæfian og
n      Undressed condition (of hide) hrēawnes g
aj      .Tanned getanned g
n      .A tanner leþerwyrhta g
aj      .(Of skin) reddened rēadlesc g
aj      .Made of various kinds of skins broccen og
aj      .Made of various kinds of skins dēorfellen og
n      .Clothing, garments, dress hræglgewǣde og
n      ..Royal apparel cyninggierela og
n      .A covering, garment, wrap oferhelung g
n      .A garment gerīf og
n      .A garment scora og
aj      .Ready, armed, clothed gegier(e)lad g
aj      .Of/concerning clothes gegierelic og
v      .To clothe, dress ymbgearwian og
v      .To clothe, enwrap, wrap round ymbwǣfan og
v      .To roll up, muffle up, envelop wealcian g
n      .A garment of varied hues līgrægel og
n      ..A triumphal robe sigerēaf og
n      ..Harlot's dress forlīsgleng og
n      .A sackcloth/penitential garment cilic og
aj      .Girt back (of a garment) ofergyrd og
aj      Not dressed, unclothed ungegearwod og
aj      Not dressed, unclothed ungegerad og
aj      Not dressed, unclothed unscirped og
aj      Not dressed, unclothed unwǣded og
aj      .Bare ǣwǣde og
n      .Neck of a tunic hēafodsmæl g
n      .Neck of a tunic healsed og
n      .A sleeve earmslīfe og
aj      ..Furnished with sleeves geslēfed og
n      .Waistband underwrǣdel og
aj      ..With two lappets or skirts twīlæpped og
n      .Train of a dress hopsteort og
n      An undergarment underhwītel og
n      .An undershirt undersyrc og
n      A long outer garment, covering, cloak, etc. pād g
aj      .Reaching to the feet fōtsīd g
aj      .Reaching to the loins lendensīd og
n      ..A cloak, mantle bratt og
n      ..A cloak, mantle lacen og
n      ..A cloak, mantle oferlagu og
n      ..A mantle, cloak, cape sciccing g
n      ..A mantle, cloak, cape sculdorhrægl og
n      ..A coarse cloak frence og
aj      ..(Of a cloak) ?flared geflerod og
n      ..A mantle made of goat's skin hrēþa g
n      .A robe of fine material circular in form hwēolgodweb og
n      .A circular cope hoppāda og
n      .A circular cope oferscrūd og
n      A short garment, skirt, kirtle scyrte og
n      ..A smock, shift smoc g
n      .Chest-clothing brēostrocc og
n      .A stomacher brēostlīn og
n      .An apron bearmclāþ og
n      .An apron bearmhrægl og
n      Breeches bræcce g
n      Breeches strapulas og
n      .A garter, anklet, leg-clothing scancgegirela og
n      ..A garter hosebend g
n      ..A garter scancbend og
n      A headcloth, covering for the head hūfe g
n      .A woman's hood or headdress scyfel(e) g
n      .A wimple (for women) wimpel g
n      .A fillet, headband lōf og
n      .A fillet, headband þwǣle g
n      .A fillet, headband wriþels og
n      ..A band for the hair feaxclāþ og
n      .A hair-net feaxnett g
n      A collar, neck-cloth swēorclāþ og
n      .A collar or necklace swēortēag g
n      ..Having one side rough ānhealfrūh og
n      .A shoe, sandal, foot-covering cæles og
n      .A shoe, sandal, foot-covering solu og
n      ..Shoe or sandal of undressed hide hemming og
n      ..Shoe or sandal of undressed hide rifeling og
n      ..A slipper slēfescōh og
n      ..A slipper slӯpescōh og
n      ..A slipper stæppescōh g
n      .A shoemaker lǣstwyrhta g
n      .A shoemaker scōere g
n      .?A last, boot lǣste og
n      .A shoe-nail scōhnægl g
n      .A shoe-cleaner scōhþēn og
n      .A blanket, cloak, mantle, rug, etc. rӯhe g
n      ..To keep off the sun sunsceadu og
n      ..For a table bēodhrægl og
n      ..For a table bēodscēat og
n      ..For a table bēodscӯte og
n      ..For a table bordclāþ g
n      .Dyed curtain fāgrift og
n      A fly-net, mosquito-net flēogryft g
n      A fly-net, mosquito-net mycgnet og
n      .An ornamental border, fringe, hem, edging liste g
n      .An ornamental border, fringe, hem, edging þrǣs g
n      .An ornamental border, fringe, hem, edging url og
n      ..A band, ribbon, tape tæppe og
n      ..?A tassel toppa og
aj      .Having a fringe or border bebyrded og
aj      .Having a fringe or border geberbed og
aj      .Having a fringe or border bestefnod og
aj      .Having a fringe or border gebyrded g
aj      .Having a fringe or border (ge)stefned g
aj      .Having a fringe or border ymblǣrgod g
aj      .(Of dress) with circular border or decoration hwēolfāg og
aj      .Wearing an ornament bulberende og
n      ..A hair ornament cæfing g
n      ..A hair ornament feaxprēon og
n      ..A hair ornament hēafodfrætennes g
n      ..A hair ornament ūplegen g
n      .A moon-shaped ornament hlīf og
n      .A moon-shaped ornament menescilling og
n      .A torque, collar, necklace bōl og
n      .A torque, collar, necklace healsbeorggold g
n      .A torque, collar, necklace swēorracentēh og
n      .A clasp spennels og
n      .A bracelet, armlet earmgegirela og
n      .An ear-ring ēarspinl og
n      .A buckle clofe g
n      .A buckle fifele og
n      ..A buckle, clasp oferfeng g
n      ..A girdle-buckle gyrdel(s)hring g
n      Masonry, building in stone stāngetimbre og
n      .Building with loose stones stānlesung og
n      .A mosaic piece tasol g
n      .A mason stānwyrhta g
aj      ..Made of boxwood byxen g
n      ..The edge of a plank bordrima g
n      .Joining of boards trēowfēging og
n      A shingle scingal og
n      A hurdle windung og
n      .Wooden paling scīdweall og
n      .Bar to stop opening in fence hegstæf og
n      Gypsum, chalk spærstān g
n      .Plaster, cement stānlīm og
n      ..Act of plastering, cementing līming g
aj      ..Made of plaster/mortar spæren g
v      .To plaster up forclǣman g
n      A tile, brick lāmsceall g
n      A tile, brick tigelstān og
n      .A roof-tile hrōftigel g
n      .A tiler (roofing houses) hrōfwyrhta g
n      .A foundation stone grundstān g
n      .A foundation stone hwamstān og
n      .A stone wall stāngaderung og
n      .A stone wall stānhege og
n      .Wall-panelling wāgþyling og
n      A column, pillar stīpere og
n      A column, pillar stod og
n      .A standing stone stānrocc g
n      A pedestal, socket cimbstān og
n      A buttress, support feorstuþu g
n      A buttress, support slypræsn og
n      A beam, rafter lætt g
n      A beam, rafter ræsn g
n      A beam, rafter tinn g
n      ..A roof-tile þæctigile og
n      ...A plank for roofing bordþaca g
n      ...A plank for roofing hrōftimber og
n      .A pinnacle, gable hornpīc g
n      ..Wing of the gables hornscēaþ og
n      Thatch fennþæc og
n      A ceiling, inner roof firsthrōf g
n      A ceiling, inner roof heofonhūs og
n      A ceiling, inner roof hūshefen og
n      Flooring, a floor þille g
n      ..Floor stone, paving stone flōrstān og
n      ..Floor stone, paving stone stānflōr og
n      ..Coloured stonework blēostǣning og
n      Gate/doorway of a building wāgþeorl og
n      ..A folding-door durhere g
n      .A door-post durstodl og
n      .A door-post durustod og
n      A porch, covered entrance selde og
n      A vestibule, entrance, courtyard foreduru g
n      A vestibule, entrance, courtyard foredyre g
n      A vestibule, entrance, courtyard forestig(e) g
n      A vestibule, entrance, courtyard forþtīge g
n      .A window teolþyrel g
n      A dwelling-place, abode, habitation geardung g
n      A dwelling-place, abode, habitation selescot g
n      A dwelling-place, abode, habitation geteldung g
n      .A dwelling, habitation wīcung og
n      Habitation, sojourn eardbegengnes g
n      Habitation, sojourn inlendiscnes g
n      Habitation, sojourn onwrecscip og
n      Habitation, sojourn wrecscip og
n      .Dwelling in the neighbourhood ymbeardung og
aj      ..Living around ymbeardiende g
n      .An inhabitant, resident eardbegenga g
n      .An inhabitant, resident tūngebūr g
v      .To dwell in, live in, inhabit geondeardian og
v      .To dwell in, live in, inhabit ineardian g
v      ..To take up one's abode, reside, dwell eftsittan og
n      .A small habitation tūnincel g
n      .A dwelling-house, home hūswist og
n      .A small house hūsincel g
n      .A summer-house sumorselde og
n      A royal/noble palace cynehof og
aj      .Of/concerning a hall heallic g
aj      .Of/concerning a hall palentlic og
aj      .Of/concerning a hall recedlic og
n      .A tower with a winding staircase windelstān og
n      A lowly dwelling, cottage, hut scӯr og
n      A tent, pavilion tyldsyle og
n      .A portable tent ganggeteld og
n      .A tent-nail/-peg telde og
n      .A tent-nail/-peg teltrē g
n      A lodging-house, inn tōcirhūs og
n      A closet, chamber, room þurhfarennes g
n      .An audience chamber grētinghūs og
n      .A loft, upper room ūphūs og
n      .A ?warm chamber pisle og
n      .A store-room cǣpehūs og
n      A privy gangern g
n      A ditch, dike grōp og
n      ...Covered with tapestry tæppelbred g
n      A bed, bedstead song g
n      .A bed on the ground eorþrest g
n      .A feather-bed feþerbedd g
n      .A feather-bed langbolster og
n      .A litter, pallet, couch, etc. bedbǣr g
n      .A litter, pallet, couch, etc. ferbedd og
n      .A couch, bed hōbanca og
n      .A couch, bed streccednes g
n      .A cradle, cot ciltrog og
n      .Other bed coverings strǣl g
n      ..A sheet saban og
n      ..A bolster, pillow bedbolster og
v      ..To cleanse thoroughly þurhclǣnsian g
aj      ..Polished āsworfen g
n      ..Washing of parts of body hēafodþwēal og
n      A bathing place bæþstōw og
n      ..A room for a warm bath stofa og
n      .A washing-place, wash-house wæscærn og
n      .A washing-place, wash-house wæschūs og
n      ..?Soap for removing hair pillsāpe og
n      .A napkin/handcloth cnēowrift og
n      .A napkin/handcloth mēshrægl og
n      .A towel/napkin handhrægl og
n      .A towel/napkin wæterscēat og
n      A toothpick tōþsticca og
n      .Hair-shears feaxscēara og
n      .A crisping pin feaxnǣdel og
n      .A crisping pin hǣrnǣdl g
n      .A crisping pin þrāwingspinl g
n      .A crisping pin wealcspinl g
v      ..To crisp, curl gecrympan og
v      ..To crisp, curl gewealcian g
n      Face powder nebsealf g
n      ..A purifying, refining hlӯttrung og
n      ...An oil-strainer eleseocche og
aj      Insalubrious, injurious to health gecwylmful og
aj      .Causing disease ādlberende og
aj      Dirty, unclean sōtig og
aj      .Unwashed unāwæscen g
aj      .Undefiled unāfīled og
aj      Foul, filthy, squalid adeliht g
aj      Foul, filthy, squalid wlǣtlic og
n      .Foulness, filth, pollution horines og
n      .Foulness, filth, pollution slipornes g
n      ..Filth, squalor orfeormnes og
n      ..Filth, squalor orfiermu og
v      .To soil, defile, pollute bescītan og
n      Stain, smear clǣming og
aj      ..Spotted specfāh og
v      .To daub, smear, besmirch behrūmian g
v      .To daub, smear, besmirch besūtian og
v      .To mark, stain āgleddian og
v      .Was dirty forhorwade g
n      Refuse, litter, rubbish ǣfyrmþa g
n      Refuse, litter, rubbish ǣscēada g
n      Refuse, litter, rubbish ǣswǣpa g
n      Refuse, litter, rubbish orfyrmþ og
n      Refuse, litter, rubbish (ge)swǣpa g
n      Refuse, litter, rubbish geswōpe g
aj      ..Full of dregs, rubbishy dræstig og
n      .Scum, floating fat drōs g
n      .Powder made from dried worms wyrmmelu g
aj      .Dusty dūstig/dӯstig g
aj      ..Sooty hrūmig g
n      .Venom flogoþa og
aj      .Poisonous geolstrig g
n      .A regrowing edgrōwung og
n      .(Of substance) a welding together samodwellung og
aj      .Natural to, innate cwiþenlic og
av      .As to persons, in respect of persons hād(e)līce g
aj      .Seminal sǣdlic g
v      .To be a source or cause of, produce, bring forth forþ(ge)tēon g
v      .To bring about, cause forþgecīgan g
v      .To bring about, cause forþ(ge)clipian g
v      .To attribute (to), ascribe (to) tōwrītan g
n      .Consequence, result tōhīgung g
n      .Effect, effect produced, fulfilment (ge)fremnes g
av      .By chance semnendlīce g
av      .By chance wyrdgesceapum og
v      .To supervene, ensue oferbecuman g
n      Fate, lot, fortune, destiny wintergegong og
aj      .Predestined, destined foregetihtged g
v      .To foreordain, predestine foreteohhian og
n      .Creation of the world frumhēowung og
n      .Creation of the world frumsetnung g
n      An author, source, originator frumwyrhta g
n      Binding, fastening binding g
n      Binding, fastening gewrīþing og
n      .A bond, tie, fastening gecnycc g
aj      ..Having a cord gecorded og
aj      .Indissoluble, not to be unbound unābrecendlic og
aj      .Indissoluble, not to be unbound unācnycendlic og
aj      .Indissoluble, not to be unbound unforedlic g
aj      .Indissoluble, not to be unbound untōlēsende g
v      .To tie, bind, connect gewriþelian og
v      .To make fast onāfæstnian g
v      .To tie round, bind about ymbbindan g
v      .To tie round, bind about ymbsǣlan g
aj      ..Untied āseonod og
v      .To unloose, undo, untie, unfasten unsǣlan g
v      .To slacken, loosen āslæccan og
v      .To unbind, unclasp unspannan og
n      Destruction, dissolution, loss, breaking dīlignes og
n      Destruction, dissolution, loss, breaking for(e)scending g
n      Destruction, dissolution, loss, breaking gefylnes g
n      Destruction, dissolution, loss, breaking onforwyrd g
n      Destruction, dissolution, loss, breaking tōbrӯting og
aj      .Destroying, destructive, voracious tōlӯsendlic g
aj      .Destroying, destructive, voracious tōwyrpendlic og
aj      .Destroying, destructive, voracious wurpol og
aj      ..Destructive to shipping scipbrucol og
aj      .Destroyed, demolished āhrӯred g
aj      .Destroyed, demolished oferhrӯred g
aj      .Destroyed, demolished onfordōn og
av      .Destructively cwildbǣrlīce og
v      .To destroy ābrӯtan g
v      .To destroy āhrӯran g
v      .To destroy āræpsan g
v      .To destroy āspillan og
v      .To destroy forgītan g
v      .To destroy forstregdan og
v      .To destroy forsweorfan g
v      .To destroy tōhwyrfan og
v      .To destroy tōspillan og
v      .To destroy træglian g
n      .Ruin, destruction, perdition fortreding og
n      .Ruin, destruction, perdition losing og
n      .Ruin, destruction, perdition tōlӯsing g
n      ..Utter destruction, extirpation ūtcwealm og
n      .Desolation, ruin framslītnes g
n      .Desolation, ruin loswist g
aj      .Damaged gewyrten og
aj      .Burned up, parched, consumed forhǣþed og
v      .To devour, engulf, consume beswelgan g
v      .To devour, engulf, consume offrettan og
v      .To overthrow, topple, destroy āscylfan og
v      .To overthrow, topple, destroy foreāstreccan og
v      .To overthrow, topple, destroy (ge)glendrian g
v      .To overthrow, topple, destroy ofcirran g
v      .To overthrow, topple, destroy ymbstyrian og
n      Cleaving, splitting, cutting clēofung og
v      .To cut between betwēohceorfan g
v      .To cut off, sunder, sever forcippian g
v      .To cut off, sunder, sever framāceorfan og
aj      A cleft, split geclyft og
v      .To cleave, split āsplǣtan og
v      .To cleave, split tōclǣfan og
aj      .Cracked, full of cracks cīneht og
n      .A slit, rent, tear taru og
v      .To cut, tear, rend rendan g
v      ..To pull to pieces tōtræglian og
n      A dashing together, breaking, shattering gescǣningnes og
v      .To fall upon, dash against, overwhelm inhrēran g
v      .To destroy by treading, trample upon tōtredan g
n      A grinding, pounding grīst g
n      A grinding, pounding trifelung og
v      .To rub gnuddian og
n      A filing, rubbing with file fīliende og
n      Bruising, crushing gebrӯsednes og
aj      .Pressed (down) beþrӯd og
v      ..To blunt, break, crush ætstyntan g
v      .To destroy, crush gehnyscan og
v      .To crush, smash, shatter by crushing tōþrǣstan og
n      A scraping, scarifying scyrft og
n      .A clawing clifrung og
v      .To bite, tear (with teeth, beak, etc.) bebītan g
v      .To flay, skin flēan g
n      Pricking, a prick, puncture pīcung og
aj      .Bored through, pierced þurhholod og
v      .To transfix þurhfæstnian g
n      A plucking, taking away miþnumen og
v      .To twist out, wrest out āþrǣstan g
v      .To pull/draw/pluck from, extricate āhlēfan og
v      .To pull/root up, weed out āwyrtwarian g
v      .To pull/root up, weed out unwyrtrumian og
v      .To root up, extirpate āswefecian g
v      .To root up, extirpate ofwyrtrumian g
v      .To extract by digging, dig up/out āhlocian g
v      .To extract by digging, dig up/out ofdelfan g
n      Act of striking spyrring g
n      .A stroke, blow, knock ofslege og
n      .A stroke, blow, knock onslæge g
n      ..A stroke on the neck swūrplætt og
v      .To poke, strike at pucian og
n      A slap with the hand, blow handsmæl g
n      A slap with the hand, blow smæl og
aj      .Struck with the fist fӯstslægen og
v      .To strike with the fist gefӯstlian og
n      Act of kicking sporetung g
aj      .Given to kicking or trampling spurul g
v      .To kick, strike with the feet sporettan g
v      .To kick, strike with the feet spornettan g
v      .To kick, strike with the feet steartlian g
n      ..A phantom, apparition gliderung og
aj      .Annulled, made void forhrēred g
v      .To delete, blot out, obliterate āhwītian g
v      .To fail, come to an end foregelēoran og
v      .To fail, come to an end forþscacan g
v      .To vanish, disappear ætglīdan og
n      Strength innoþmægen og
n      .Great strength frēamiht g
n      .A strengthening hyrdung og
aj      ..Very strong, strenuous foremihtiglic og
aj      ..Very strong, strenuous þurhstrang og
aj      ..Strong-armed earmstrang og
aj      ..Strong-armed earmswīþ g
aj      ..(Of horse) sturdy, stout-framed geþracen og
aj      ..Strong as a man ceorlstrang og
av      .Vigorously, keenly, actively sprindlīce og
n      .Noise, tumult, chaos ungerӯdnes og
n      ..Whirlpool grutt g
aj      .Becoming violent swīþfeormende g
v      .To rush upon, move violently (towards) inrǣsan g
aj      .Harsh, fierce, not gentle unbilewit og
n      .A weakening, reducing strength ǣspringnes og
aj      .Without strength, weak unmeagol g
aj      .Frail, perishable, weak gehīene og
aj      .Weakened, debilitated ontӯdre g
av      .Feebly, impotently mægenlēaslīce og
v      .To weaken weorpian g
v      .To grow sluggish or dull, slacken ālatian og
v      .To check, make dull gestyntan og
n      .Tempering, moderation temprung g
n      .Degeneration, weakness, worthlessness āwordennes og
v      .To decline, fall away āswārc(i)an g
v      .To decline, fall away onāslīdan g
v      .To decline, fall away onslīdan og
v      .To waste away, lessen essian g
n      .Great/immense extent rӯmþ og
n      .An extensive place sīdhealf og
n      .An extensive place tōbrǣd(ed)nes g
aj      .Spacious, ample fæcful og
aj      .Spacious, ample rūmwelle og
aj      .Confined, not spacious unrūm og
av      ..From all sides, from anywhere hwanonhwegu g
v      .To be present instandan g
v      .To be present tōwesan g
aj      ..Absent on a journey framwesende g
av      .Apart framsundor og
av      .Apart framsyndrige g
av      .Apart ofsyndrige og
n      Dispersion geondstrēdnes og
aj      ..Rolled away framāwælted og
v      .To remove, displace unsettan g
v      .To remove, take away āwegāwendan og
v      .To remove, take away onwegāwendan og
n      A space, span spannung og
n      ..A remote part, extremity endemestenes og
n      .Inaccessibility, remoteness orwegnes og
aj      ..Remote āsynderlic og
n      Extension, stretching āþenenes g
n      .Distension, stretching tōþenednes g
n      .Distension, stretching tōþening og
v      ..To hold out, reach forth gesprǣdan g
v      .To stretch, extend, bend onþenian g
n      Diffusion, effusion, spreading āstrowenes g
n      Diffusion, effusion, spreading sprǣdung og
v      .To diffuse, spread, spread about āsprēadan og
v      .To spread over geondspringan g
v      .To spread out, extend, expand, dilate tōblǣdan g
v      To reduce, make thin(ner) āþynnian g
v      .To wrinkle, shrivel, contract gesneorcan g
n      A measure of distance spyrd g
n      .A pace, step, stride strǣde og
n      .A pace, step, stride stride og
n      Length āstrowenes g
n      Height, loftiness, sublimity oferhlīfung g
n      Height, loftiness, sublimity sticolnes og
n      .Height, tallness ūpnes og
v      .To unload, discharge onhladan og
n      Face, surface oferblica og
av      .Upon, above oferufa g
p      .Yonder, below framgeond og
v      .To put down, depose niþerāsettan og
v      .To put down, depose ofdūnesettan g
aj      ..Lower, low in position neoþanweard og
aj      .Prone/prostrate forþāloten g
aj      .Prone/prostrate niþerāstreht og
n      .A support, prop, crutch getrymednes g
v      .To support, prop, lift up, bear underberan g
v      .To support, prop, lift up, bear underhebban g
av      ..Equally level efenemn og
aj      .Sloping, inclined ōhilde/ōheald g
aj      .Sloping, inclined scyteheald(en) g
aj      ..Leaning against wiþerhliniende g
aj      Steep wiþerstǣger g
av      .Sloping steeply scyteheald g
aj      .Unbent ungebīged g
aj      .Crooked crumb/crump g
aj      .Crooked gewēd g
v      .To go/make crooked gewēn g
n      .A bend, a winding, tortuous way hylc g
aj      .Winding, sinuous, full of bends bogiht og
aj      .Winding, sinuous, full of bends bōsmig g
n      .Outer side ūthealf og
aj      .Having the eyes averted framlēce og
aj      Reverse, inverted andelbǣre g
n      .Enclosure, act of enclosing ymbstandednes g
n      .Enclosure, act of enclosing ūtanymbstandnes og
n      .Enclosure, act of enclosing ymbstand(en)nes g
n      .An enclosed place beclӯsing g
v      .To surround, lie about, (en)compass ymbhlennan g
v      .To surround, enclose, confine ymbclyccan og
n      .A covering besceadwung g
n      .A covering helung og
n      .A covering oferheling g
n      .A covering oferwrigels g
n      .A covering wrigelnes og
n      .A covering wrigennes og
n      ..A cover, envelope ymbfeng g
n      ..A cover(ing), wrapper wulluc g
aj      .Covered ymbhammen g
v      .To cover betredan g
v      .To cover forþeccan g
v      ..To cover over, cover forwrēon og
v      ..To spread, lay (down) on onbrǣdan og
v      .To cover over, conceal āhelian og
v      .To wrap up, enwrap inbewindan g
v      .To wrap, swathe ongefealdan og
aj      ..Without skin, peeled ǣfelle og
v      ..Without skin, peeled rindlēas og
v      .To uncover unāwrēon og
v      .To uncover unþeccan og
v      .To fold/roll back ongēanfealdan og
v      .To lay bare, divest, strip benacian g
v      .To peel off, take off (skin/bark/husk) āscealian og
v      .To pluck hnoppian og
v      .To open, make open onopenian og
n      A yawning, gaping opening gānung g
n      A yawning, gaping opening ginung g
n      A yawning, gaping opening gypung og
aj      .That gapes, yawning gypigend og
n      An opening/space in an enclosure wāgþeorl og
n      ..A side-gate, postern gate ludgæt g
v      .To stop, stop up, render unreceptive of fordemman og
v      .To stop, stop up, render unreceptive of fortimbran g
n      .A bar closing a fence hegstæf og
v      .To fasten with a bolt, lock, bar besparrian g
v      .To fasten with a bolt, lock, bar gesparrian og
n      Form, shape limrǣden og
aj      .Having four parts fiþerdǣled g
aj      .Septiform seofonhīwe og
aj      .Shapeless, formless unhīwe og
n      .A circle, ring wealte og
aj      .Round sinhwyrfende g
aj      .Round sintre(n)dende g
aj      .Rounded, round hwyrflede og
aj      .Made round trendeled og
n      .Curved part of a yoke geocboga g
aj      .Semi-circular healfsinewealt og
n      Curvature, bend, twist bēsming og
n      Curvature, bend, twist bogetung og
n      Curvature, bend, twist crymbing og
n      Curvature, bend, twist hylding og
n      Curvature, bend, twist onbēgnes g
aj      ..Twisted back geedþrāwen og
v      .To twine, twist, curl beþrāwan og
v      .To twist, coil gehrimpan g
n      .A knob, button cnop g
aj      .Headed, having a head gehēafdod og
aj      ..Ridged waled og
aj      .With x feet þrīfōted g
v      .To stand out, project, jut forþrǣcan g
n      .A point, spike, prickle palstr g
n      .A sharp point pricels g
n      .A pointed stick preg og
aj      ..Double-edged twībille og
aj      ..Double-edged twīlafte og
aj      .Spiked, spiky flāniht g
aj      ..Having spikes/teeth/prongs tindig og
aj      .Bristly gebyrst g
aj      .Angular, full of corners healhiht g
aj      .Angular, full of corners hyrnen og
aj      .Angular, full of corners hyrnful g
aj      .Angular, full of corners hyrnig og
aj      .Triangular þrīfeþor g
aj      .Having six angles sixhyrnede og
aj      ..Hexagonal sixecgede g
v      .To roll up onfealdan og
v      ..To unroll framymbcyrran og
v      .To roll up, roll together onwylwan og
v      .To curl gecrimpan og
n      A wrinkle hrympel og
n      A wrinkle rifeling g
aj      .Wrinkled rifelede og
v      .(Of time) to pass, elapse ālēoran g
v      .(Of time) to pass, elapse belēoran g
v      .To pass/spend (time, e.g. a night) þurhdrēogan g
v      ..To pass the winter oferwintran og
n      Long duration, long space langfērnes og
aj      .Tedious, prolix, protracted langtoh g
aj      ..More prolix lengtogra g
n      Eternity ǣwicnes og
aj      .Eternal, everlasting wīdefeorhlic og
n      ..An instant, a moment princ g
aj      .(Of duration) limited, brief āmetendlic g
aj      .Transitory, temporary gelēorendlic og
aj      ..Very quick frēahræd g
aj      .Transitory, perishable forwyrþendlic og
n      Incorruption, incorruptibility unwemming og
aj      .Incorruptible, not liable to decay unāfūliende og
aj      .Incorruptible, not liable to decay unforrotenlic og
aj      .Incorruptible, not liable to decay unforroteslic og
aj      .Incorruptible, not liable to decay unfūliende og
aj      .Incorruptible, not liable to decay unfūliendlic og
aj      .Incorruptible, not liable to decay unfūliendrelic og
n      .Festival time edmǣle og
n      ..Festival days gilddagas og
n      ..A year of jubilee frēolsgēar og
n      .March hrǣdd g
n      ..July gīululing og
n      ..December gēolmōnaþ g
n      .A market day cēapdæg g
n      .A market day cӯpedæg g
n      .A period of three days þrīdægþern og
n      .A period of four days fēowerdōgor g
aj      .Daily dæggehwilc og
aj      .For/of a day dægryne g
aj      .For day use, everyday dægþerne g
aj      .Lasting four days fēowerdōgor g
aj      .Lasting four days fiþerdōgor og
n      .Daylight, broad day, daytime dægtīma og
aj      .(Of morning) early ǣrmorgenlic g
aj      .(Of morning) early ǣrnemergenlic og
av      .Early in the morning, at/towards daybreak ǣrlīce g
n      .Light of dawn rodorlīhtung og
v      .To dawn inlīxan g
aj      .Morning, matutinal morgentīdlic og
aj      .Morning, matutinal ūhternlic og
n      .Afternoon ofernōn og
aj      .Mid-day, meridian middandæglic og
n      .Evening cwildtīd g
n      .Evening ēfern g
n      .Evening ēferntīd g
n      ..A time of silence swīgnes og
n      .Time for going to prayer gebedgīht og
aj      .Evening, of the evening ǣfenlic g
aj      .Evening, of the evening ēfernlic g
n      .Gloaming, evening twilight deorcung g
n      .Gloaming, evening twilight twēonelēoht og
n      .First hours of the night cwildseten g
n      .First hours of the night cwildtīd g
n      .Cock-crow, hour before dawn hancrēdtīd og
n      .A water clock wæterwrīte og
n      .Five-year period, lustrum fīfgēar og
n      .Double period twīhwyrft g
n      .Kalends gehealdagas og
n      .Ides swǣsingdagas og
n      .A cycle for computation getælcircul og
aj      .(Of moon) maintaining a seasonal course tīdgenge og
n      Time of full moon mōnaþfylen g
av      .At once, forthwith, immediately frēaofestlīce og
av      .At once, forthwith, immediately instede g
av      .At once, forthwith, immediately recenlīce g
av      .At once, forthwith, immediately samlinga og
n      .Hoariness hǣru og
aj      .Past, passed away, gone belēorendlic g
aj      .Past, passed away, gone forþāurnen og
aj      .Past, passed away, gone ofgebīged g
av      .Historically stǣrlīce og
n      Yesterday gisterdæg og
aj      .Previously instructed ǣrgelǣred og
aj      .Aforesaid, above mentioned foremearcod g
aj      ..Hoary hārwelle og
v      .To grow old onealdian g
n      Nearness, approach, imminence nēawung og
aj      .Threatening, impending onbēotend g
av      .After, afterwards, later sīþet og
n      Succession æfterfylgendnes og
n      A suitable time, opportunity gelimplicnes g
n      A suitable time, opportunity tīdlicnes og
av      .Unseasonably, at an inopportune time ungecōplīce og
n      Suddenness fǣrnes og
aj      .Sudden fǣrcumen og
aj      .Too early, immature unrīpe g
aj      ..Maturing too early hrædrīpe g
av      .At an early time, early ǣrlīce g
v      .To rise early, get up early in the morning morgenwacian g
aj      Late lætcumen og
n      Delay latung og
n      Delay sūmnes og
aj      .Dilatory, tardy ieldendlic og
aj      .Causing much delay, dilatory ieldful g
v      .To pause, delay oferwandian og
av      .Frequently, often oferrǣdlīce og
aj      Occasional ōþerhwīlen og
aj      .Renewed, begun again geedgunnen og
av      .Again æftersōna g
v      .To begin (at/with) inginnan g
av      .Originally frumlīce g
n      End, completion geendadung og
n      Continuity gadertangnes og
n      .(Of time) onward course framærning og
av      .Constantly, always, continuously symling(a) g
v      .To continue, perpetuate gesingalian g
v      .To continue, perpetuate gesingallician g
aj      .Unceasing, unexhausted unātēorod g
aj      .Unceasing, unexhausted unforhladen og
av      .Unweariedly, unceasingly āblinnendlīce g
v      .To persist, continue forþfolgian g
v      .To persist, continue forþfylgan og
n      Let up, intermission, cessation betwēohblinnes og
n      Let up, intermission, cessation forlǣting g
n      Let up, intermission, cessation geswīcing og
n      .A break, pause, gap ginnes og
n      .Motion, movement, agitation, fluctuation drēfing og
n      .Motion, movement, agitation, fluctuation ymbcerr g
n      .Transmigration, passage farennes g
n      .An itinerary færeldbōc og
n      .An itinerary fōrebōc g
n      .An itinerary fōrracu og
n      .An itinerary sīþboc g
n      ..Wandering far wīdgenge og
n      .Course, circuit æfterryne og
n      .Course, circuit trendelnes g
n      .A digression, roundabout way ymbswǣpe og
n      ..Path leading astray dwolpæþ og
n      ..A junction, cross-roads twīweg og
n      ..A junction, cross-roads weggedāl g
n      ..A junction, cross-roads wegtwislung og
n      .An outlet, exit, passage ūtgeng(a) og
aj      .Easy of access, accessible þurhfēre g
aj      .Easy for travelling over ēaþfēre og
aj      .Accessible by two ways twīfēre og
n      .An out-of-the-way path orwegstīg g
n      .A winding ascent gewind g
n      A highway hereweg og
n      .King's highway cynestrǣt og
n      Impasse, want of a road weglēast g
aj      .Unpassable unoferfēre g
aj      .Unpassable unþurhfēre og
aj      .Unpassable unþurhscēotendlic g
aj      .Unpassable weglēas g
n      .A stepping-stone hyppels g
v      ..To step/go out of wiþstæppan og
aj      .That goes on foot fōtgangende og
n      ..Track of footstep, a footprint fōtstapol og
n      ..Track of footstep, a footprint sīþstapel og
n      ...Of a horse hōfring g
v      To tread upon, trample tōtredan g
aj      .That staggers dūniendlic og
aj      .Mounted rǣde g
v      ..To overtake by galloping ofærnan og
n      Vehicle cearruce g
n      ..Chariot drawn by horse horscræt og
n      ..Chariot drawn by horse horswǣn og
n      .Litter fōrbed og
n      ..Charioteer scridwīsa og
n      ..Charioteer wægnere g
n      .Chariot journey wægnfaru g
n      .Wagon companion wægngerēfa g
n      .Wagon plank wægngehrado og
aj      ..Two-wheeled twīhwēole og
aj      ..Four-wheeled fēowerhwēolod og
aj      ..High-wheeled hēahhwīolod og
aj      ..With four horses fiþertēme g
aj      .Able to fly, winged feþerbǣre g
aj      .Able to fly, winged fiþerbǣre g
aj      .Able to fly, winged fiþerberende g
aj      .That flies, flying heofonflēogende og
n      ..Act of beating wings, wing-beating fiþersleht g
v      To hang āhangian og
aj      .That swings, swaying rīdusende g
n      .A swing totrida g
v      .To swim through þurhswimman og
v      ..To sail/dart over the sea flocgian og
n      .Act of rowing rōwett g
n      .Act of rowing rōwing g
n      ..A pull at the oars drōht og
aj      .(Of sails) filled gebēsmed og
n      .A voyager, seafarer sciprōwend og
n      .A ship's company scipwered og
n      ..Captain nōwend g
n      ..Look-out man at the prow forestēora og
n      ..Look-out man at the prow plihtere g
n      ..Man in charge of the anchor ancormann g
aj      .Carrying ships scipberende og
n      .With beaked prow barda/bar(þ)a g
n      .With flat bottom punt g
n      .Canoe-like trogscip g
n      .Skiff, small boat cuopel og
n      .Skiff, small boat flēge g
n      .Skiff, small boat flotscip g
n      .Skiff, small boat plegscip og
n      .Skiff, small boat rec g
n      .Skiff, small boat scipincel g
n      .Trading vessel hlæstscip og
n      .Piratical vessel hӯdscip og
n      .Piratical vessel hӯþscip og
n      .Piratical vessel þēofscip g
aj      .Dug-out (as in canoe) ānbӯme og
n      .Keel bydenbotm og
n      ..Bilge þurruc g
n      .Keel, hold lecþa g
n      .Keel, hold wranga g
n      .Prow forscip og
n      .Prow frumstemn og
n      .Stern stēorstefn g
n      .Helm sciprōþor og
n      .Helm stēordalc og
n      .Helm stēorscofel g
n      .A ship's ladder sciphlǣder g
n      .Rowers' bench scipsetl g
n      .Rowers' bench þoft(e) g
n      ..Blade ǣrblæd g
n      .Pin þol g
n      .Rowlock ārloc og
n      .Rowlock ārmidl g
n      .Rowlock strop og
n      .Hammer sciphamor og
n      .Tackle scipgetāwu og
n      ....A topsail ofersegl og
n      ....A bellying sail seglbōsm g
n      ..Mast-step mæstcyst g
n      ..Holes in upper part of mast hūnþyrlu og
n      ..Pulleys at top of mast mæstlōn og
n      .Rigging wǣderāpas g
n      ..Part of rigging bogenstreng og
n      ..Part of rigging hūnsporu g
n      ..Part of rigging racca og
n      ..Stay mæsttwist g
n      ..Stay stæf og
n      ..Stay stæg og
n      ..Stay stedinglīne g
n      ..Stay wǣderāp g
n      ..Rope to lower part of sail fōtrāp og
n      ..Rope to lower part of sail scēatlīne g
n      .A cable mārels og
n      .A cable mǣrelsrāp og
n      .A cable scipmǣrls og
n      .A sounding-line metrāp g
n      .A sounding-line sundgyrd g
n      .A sounding-line sundlīne g
n      .A sounding-rod sundgyrd g
n      .A shipwright scipwyrhta og
aj      .Destructive to shipping, causing shipwreck scipbrucol og
aj      .Shipwrecked scipdrincende og
n      Piracy wīcingsceaþe g
n      .A pirate sǣsceaþa og
n      .A pirate wīcingsceaþa g
n      ..A chief pirate hēahsǣþēof g
n      ..A chief pirate hēahsceaþa og
aj      .Relating to a harbour hӯþlic og
n      A lighthouse bēacenfӯr og
n      A lighthouse bēacenstān g
n      A lighthouse fӯrtorr g
v      .To carry over or across, transport þurhbregdan og
v      To fetch, bring, bear, conduct onlǣdan g
v      .To bring through þurhbrengan og
n      ..A bearer, porter, carrier byrþling g
n      ...A female porter byrþestre g
aj      .About to be sent sendlic og
n      .A sending, causing to go onāsendednes og
n      .A sending, causing to go onsand g
v      To cast out, drive away āscyhhan g
v      To cast out, drive away wræclāstian g
n      .Act of driving out forweorpnes og
n      ..One who drives out ūtdrǣfere og
v      .To pull, drag out āhlēfan og
n      ..Act of dragging out hladung og
v      To push, impel, thrust āþiddan og
v      To push, impel, thrust forþscūfan og
v      .To thrust back wiþþyddan g
v      ..To dash one's foot against wiþspurnan g
n      .Collision gecnos og
v      ..To cast/throw into anbeweorpan og
v      ..To swing away, shake off framāswengan og
aj      .Suitable for throwing wyrpendlic og
n      ..In sport tōswung og
v      .To turn away from, deflect framcyrran g
av      ..Easily turned ēaþwylte g
n      Swiftness, velocity fūsnes og
aj      .Fast, quick flugol g
aj      .Fast, quick ofstig og
n      .Rush, violent rush fǣrrǣs og
n      .Rush, violent rush scyterǣs og
aj      .Headlong, in a rush fǣrrǣsende og
v      .To leap, spring, rush þeran og
n      Haste, hurry hrērednes og
av      .Hastily scyndendlīce g
v      .To hurry, hasten gefōtian og
v      ..To hasten together samodefestan g
aj      .Transfixed oferfæst og
aj      .?Tottering cwiccliende og
aj      .?Tottering tōbīgende g
v      .To slip, totter, be unstable gliddrian g
v      To move and change direction, turn geþrāwan og
v      .To turn aside, avert (the face) fram(ge)wendan g
av      .From what direction hwiderryne og
n      .A turn, turning tyrning g
n      ..A wonderful turn wundorgehwyrft og
v      To go astray āswīfan g
v      To go astray dwelsian og
n      .A going astray gedwolfær og
v      To go/travel towards, come, approach genēahwian g
v      To go/travel towards, come, approach tō beflōwan og
n      .An approaching, heading towards onbecyme og
n      .An approaching, heading towards tōgang g
v      .To come upon, surprise, attack, invade inbrecan og
v      .To come upon, surprise, attack, invade onblǣstan og
v      To come together, meet gegegnian og
aj      .Coming together gēanul og
n      .A coming together, meeting gēangang og
n      .A coming together, meeting gēannes g
aj      ..Pervious, penetrable farendlic og
n      .Act of going in, entering onstæpe g
v      .To impart, infuse indǣlan g
aj      .Implanted, ingrown ingeweaxen og
v      To pour in onӯþan g
n      .Pouring in, infusion ingēoting g
n      .Pouring in, infusion ingyte og
v      .To plunge (someone) into (e.g. hell) onbesettan g
v      .To sink, plunge, immerse āsencan g
v      .To dip, immerse (ge)indēpan g
v      To travel away (from) framātēon g
v      To depart, leave, set out behildan g
v      To depart, leave, set out framgebēgan g
v      To depart, leave, set out framfēran g
v      .To cause to flee, put to flight ūtālēoran g
n      .Departure forlǣting g
n      .Departure forþframung g
n      .Departure onweggewite g
n      .Departure wegfōr og
v      To come/go out from forþāstæppan og
v      To come/go out from forþyppan g
v      To come/go out from framfēran g
aj      ..Slipped out ūtāsliden og
aj      ..Slipped out ūtāwinden og
v      .To put out, send forth ofcirran g
v      .To banish, drive away āscyhhan g
v      .To banish, drive away onbescūfan g
v      .To banish, drive away ūtācnyssan g
v      .To banish, drive away wræclāstian g
n      .A going out from ymbcerr g
v      To burst forth, break out forþblāwan og
v      To burst forth, break out forþbrecan og
v      To burst forth, break out forþhrēosan og
v      To burst forth, break out forþrocettan g
v      To burst forth, break out ūprocettan og
n      .A flowing out framirning og
v      ..To surround in crowds, throng around ymbhēapian g
n      .Rotation welung og
n      ..Orbit, circle hōhhwyrfing g
n      ..Orbit, circle hwēollāst og
n      ..Orbit, circle hwēolrād g
n      ..Orbit, circle ongēangang g
n      ..Orbit, circle ongēanryne g
n      ..Orbit, circle ymbfaru g
v      (Of wheel, etc.) to roll, trundle betrendan og
v      ..(Of objects) to wheel away ofhwylfan g
v      .To cause to roll towards tōwieltan og
aj      .That rolls, rolling wealcol og
v      To shake, quake, wag sprangettan og
v      To shake, quake, wag sprēawlian og
v      ..To shake violently forcwӯsan g
v      ..To brandish (e.g. a sword) borettan g
v      ..To brandish (e.g. a sword) wifrian og
aj      .That swings, swinging, swaying rīdusende g
n      .Act of shaking, quaking cweccung g
n      .(Of eyelid) act of flickering breahtmung og
v      To travel over/through/along, traverse ofercierran g
v      To travel over/through/along, traverse oferspyrian og
n      .A journey over geondscrīþung og
n      .A journey over ofercierr og
n      .A journey over ofergeong og
v      .To overtake offyligan g
v      ..By galloping ofærnan og
v      To pass by bewærlan g
v      To pass by forelēoran g
v      To pass by (ge)wærlan g
aj      .That precedes, preceding forestapul og
v      .To bring, bear, conduct inbelǣdan og
v      ..To lead through þurhlǣdan g
v      To go forward, proceed forþwegan og
n      .A going forward forþstæpe g
n      .Advance, progress forþstæpe g
v      To go behind, follow forþfolgian g
v      To go behind, follow underfyl(i)gan g
n      .Act of following fylging g
n      .Pursuit æfterfylgung g
n      .Pursuit tōsōcnes og
n      .Pursuit tōsōcnung og
v      To turn back, retreat wiþstyllan og
av      .Back, backwards underbæcling g
v      To return edhwierfan g
v      To return edwendan g
v      .To return home hāmsīþian og
v      .To lead back āgēnlǣdan og
aj      .That returns, returning ongēanhwirfende g
n      .Return āgēancyme g
n      .Return āgēancyrding g
n      .Return āgēanhworfennes g
n      .Return edryne g
n      .Return eftcyrr og
n      .Return eftryne g
n      .Return gēanhwurf g
n      .Return gēanhwyrft og
n      .Return ongēanfær og
n      .Return ongēanhwyrft g
n      .Return ongēanryne g
v      To go up, ascend ofstīgan g
v      .To climb into āstǣgan og
v      .To climb into āstigian g
n      .Rising, ascent āstīgnes g
n      .Rising, ascent ūpāspringnes og
n      .Rising, ascent ūphebbing og
v      ..To leap up styrtan og
v      To raise, lift up, elevate ūpniman og
v      To raise, lift up, elevate ūprǣran g
v      To raise, lift up, elevate ūpreccan og
aj      .Raised up, lifted, turned upwards ūpāhebbendlic og
n      ..Elevation, exaltation āfangennes g
v      To go down, descend misstīgan og
v      To go down, descend niþerfaran og
v      To go down, descend ofāstīgan g
v      .(Of sun, etc.) to descend, decline gryndan og
aj      .That descends, descending dūnestīgende g
aj      ..Rushing downwards niþerscēotende g
n      .Descent āhyldnes og
n      .Descent ofgestīgnes og
n      .Descent onhield(ed)nes g
n      .Descent stīgnes og
n      ..Hasty downwards descent fǣrfyll og
n      ..Hasty downwards descent niþerscyfe og
n      ..Hasty downwards descent scyterǣs og
n      .(Of heavenly body) a falling, setting niþersige g
aj      .That slips under, slipping under underslīcende og
v      .To prostrate oneself forþfeallan g
v      .To prostrate oneself forefeallan g
v      .To lower, bend, cause to bow inhildan og
n      .Act of kneeling down cnēowbīgung g
n      .Act of sitting down ofsetenes g
n      .Act of sitting down gesetenes g
n      .Act of sitting down sitting g
v      To fall gefetan g
v      To fall oferhrēosan g
v      To fall onbehrēosan g
v      .To fall in(to) infeallan og
v      .To fall in(to) ingefeallan g
v      .To fall in(to) onbefeallan g
v      .To fall in(to) ongefeallan og
v      .To fall down/to the ground fealletan g
v      .To fall down/to the ground niþerfeallan g
v      .To roll down bewylwian og
v      .To fall, drop drēopian g
n      .A fall, overturning gefealnes g
n      .A falling down niþerhryre og
n      ..A sudden/headlong fall fǣrfyll og
n      .A cliff leap, plunge to ruin clifhlӯp g
n      Changeableness, change āwendendnes g
n      .Alteration, change (ge)wend(ed)nes g
aj      .Changing wendedlic og
v      .To change, turn, alter inwendan g
n      Transformation, taking another shape oferymbwoendnisse og
v      ..To give another shape to geedhīwian g
v      .To change for the worse, transform misbregdan g
aj      .Alternating gewrixlic og
av      .In turn, turn about hwierflīce og
av      .In turn, turn about þǣrgemang og
n      Exchange, commutation behwearf(t) g
n      .Substitution wiþerstede og
n      Changeability onstydfullnes g
n      Changeability onwendedlicnes og
aj      .Not firm unstedefæst og
aj      .Unchangeable, fixed, unalterable unymbwendedlic og
aj      .Immovable, firm unāstyriende og
n      .A foundation, settlement staþolfæstnung og
n      .Scrutiny, consideration ymbsmēagung og
n      Thought, cogitation, meditation smēaþ og
aj      .Thoughtful, reflective, meditative bescēawiendlic g
n      Consideration, rumination ācēocung og
n      Consideration, rumination edroc g
v      .To ruminate grun(n)ian g
v      ..To preoccupy forebisegian og
n      .Deliberation ymbþreodung g
aj      ..Deliberative punderngend og
av      .Carefully hohfullīce g
v      .To turn/direct attention to dybbian g
v      .To observe, take heed of, take notice of becēpan g
n      .A delusion, illusion loþrung og
n      A vision, apparition gesihþnes og
n      A vision, apparition getīung og
n      Dialectics, logic flitcræft g
aj      .Dialectical, logical flitcræftlic og
n      .A conjecture rǣswung g
v      ..To conjecture, guess insecgan og
n      .A syllogism smēagelegen og
n      .A clause, conclusion, syllogism beclӯsing g
aj      .Without reason, irrational unsefful og
n      .Memory, remembrance efengemynd g
n      .Memory, remembrance gemuning g
n      .Memory, remembrance gemyndiglicnes og
v      ..To bear in mind, recollect, remember eftgemyndgian g
aj      .Mindful gemyne og
aj      ..Mindful of, remembering eft(ge)myndig g
n      Forgetfulness forgitelnes g
n      Forgetfulness forgiting g
n      .Intelligence, understanding understanding g
n      Intelligence wittignes g
aj      ....Able to grasp much, capacious gripul og
aj      .Wise, clever, sagacious hohfæst g
v      ..To be wise in speech wīswyrdan og
n      .Ratiocination, reason, reasoning, sagacity snotorscipe g
av      .Prudently, wisely, sagaciously hohlīce og
n      Want of understanding unglēawscipe og
n      Want of understanding witlēasnes og
v      .To make/become dull styntan og
n      .(Of soul) sterility, barrenness stedignes g
n      Dullness, folly, stupidity dysigdōm g
aj      .Made foolish/stupid āmidod og
n      .Silly talk, foolish speech stuntsp(r)ǣc g
aj      ..Foolish in speech, talking foolishly stuntsprǣce g
v      ..To speak foolishly wæflian g
n      .(Of mind) smallness, shallowness medmicelnes og
aj      .Empty, idle framdōn g
aj      .Hasty, unconsidered unforescēawodlic og
av      .Thoughtlessly, without due consideration ungēaplīce og
aj      .Cognizant of, knowing, aware of gecӯþig g
n      Knowledge oncnāwung g
n      .Familiarity hīwcūþrǣdnes og
aj      ..Familiar, known hāmcūþ og
aj      .Known, recognized cӯþig g
aj      .Very learned, erudite þurhlǣred g
aj      .Scholarly, learned stæfcræftig g
n      .A learned man, scholar stæfleornere g
n      ...In history stǣrleornere g
n      ..A scholar, bookman bōcrǣdere og
n      ..A scholar, bookman pundere og
n      ..A master, great scholar hēahleornere g
aj      ..In astronomy steorglēaw g
aj      .Philosophical, learned, academical ūþwitlic g
aj      .Philosophical, learned, academical wordsnoterlic og
n      .Sophism wordsnoterung g
n      ..A sophist wordwīsa og
aj      ..Captious, sophistical hæftlic g
aj      ..Captious, sophistical hedendlic g
av      ..Captiously hedendlīce g
n      A pupil, disciple, scholar fēsterling g
n      A pupil, disciple, scholar fōsterbearn g
n      A pupil, disciple, scholar fōstring g
n      A pupil, disciple, scholar scōlmann g
n      .A disciple lārcniht og
n      ..A fellow disciple efenleornere og
v      .To read, peruse þurhrǣdan og
n      .Primary teaching stæfplega og
n      .A school-house lārhūs og
n      .A school-house leorninghūs g
n      A teacher māgatoga og
n      .A great teacher hēahlārēow g
aj      .Receptive (of knowledge) nǣmel og
v      .To inculcate inbecweþan og
v      .To inculcate inbīecnan og
v      .To enjoin ongetǣcan og
n      Experience andwīsnes g
aj      Inexperienced ungemēt g
aj      .Unskilful, inexperienced unandwīs g
n      Ignorance unandcӯþignes g
n      Ignorance unfrōdnes og
aj      .Ignorant (of) unwittol og
aj      .Illiterate unstæfwīs og
n      .Putting forward of truth foresōþscip og
aj      .True unālogen og
aj      ..Not feigned unhīwed g
aj      .Veracious sōþcwed g
aj      .Veracious sōþcweden g
n      Deception bepǣcung g
n      Deception beswīcung g
n      Deception fācennes og
n      Deception pǣcung og
v      .To deceive belyrtan og
v      .To deceive bewǣgan g
n      .A deceiver mierra g
n      ..An enticer, deceiver wǣgnere og
n      Deception, deceit, snare, wile onsǣtnung g
n      Deception, deceit, snare, wile gesǣte og
n      ..A snare, ambush, plot onsǣtnes g
n      ..A snare, ambush, plot sierwet og
n      ..Deceitful speech lygespell og
n      .A liar lēasgespeca og
n      Deceitfulness, falseness, duplicity lygnes g
n      .Collusion, deception getwanc g
aj      .Fraudulent, deceitful swǣpig g
v      .To pretend, simulate, feign bebregdan og
v      .To pretend, simulate, feign lēaslīcettan og
n      ..A mistake, slip ætsporning g
n      .Superstition æfgælþ g
n      .Superstition ofertæle og
v      .To go astray, err, wander dwelsian og
v      .To obscure, darken, becloud, mislead fordimmian g
v      .To obscure, darken, becloud, mislead ofermistian og
n      Unbelief ungelīfnes og
v      .To hesitate, doubt wiþstyltan og
n      Possibility ācumendlicnes g
aj      ..Tolerable, possible āræfniendlic g
av      ..Perhaps gewēne g
aj      Impossible unmiht og
av      .In any case, at all āteshwōn g
aj      .That cannot be resisted, inevitable unāfeohtendlic g
aj      .Undoubted, not to be doubted, indubitable untwēonigende og
n      Expectation bāsnung g
n      Expectation onbāsnung og
v      .To wait for, await forbyrdian og
v      To disappoint āþwītan g
v      .To trust, confide getryccan og
v      .To be trusty, faithful, firm getrēowfæstnian og
v      .Not to trust (in), to mistrust mistrīwan og
n      Suspicion fǣcnung g
aj      ..Foreknowing, having foreknowledge foregewīs og
av      .With foresight, with foreknowledge forescēawodlīce og
n      .A presage, sign, omen fortīn/fertīn g
aj      .Presaging, prophetic forewittiendlic og
v      ..To portend, indicate the future andbēcnian og
aj      Unexpected unforþōht og
aj      .Unforeseen unforsewen og
n      .Amazement, sudden silence fǣrswīge og
aj      .Astonishing, amazing tōþuniende og
v      .To be astonished āstyltan g
v      .To be overcome with amazement forstyltan g
v      .To be amazed, be silent from astonishment (ge)styltan g
in      .O! ah! hig g
aj      Wondrous, glorious, marvellous tōwundorlic g
aj      .Strange, extraordinary, wonderful, unheard of ungefrǣge g
aj      ..(Of God) mysterious rӯnisc og
aj      .That does great things miceldōend g
n      ..Prodigies, wonderful doings weorþmetednes g
n      ..A prodigy, portent, wondrous sign sōþtācen og
n      Fear egnes og
n      Fear ondesn(es) g
n      Fear onþracung og
n      .State of fearing water, hydrophobia wæterfyrhtnes og
aj      .Frightened, fearful forhtful og
n      .Nervousness, unease mōdsēocnes og
v      .To shudder with fear ofscacan og
v      .To fear greatly, be terrified þracian g
n      Cause of fear, terror, horror brēgnes og
aj      Causing dread, terrifying āþreclic g
aj      Causing dread, terrifying brēgendlic og
aj      Causing dread, terrifying egelic/ahwlic g
aj      Causing dread, terrifying ondegslic og
aj      Causing dread, terrifying þreclic og
v      .To terrify geācolmōdian og
aj      .Solicitous, careful, anxious fyrwitful g
aj      .Timid, fainthearted uncamprōf og
n      Despair ortrēowþ g
n      Despair ortrūwung g
v      .To lose heart, (of spirits) sink niþerlǣtan og
aj      .Voluntary selfwillende og
n      .Desire, wish, will gewilnes og
av      .Willingly willodlīce og
aj      .Well-pleased gōdwillende og
n      Necessity, inevitability nēadwīsnes g
aj      .Necessary nӯdlic og
aj      .Necessary behōflic g
aj      .Required for present use instandendlic og
v      .To demand, require forcrafian og
aj      .Needing, unprovided, lacking wanhlyte og
n      Greed, importunate desire, rapacity rēafolnes g
n      .Devil-like greed, wicked craving dēofolgītsung og
aj      ..Greedy, rapacious, ravenous (of) rēafol g
aj      ..Very greedy to grow weaxgeorn og
n      .Satiety, repletion sædnes og
aj      .Insatiable gītsiendlic g
aj      .Insatiable unāsēþen(d)lic g
aj      .Insatiable unreordedlic og
aj      .Insatiable unreordlic og
v      .To satiate, fill, surfeit āsēdan og
n      Zeal tirging g
av      .Earnestly cistmēlum og
n      .Purpose, intention ingehygdnes og
n      .Intention, resolution ontihting g
n      ..Invention, device wiþmētednes g
aj      ..Persuading to evil yfellǣrende og
aj      ..Persuading to evil yfelonbecweþende og
v      .To persuade þurhlǣran g
n      Instigation āstihting g
n      .Inward impulse, instigation tyhtnes g
n      .Instigation, incitement ontyhting g
n      ..Instigator, one who incites wrehtend og
n      Incitement onwece og
n      .Incitement, arousing, incentive onwaccan og
n      ..An incitement, stimulus onbryrding og
v      .To urge on, incite geeggian og
n      Incitement, prompting, exhortation forþtihting og
n      .An allurement, enticement wamlust g
n      ..?Enticement scocha g
n      .Allurement, enticement, seduction lēassponung og
n      .Allurement, incitement, incentive tyhten g
n      .An enticer, seducer spanere g
aj      .That allures, enticing forspennendlic g
v      .To allure, attract, draw ongespanan og
v      ..To attract, draw to tōgetēon g
n      .A tempter cunnere og
n      ..Female spennestre og
v      ..To tempt, try forcunnian g
v      .To endure, suffer, bear, put up with underberan g
v      .To prevail, be strong þurhswīþan og
n      .Steadiness, constancy stedewist og
n      Perseverance þurhwunungnes og
n      .Persistence, perseverance inwunennes og
aj      .Persistent, persevering þurhwunigendlic g
av      .Perseveringly, persistently, continuously þurhwunigendlīce g
v      .To cleave to, adhere to, hold on to ætclifian g
v      .To cleave to, adhere to, hold on to ætclīþan og
v      .To cleave to, adhere to, hold on to genēahwian g
v      .To cleave to, adhere to, hold on to tōclifian g
v      .To cleave to, adhere to, hold on to geþēodlǣcan og
n      Obstinacy wiþerung og
aj      .Stubborn, obstinate unfordytt g
n      .Inflexibility, implacability unleoþuwācnes g
aj      .Inflexible unābӯgendlic og
n      .A perverse person þrāwere og
aj      .Perverse afulic og
n      .Inconstancy, instability unstydfullnes g
v      .To take courage gecollenferhtan og
v      ..To exhort, encourage foretyhtan og
aj      .Presumptuous, rash, bold foredyrstig og
aj      .Presumptuous, rash, bold þrīstful og
n      Cowardice, pusillanimity swearcmōdnes og
av      .In a cowardly manner nīþlīce g
v      .To prejudge foredēman og
n      .Estimation, estimate eahtnung og
n      .A valuer, appraiser eahtere g
v      .To weigh, appraise, consider āwēnan og
v      .To distinguish, appraise ofdēman og
n      Choice, election (ge)corenscipe g
n      .Adoption tōgecorennes og
aj      .(Fit to be) chosen, elect gecēosendlic og
v      ..To choose in preference forecēosan g
v      ..To choose beforehand foregecēosan g
n      Fastidiousness, daintiness cӯmnes og
n      Confusion gemengung g
aj      .Beneficial, wholesome, salutary hālbǣre g
av      .Perfectly fremedlīce og
aj      Uninjured, unhurt, unharmed unāscended g
aj      Uninjured, unhurt, unharmed ungescended og
aj      .Uncorrupted, undecayed unāscruncen og
aj      .Unhurt, uninjured, uncorrupted unāwerded g
n      Excellence (ge)corenscipe g
n      .(Of character) greatness, excellence (ge)miclung g
aj      .Excellent, distinguished ǣmyrce og
aj      .(Of a tribune) noble, commanding duguþlic g
n      Abomination andūstrung og
n      .Wearisomeness āþrotennes og
aj      .Awful, abominable, horrible slīþelic og
aj      .Very hateful þurhlāþ og
aj      .Irksome āþrotsum og
v      .To offend, displease (ge)andspurnan g
aj      ..Evil, malicious yfelcund g
aj      ..Injurious, causing hurt/harm, noxious gesceþþendlic og
aj      ..Injurious, causing hurt/harm, noxious wundlic og
n      Mediocrity, insignificance medemlicnes g
n      .Imperfection ungefremmung og
n      .Imperfection unfulfremmung og
aj      .Despised, despicable, worthless forwēned g
aj      ..(Of things) ignoble, mean, of evil repute unhlīse og
aj      ..Undeserved ungeearned og
n      .A looking again, respect edsihþ og
n      .A looking again, respect eftlōcung og
aj      ...With the face bent down hnifolcrumb g
v      .To honour, reverence (ge)fræpgian g
n      .One who praises hergere g
aj      Laudable, praiseworthy āfandigendlic og
aj      Laudable, praiseworthy āfandodlic g
av      ..So as to be approved āfandodlīce g
n      Disrespect, irreverence unārwyrþnes g
n      Censure, reproof, rebuke ǣswicnes g
n      Censure, reproof, rebuke cīdung g
n      Censure, reproof, rebuke læccung og
n      Censure, reproof, rebuke ofercīdung og
n      Censure, reproof, rebuke stēorsprǣc og
n      .One who reproves eftforfunden og
v      .To chide, reprove, rebuke eftedwītan og
v      .To chide, reprove, rebuke gemidleahtrian og
v      .To chide, reprove, rebuke wiþcostian og
n      ..A female contemner forsewestre g
aj      ..Contemptible, despicable forhogiendlic g
aj      ..Contemptible, despicable forhygdelic og
aj      ..Contemptible, despicable hierwendlic g
aj      ..Contemptible, despicable gehyspendlic og
aj      ..(Of envy) that detracts twīsp(r)ǣce g
v      .To murmur against, whisper gehyrstan g
v      .To murmur against, whisper twīsprecan g
n      Calumny, slander, insult hearmcwidolnes og
n      Calumny, slander, insult hearmsprǣc og
n      Calumny, slander, insult hōltihte g
n      .A slanderer, calumniator tēonere og
aj      .Calumnious, slanderous wrōhtspitel og
v      .To speak ill of, calumniate ācursian og
v      .To speak ill of, calumniate hearmcweþan g
v      .To speak ill of, calumniate hēlan og
v      .To speak ill of, calumniate tēoncwidian g
n      Scorn, insult, abuse hyspnes og
n      Scorn, insult, abuse scending g
n      Scorn, insult, abuse scendle g
n      .Opening of mouth in abuse gānung g
n      .A chider, an abuser oferspreca g
n      .One who reproaches ongēansprecend g
n      .Abusive terms docga og
n      .Abusive terms uīpere og
aj      Contumelious, scornful hyspful og
aj      .Evil-speaking yfelcweþelgiende g
aj      .Evil-speaking yfelwyrde og
aj      .Abusive yfelsprǣcende g
v      To reproach, revile, abuse āhyspan og
v      To reproach, revile, abuse hospan og
v      To reproach, revile, abuse onlæccan g
n      .Scorn, derision (ge)canc g
n      .A scorner, mocker tǣlere og
n      .A jester, mocker glīwingman og
v      .To deride, mock, laugh at hlacerian og
v      .To deride, mock, laugh at inhlihhan g
v      .To deride, mock, laugh at onscægan og
v      .To deride, laugh to scorn smerian og
v      .To ridicule, mock hospettan og
n      Pride orgelnes g
aj      ..Proud, haughty mōdful og
v      .To be proud oferhygdian g
n      Pride, arrogance prūtscipe g
n      Pride, arrogance prūtung g
n      Pride, arrogance weorpetung og
n      .Insolence, effrontery nebwlātung og
aj      .Shameless, impudent geandwlātod g
aj      .Shameless, impudent hēafodbald og
aj      .Shameless, impudent nebwlātful g
aj      ..Forward, bold, wanton hwall g
aj      .Insolent, arrogant forwened g
av      Proudly, arrogantly ūpāhefedlīce og
v      .To grow haughty/insolent āwlancian g
n      Boastfulness, arrogance gielpnes og
aj      .Boastful micelsprecende og
aj      .Arrogant, ostentatious andēaw g
aj      .Splendid, sumptuous glenglic og
aj      ..Made splendid āwlenced og
av      .Sumptuously, splendidly behӯþelīce og
aj      .Meek manswǣs og
n      .Flattery, wheedling, cajolery lēasōleccung og
n      .Flattery, wheedling, cajolery lēastyhtung og
n      .A parasite, sycophant glīwere g
aj      .Cajoling, flattering lēastyhtende og
v      .To flatter līþercian g
n      Reputation, fame tōtalu og
aj      ..Worthy of celebration brēmendlic g
aj      ..Undisgraced ungeorwyrd og
aj      .Excellent, distinguished, high-ranking hēaheald og
aj      ..Eminent, pre-eminent frēamicel og
n      .A seat of honour foreseld og
v      .To raise, elevate geyferian g
aj      .Noted, famed, illustrious hlīsbǣre g
aj      .Noted, famed, illustrious hlīsig og
n      .Martial glory herelof g
n      Shame, disgrace æpsen g
n      Shame, disgrace æpsenes og
aj      .Shameful, disgraceful ǣwiscberend og
aj      .Shameful, disgraceful ǣwisclic g
aj      .Shameful, disgraceful edwītfullic og
v      .To feel shame, be confounded āswārcnian g
v      .To feel shame, be confounded āwārnian og
v      ..To put to shame, confound āswārcian g
n      Shame, confusion āswārnung g
n      Shame, confusion forwandung g
n      Shame, confusion gescendnes g
n      Shame, confusion gescendþ g
v      .To blush, be ashamed āryderian g
n      Disgrace, shaming, humiliation æfwyrþ(u) og
aj      .Humbled, shamed, brought low geþylmed og
v      ..To humble, abase niþertorfian og
n      Infamy, ignominy, shame orretscipe g
n      ..Dishonour, disgrace, shame unwlite g
aj      .Infamous, ignominious, shameful hospul g
aj      .Infamous, ignominious, shameful unhlīsbǣre og
aj      .Infamous, ignominious, shameful unhlīsēadig og
aj      .Infamous, ignominious, shameful unhlīsig og
aj      ..Shining, splendid, radiant, beautiful þurhscīnendlic og
n      Elegance, beauty, comeliness cyrtenes g
aj      ..Comely, fair, handsome hīwfæst g
av      ..Elegantly gecorenlīce g
n      .Disfiguring unwlitegung og
v      .To disfigure misbegān og
v      ..To disfigure, make hideous geatolhīwian og
v      .To ornament, adorn (ge)smicerian g
aj      ..Adorned, ornamented ticgende g
aj      Unornamented, unadorned ungefrætwod og
aj      Unornamented, unadorned ungeglenged og
aj      .Unadorned, unpolished unfrætewod og
n      .Disposition tōsetednes g
n      Ardour, fervour, strong feeling weall og
aj      ..That titillates, kindling tincligende g
aj      .Elated ofgeorn g
n      Alienation of mind, ecstasy, rapture fǣring g
n      Alienation of mind, ecstasy, rapture oferstigennes g
n      .Excitation, arousal, stirring up ātending og
v      .To excite, inflame onlīg(i)an g
n      Depth of feeling, zeal andung og
n      Good feeling, joy, happiness wynsummung og
n      .Vain joy īdelbliss og
n      Freedom from trouble, comfort, security carlēasnes og
n      Freedom from trouble, comfort, security carlēast g
aj      ..Easily pleased ēaþgeorn og
n      Gladness, cheerfulness rōtnes g
aj      .Glad, joyful wiltīþe g
n      Pleasure, delight blēofæstnes g
v      .To take pleasure in, delight in gelustian og
n      Exultation, joy hyhting og
n      Exultation, joy ūphefnes g
n      Exultation, joy wuldrung g
aj      ..Exultant, satisfied wilhrēmig og
v      .To rejoice, be glad (ge)blīþian g
v      ..To rejoice exceedingly frēadrēman g
v      ..To rejoice exceedingly frēaþancian g
v      ..To rejoice together emblissian og
v      ..To rejoice together midblissian og
n      Joyous sound, mirth wyndrēam g
n      Joyous sound, mirth wyndrēamnes og
n      .Boisterous laughter cancettung og
aj      ..Comic, amusing pleglic g
v      ..He smiles (upon) ongrataþ og
v      ..He smiles (upon) ongrynt og
in      .Ha ha! tæg tæg g
aj      .Jesting, mocking glīwlic og
n      .A buffoon, jester glīwere g
n      Scoffing, mockery glīwung g
n      .Jeering raillery geslitglīw g
v      .To mock, make sport of āhyscan g
aj      .In easy circumstances, luxurious gedeorflēas og
av      .Prosperously gespēdiglīce og
v      .To prosper farnian og
v      .To prosper gespēdsumian g
aj      .Fortunate, prosperous, flourishing gewilsǣlig g
v      .To further, cause to prosper gesyntlǣcan g
n      Pleasantness, agreeableness wellīcung g
n      .Good pleasure līcwyrþnes og
n      .Good pleasure welgecwēmnes g
n      .Good pleasure welgelīcwirþnes og
n      .Pleasant coolness edcēlnes g
aj      Pleasant, agreeable gecwēmsum g
aj      Pleasant, agreeable luftӯmlic og
aj      Pleasant, agreeable welgecwēme g
aj      Pleasant, agreeable welgecwēmedlic og
aj      Pleasant, agreeable wel(ge)līcwirþe g
v      .To please, be agreeable to (ge)efenlīcian g
aj      .Gracious, kind, beneficent (ge)hlystful g
aj      .Gracious, kind, beneficent welfremmend g
av      .Graciously, kindly, beneficently welrūmlīce g
v      .To smile kindly on, bless welcweþan og
aj      .Mild, gentle mōdþwǣre og
aj      ..Soft as milk, gentle meolclīþe og
v      .To become gentle/mild gemildian g
av      .With equanimity, calmly efenmōdlīce g
n      Love, affection, care lufrǣden og
n      Love, affection, care lufsumnes g
aj      ..Dear to the community hīredlēof og
n      An embrace beclypping g
n      An embrace ymbclyppung g
n      .Act of kissing cossetung og
v      .To embrace, clasp ymbclyccan og
n      ..A lover (probably female) lufestre g
n      Love, caritas brōþorlufu g
n      .A female friend wīffrēond g
aj      Friendly, amiable frēondheald og
aj      .Social gefērlic og
v      .To go to, visit swæþlǣcan og
v      .To be a guest cumlīþian og
v      .To be a guest giestian g
n      Compassion efenþrōwung g
n      Compassion midþrōwung g
n      Compassion ofearmung g
v      .To sympathize, compassionate midþolian g
v      .To sympathize, compassionate ofearmian g
v      .To show mercy, be merciful to ārfæstian og
n      Pity earmheortnes og
n      Bad feeling, sadness efneunrōtnes og
aj      .Sad, sorrowful efneunrōtsad og
aj      ..Very sad þurhunrōt og
aj      ..Sad in mind/heart unblīþemēde og
n      Despondency ætspringnes og
aj      ..Troubled in mind/heart foregeþīstrod og
aj      ..Troubled in mind/heart mōdsēoc og
n      Compunction, remorse, contrition forbrӯtennes og
n      Compunction, remorse, contrition forbrӯtnes og
n      Compunction, remorse, contrition forgnidennes g
n      .Contrition, penitence, remorse forþrǣst(ed)nes g
n      Anxiety unsibsumnes og
aj      ..Anxious geenged g
v      .To be in anguish, be troubled (ge)angian g
v      .To mourn, grieve gyrman og
n      Complaint, lamentation cwīþung og
n      Complaint, lamentation grornung g
n      Complaint, lamentation sārseofung og
in      ..Alas! ēow og
in      ..Alas! ēuwā og
v      .To lament, wail beaftan g
v      .To lament, wail behēofian g
v      .To lament, wail handbæftian g
v      .To shed tears (ge)tēarian g
n      Sobbing geocsung g
n      Sighing sīcing og
n      Sighing, groaning hloccetung og
v      .To sigh, groan hlocettan g
aj      .Grumbling, complaining, querulous ceorig g
v      .To murmur, feel/express discontent (at) hwǣstrian g
v      .To murmur, feel/express discontent (at) missprecan g
v      .To murmur, feel/express discontent (at) wiþercwiddian og
n      Anger ǣbylga g
n      Anger ierscipe og
n      .Anger, wrath, fury gerīs og
aj      ..With grim look andwliteful og
aj      .Furious, angry, enraged inbolgen og
v      .To be/get angry onstingan og
v      ..To gnash the teeth grillan g
v      .To rage, be furious brēman og
v      .To rage, be furious bremman g
v      .To make angry āgrimsian og
n      Exasperation, irritation ābolgennes og
n      Exasperation, irritation gremming g
n      Exasperation, irritation onscunung g
aj      ..Very bitter, exasperating þurhbiter g
n      Adversity, affliction gedeorfnes g
n      Adversity, affliction dreccing og
n      Adversity, affliction forþrǣst(ed)nes g
n      Adversity, affliction gehrorenes og
n      Adversity, affliction geswincfulnes g
n      Adversity, affliction þrycnes g
n      Adversity, affliction weargung g
n      Adversity, affliction wiþermēdnes g
n      .State of misery nēadclam g
n      Affliction, misfortune, calamity ungemēdnes og
n      .Misfortune, calamity unbelimp g
n      Tedium ǣlengnes g
n      Tedium ǣþrytnes g
n      Misery, trouble, affliction gēomornes og
n      Misery, trouble, affliction lēwsa og
n      .Oppression, distress oferswīþnes g
n      .Oppression, distress oferswīþung g
n      .Oppression, distress oferþryccednes g
n      .Oppression, distress onhetting g
n      .Oppression, distress ontēona g
aj      .(Of fears, burdens, etc.) heavy āhefig og
aj      .(Of fears, burdens, etc.) heavy pīslic g
aj      ..Burdensome byrþenmǣte og
aj      .Harmful, noxious hearmful og
aj      .Harassed, oppressed āspornen og
aj      .Weighed down, heavy-laden gebyrd og
aj      .Weighed down, heavy-laden gehefed og
av      .Heavily pīslīce g
v      .To afflict, vex, oppress āwǣlan g
v      .To afflict, vex, oppress beswencan og
v      .To disturb, vex, disquiet unӯþgian og
n      Injury, offence dyrfing og
n      Injury, offence scending g
n      Injury, offence wierdnes g
v      .To offend geincfullian g
n      .Passion, suffering þolung g
aj      .Grievous, dire, bitter, troublesome swӯrige og
av      .Horribly deorclīce og
n      Unbearableness unācumendlicnes og
aj      .Unbearable, hard to bear unandhēfe og
aj      .Unbearable, hard to bear unstyrendlic og
aj      .Intolerable unþoligendlic og
v      .To alleviate, lighten, relax underlīhtan g
n      Comfort, consolation frēfernes og
v      .To comfort, console efenfrēfrian og
n      .Tolerance, patience forþyldegung og
n      .Patience, long-suffering, forbearance langmōdnes og
aj      ..Patient, long-suffering, forbearing langmōd g
aj      ..Patient, long-suffering, forbearing langstrang og
aj      ..Patient, long-suffering, forbearing þolebyrde g
av      .Patiently, long-sufferingly langmōdlīce og
av      .Tolerably, in a way that may be borne forberendlīce og
v      .To bear up, sustain, be patient āþyl(d)gian g
n      Impatience unþolemōdnes og
aj      .Impatient unforebyrdig og
aj      .Impatient ungewildendlic og
n      Fierceness rīfnes og
n      Bitterness, acrimony þrōh g
n      .Excessive bitterness oferbiternes og
aj      .Bitter, angry þrōh g
aj      .Hasty of speech, sharp-tongued tungwōd og
aj      .Malignant, bearing hate yfelwille og
v      .To bear malice, be malevolent yfelwilnian g
n      .Abomination, execration onscunung g
n      .Abomination, execration scunung g
aj      .Hateful, odious, repugnant āscunelic g
aj      .Hateful, odious, repugnant slīþful og
n      .An enemy wiþerling og
n      Envy, jealousy andung og
n      Envy, jealousy ofþanc og
n      .Hardening, obduracy āhierding og
v      .To harden, make hard onstīþian g
v      .To harden, make hard wiþheardian g
n      Hardheartedness, cruelty, severity slīþnes g
aj      .Cruel, malevolent rēþig g
aj      .Cruel, malevolent rēþlic g
n      Speech, vocal utterance cwiss og
aj      ..Articulate rihtliþlic og
aj      ..That should be spoken gesprecendlic og
n      .A speaker maþelere g
n      A speech, what is said, words wordlāc og
n      .A thesis, proposition betӯnung g
aj      ..Ineloquent ungetinge og
n      .An orator, public speaker mōtere og
n      .An orator, public speaker gemōtmann g
n      Excessive fluency, loquacity felasprǣc og
n      Excessive fluency, loquacity maþelung g
n      Excessive fluency, loquacity sprecolnes og
aj      .Loquacious, garrulous hlӯdig g
aj      .Loquacious, garrulous sprǣcful og
aj      .Loquacious, garrulous sprecul g
aj      .Loquacious, garrulous tunggelælle og
aj      .Loquacious, garrulous wordful g
aj      .Loquacious, garrulous wordig g
aj      .Noisy, talkative maþelig og
v      .To utter, pour forth (words, etc.) bealcan g
v      .To utter, pour forth (words, etc.) locettan g
aj      ..Chattering (emptily) tolcettende g
n      Dissembling speech hīwsprǣc og
v      .To invoke, call upon tōgecīgan g
in      Interjections: Oh! buf og
n      Conversation, discussion mōtung g
n      Conversation, discussion gewosa g
aj      .Silent ǣtinge og
aj      .Dumb spǣclēas og
v      .To murmur, speak low hwǣstrian g
n      Stammering stamor g
v      .To stammer ābyffan og
v      .To stammer stammetan og
n      .A stammerer stamera g
n      .A stammerer wlæffetere og
n      Lisping wlisp g
av      .In Hebrew ebrēisclīce g
n      .A grammarian stæfwrītere g
n      A slip of the tongue, solecism āslīdung og
n      .A grammatical fault stæfleahtor og
n      Rhetoric, art of exposition getingcræft og
n      Rhetoric, art of exposition þylcræft g
n      .User of rhetoric, rhetorician hlēoþere og
n      Mode of speech spǣcehēow g
v      .To embellish, make fair gecyrtenlǣcan g
av      .Allegorically, figuratively mǣgwlitlīce og
n      Eloquence, elegance in language burhsprǣc g
n      Eloquence, elegance in language gewyrdelicnes og
n      Eloquence, elegance in language gewyrdignes g
aj      .Elegant, choice gecorenlic g
n      .Beauty/elegance (of language) smicernes og
av      .Elegantly (ge)glengendlīce g
aj      .Honeyed, mellifluous hunigbǣre g
aj      .Honeyed, mellifluous swētwyrde g
aj      .Fair-spoken, of pleasant speech swǣswyrde og
aj      .Magniloquent swīþsprecol g
av      .Compendiously āmetendlīce g
av      .Shortly, in brief cnotmǣlum og
n      ..Skill in singing/composition gereordglēawnes og
aj      .Poetic scoplic g
n      Poetry lēoþweorc og
n      ..A dirge, elegy wōplēoþ g
n      ..A contemptible poem bismerlēoþ g
aj      ..(Of poetry) heroic swīþswēge g
aj      .Poetic, versified, rhythmical scoplic g
n      .A metrist, poet mēterwyrhta og
n      ..A hemistich healffers og
n      ..A hemistich healfgemet og
aj      .Relating to metre mētercund g
aj      ..Metrical metcund og
aj      ..Metrical metcundlic og
n      .Verse depending on number of feet getælfers g
aj      ..Of so many feet fīffētede g
n      Writing āwrit g
v      ..To write down, write out framāwrītan og
aj      .Half-written healfgewriten og
n      .An alphabet stæfrōf og
aj      .Holograph eallwriten og
n      .Misuse of letter L elleahtor g
n      .Misuse of letter M emleahtor g
n      A scribe, copyist mearcere g
n      A scribe, copyist notere g
n      A scribe, copyist notwrītere og
n      .One who writes correctly rihtwrītere g
n      .A resident scribe inwrītere g
aj      ...Indicative bīcnol og
n      .An inscription ināwritting og
n      .An inscription inwrittung og
n      .An inscription onmearca og
n      .An inscription onmearcung og
n      ..A superscription ofermearcung g
n      ..A superscription oferwriten og
n      ..A superscription ufanmearcung og
n      .A pen wrītingfeþer g
n      .A pen writseax og
n      ..A knife (for renewing the point) bredīsern g
n      Ink atrum g
n      .Red colour for illumination bōcrēad g
n      .Tablet to be carried gyrdelbred og
n      Papyrus paper og
n      ..A quarto sheet cwatern g
n      .Adhesive ǣglīm og
n      A library, collection of books bōcgesamnung og
n      .A receptacle for books bōchord g
n      .A library where books are kept bōchūs g
n      A heading, title, superscription forweardmearcung og
n      A heading, title, superscription tītul og
n      .A giving of titles or headings tītelung g
n      .A title, chapter heading foremearcung g
n      A prologue, preface forerīm og
n      A prologue, preface foresægdnes g
n      A prologue, preface foresaga g
n      A prologue, preface þurhlōcung og
n      ..An epilogue endespǣc og
v      ..To write, compose, draw up efenwrītan og
aj      .Unwritten, unrecorded ungewriten g
v      .To excerpt ātwiccian og
n      .A writer on ancient history ealdwrītere og
n      .An historian, a chronicler cranicwrītere og
n      .An historian, a chronicler stæfleornere g
n      .An historian, a chronicler stǣrleornere g
n      .An historian, a chronicler stǣrtractere og
n      ..A chronographer, annalist tīdscriptor og
n      ..A chronographer, annalist tīdwrītere g
n      ..A register of names nambōc og
n      ...On a tablet nambred og
n      .Explanation, interpretation intrahtnung og
n      ..An interpretation scīrnes og
v      .To investigate, explain, make clear gecnēatian g
n      A translation foresaga g
n      .A translator becweþere og
n      .A translator wendere g
n      A commentary, exposition cræftbōc og
n      A commentary, exposition trahtaþ g
n      .A commentator, interpreter becweþere og
n      .A commentator, interpreter latimer og
n      Inspection, examination onbescēawung og
aj      .To be sought out āsēcendlic og
aj      .That should be re-examined geedyppol og
v      .To go through, examine þurhsēcan og
v      .To enquire (into), consider, investigate āswaþian og
v      .To enquire (into), consider, investigate geswæþian og
n      A question, inquiry, questioning befrīnung g
n      .Inquiry, inquisition, investigation cnēatung g
n      .Inquiry, inquisition, investigation spyrung g
v      .To ask, question (ge)frægn(i)an g
v      .To ask, question infrignan og
v      .To ask about, enquire gefrāgian g
v      ..Exhaustively þurhfrignan og
aj      ..Hidden, covered up āheled og
aj      ..Hidden, covered up forheled g
n      .A hiding-place, place of concealment bedīgling g
n      .A hiding-place, place of concealment behӯdednes g
n      .A hiding-place, place of concealment indīegelnes og
n      ..A corner, secret place þurhfær og
aj      ..Dark, secret, full of hiding-places heolstrig g
aj      ..Hidden away tōgedēgled og
v      .To hide, conceal ādēaglian og
v      ..To screen ymbscūwan g
n      Exposure, revealing, revelation unwrigednes og
v      .To disclose, reveal āyppan og
v      .To bring forward, send forth, make known forþyppan g
n      .Openness, manifestness ēawiscnes g
aj      .Made manifest, revealed, disclosed āscyled g
aj      .Open, public bærlic g
av      ..Openly, publicly bærlīce g
v      .To make known, manifest, reveal, show forþgerǣcan og
v      .To make known, manifest, reveal, show forþcӯþan g
v      .To indicate, show, make known tōbīcnan og
v      .To show, make clear torhtian g
n      .A narrative, story, account edcwide og
n      .A first account frumspellung g
n      .A similitude, parable ongelīcnes g
n      A saying, saw, proverb, maxim foregiedd og
n      ..An old saying aldgeddung og
n      ..A true saying sōþsprǣc og
n      Recapitulation edspellung og
n      Recapitulation eftspellung og
n      .A declaration gecwed og
n      Proclamation, spreading abroad wīdmǣrsung og
v      .To proclaim, announce, etc. ābodian og
v      .To proclaim, announce, etc. foreclipian g
v      .To proclaim, announce, etc. forþsecgan g
v      .To proclaim, announce, etc. frēabeorhtian og
v      .To proclaim, announce, etc. frēabodian og
aj      .Proclaimed inboden og
aj      .Made public ǣwiscod og
n      .A herald, crier forebodere g
n      .A herald, crier mǣrsere og
n      .Bringer of ill tidings yfelberende og
n      .A forename forenama og
n      .A surname cūþnoma og
v      .To name, give a name to āhātan og
v      ..To surname getōnamian og
n      .A naming, calling by name namrǣden og
n      Dispute, debate cnēatung g
n      .Argument, a sharp, strict examination scearpsmēawung g
v      .To argue, dispute, be at variance cnēatian g
n      Contradiction wiþercwedolnes g
n      Contradiction wiþercwedung og
n      Contradiction wiþercwidennes g
aj      .That contradicts, opposing wiþercweþol og
v      .To contradict, oppose opinion ongēansp(r)ecan g
v      .To contradict, withstand wiþercweþan g
v      .To confute, confound æfsecgan og
v      .To confute, confound āstyntan g
v      .To confute, confound ofermǣnan og
n      Disagreement, dissent tōdrǣfnes og
aj      .Dissentient ungeþyre og
n      A denial bescyrednes og
aj      .A denying onsæc g
aj      .Denied, refused onsæc g
v      .To refuse insacian og
v      .To make known, declare, affirm tōgǣnan og
v      ..To confirm thoroughly, corroborate þurhtrymman g
aj      ..Agreeable, consentient geþafsum og
v      .To agree efensecgan og
v      ..To agree with (another) efengeþeahtian og
n      .Consent, agreement geþafsumnes og
n      .Consent, agreement geþēodsumnes og
v      .To consent midþeahtian og
v      .To consent midþwǣrian og
v      .To consent geþafettan og
n      Acceptance, receiving andfang g
n      Acceptance, receiving underfang g
n      .A receiver, one who receives andfangol og
n      .A receiver, one who receives eftondfōend og
n      .A receiver, one who receives onfangend og
n      ..One receiving afterwards æfteronfōnd og
n      .One taking a benefit duguþnǣmere og
aj      .To be received underfōnlic og
n      .One who takes in charge underandfōnd og
n      Acquisition begietennes og
n      .Acquirer, one who acquires or gains strīna og
v      ..To get as advantage/profit, gain gefēon og
v      .To obtain, get, acquire geaflian og
v      .To obtain, get, acquire gietan og
n      A sharing, participation dǣlung og
n      .Participation dǣlnimendnes g
n      .Participation dǣlnumelnes g
n      .Participation dǣlnumennes og
v      .To make to share geedwistan g
n      Want, lack beþyrfing g
v      .To lose forlorian og
n      Giving (ge)selenes g
n      .Act of giving sealdnes og
n      ..Into another's hands handselen og
n      ..A female giver forgifestre og
n      ..A female giver syllestre og
n      ..Imparter, bestower ondǣlend g
v      .To give (something) in (to) ingerǣcan g
n      Presenting, offering rǣcing g
v      .To grant, bestow, give āgifian og
n      .One who repays æftergildend g
n      .A rewarding, recompense edlēanung g
n      .A rewarder edgyldend g
n      .A rewarder eftlēaniend og
aj      .That receives a reward lācnimende og
v      .To reward, recompense edgyldan g
v      .To withhold, keep back, retain æthealdan g
n      .Distribution, dispensation brytnung og
n      .A share, lot, portion granted hlyte og
v      .To mete out, measure out, apportion tōmetan og
n      Bountifulness, munificence lācdǣd g
n      Bountifulness, munificence rōpnes g
n      .A spendthrift, prodigal strӯdere og
n      .A spendthrift, prodigal strӯndere og
v      .To waste, squander strӯndan og
n      .Frugality, sparingness, economy spærnes g
aj      ..Frugal, sparing spær g
n      Parsimony, niggardliness gnēaþlicnes g
n      Parsimony, niggardliness minsung g
n      Covetousness, avarice feohgӯfernes og
v      To take framtēon og
v      .To catch forhreppan og
v      To grasp, take hold of tōgegrīpan g
v      .To grip, seize, take hold of āræpsian g
n      .Grip, clutch, clasp, hold, grasp, power gegrip(en)nes g
v      To pluck, gather stripligan og
n      .A taking, plucking nimung og
v      To seize, take, grasp, lay hold on (ge)græppian g
n      .Capture, taking, seizure rǣcing g
n      .Capture, taking, seizure tōfeng og
v      To take away, remove framāstyrian g
v      To take away, remove framceorfan og
v      To take away, remove fram(ge)niman g
v      To take away, remove tōlynnan g
v      To take away, deprive of wiþerlǣcan og
n      .Deprival, deprivation beniming og
n      Action, doing, performance wyrcing g
n      .A work, deed, act weorcdǣd og
n      ..A great deed, great thing gemiclung g
n      Practice, exercise, doing behogadnes og
n      An undertaking forenyme og
n      An undertaking foreonfong g
n      Preparation foregearwung g
n      Preparation gegearwungnes og
n      .A preparation, concoction gerēnung g
v      .To prepare, make ready efenstālian og
v      .To prepare, make ready tōgearwian og
n      .Perpetrator, author (of action) dōere og
n      .Perpetrator, author (of action) fylgestre g
v      .To carry out, perform, fulfil þurhdōn g
v      .To carry out, perform, fulfil þurhendian g
n      Furtherance, promotion forþung og
v      .To further, advance higher forþhebban g
n      .A finisher, one who adds last touches endefæstend og
aj      .Completed, finished þurhgeendad g
aj      .Active dōnlic g
aj      .(Of preoccupations) worldly, mundane middangearden og
v      .To engage in, apply oneself to ymbwesan og
aj      .Active, diligent unsleac g
aj      ..Active, industrious, laborious weorcful g
av      .Strenuously (ge)flitmǣlum g
av      .Strenuously swīþfromlīce og
aj      .Indefatigable, unwearying unātēoriende g
av      ..Indefatigably, unweariedly ungedrehtlīce og
n      Diligence forwitolnes og
n      .Prudence hogascipe g
n      ...Exertion, effort hīgþ og
n      Experience, trial, experiment oferfundennes g
n      .One who tries, tests, etc. fandere og
v      .To try, prove, put to the proof ācostnian g
aj      .Able to be proved gesēþedlic og
v      To seek, seek for andsēcan og
v      .To seek out, search for þurhsēcan og
v      .To seek again geedgirnan g
n      .Seeking, visiting, visitation sēcnes g
n      Finding, discovery (ge)mētednes g
v      .To meet with, discover, find inbegietan og
v      .To meet with, discover, find infindan g
n      Discovery, invention gemētednes g
n      .An invention, a device begīming g
n      .An invention, a device finding og
n      .An invention, a device fyndel g
n      Advancement, progress þēoging g
av      .Efficaciously, effectually scearpþancfullīce og
av      .Efficaciously, effectually scearpþanclīce og
n      .Skill in work weorccræft og
av      .Dexterously, skilfully (as a smith) smiþlīce g
n      Cunning, craft, craftiness, guile, wile gebrægdnes og
n      Cunning, craft, craftiness, guile, wile fræfel g
n      Cunning, craft, craftiness, guile, wile fræfelnes g
n      Cunning, craft, craftiness, guile, wile wærlot og
n      ..Astuteness, cleverness, deceit wærgēapnes og
aj      .Crafty, cunning, skilful, artful ābered g
aj      .Crafty, cunning, skilful, artful fǣcnig g
aj      .Crafty, cunning, skilful, artful fræfel g
aj      .Crafty, cunning, skilful, artful logþer g
aj      .Wily, sly hindergēap g
av      ..Craftily gebrægdenlīce og
av      ..Cunningly geswiporlīce og
v      .To be cunning fræfelian g
aj      .Unlearned, unskilled cræftlēas g
v      .To strike against, stumble andspurnan g
v      .To strike against, stumble onspurnan g
n      ..A tradition, practice (ge)selenes g
n      ..A necessary/suitable custom nēadgewuna og
n      .Ceremony, prescribed rite/practice gescrif g
n      Familiarity hīredwist og
n      Familiarity hīwcūþrǣdnes og
aj      .Familiar, household, domestic hīredcūþ og
aj      .Familiar, household, domestic hīredlic g
aj      .Familiar, household, domestic hīwcund og
n      Unfamiliarity unhīredwist og
n      .Conduct, behaviour ymbwendung g
n      .Bearing, manner, demeanour, conduct gebǣrnes og
aj      .Fair in words, pleasant in speech wordwynsum og
aj      ..Smoothspoken, bland swētwyrde g
aj      ..(Of greetings) commendatory gegrētlic og
aj      .Ungracious, disobliging unēstful og
aj      .Rude, importunate ungecōplic og
n      .Weariness, inability unmægnes og
n      ..Lethargy slǣgu g
n      ..Laziness solcennes og
aj      .Slothful, idle, lazy ǣswind g
aj      .Slothful, idle, lazy cræftlēas g
v      .To make inactive/ineffective ætstyntan g
v      .To blunt, make dull āslǣwan og
aj      .Inconsiderate, heedless unbescēawod g
av      .Heedlessly unbescēawodlīce og
av      .Thoughtlessly, without due consideration ungēaplīce og
v      .To slacken, relax, make/become remiss tōslacian og
n      ..State of being not done undōnnes og
aj      .Not laboured over, not well done ungeswuncen og
n      .Act of turning aside forcierring g
n      .One who leaves/forsakes forlǣtere og
n      Utility, usefulness nytweorþlicnes og
aj      .Useful notwierþe og
aj      .Useful þorfæst g
av      .Serviceably, appropriately brūcendlīce og
n      Utility, advantage, convenience behēfnes g
n      .An advantage, convenience gescrēpnes og
n      Use, advantage, profit nyttung g
n      .Benefit, profit, advantage, good hӯþegung og
n      .Benefit, profit, advantage, good gehӯþelicnes g
v      .To profit, benefit forþswebban g
aj      .Useless, of no use þorlēas g
n      Inconvenience, unfitness ungedafenlicnes og
n      .Inconvenience ungetǣsnes og
aj      .Unsuitable, unfitting, improper uncynn og
aj      .Not suitable, inconvenient unbehēfe og
aj      Needless, useless, unprofitable unþorfæst og
av      .In vain unþærfeþing og
av      .Vainly, emptily oferīdellīce g
v      .To make vain, render nugatory miswenian g
n      .A nonsense, triviality lodrung og
n      .A worthless/trifling thing haga g
n      .A worthless/trifling thing īdeling og
n      .A person of little account āwerde g
aj      .Useless, worthless ungænge og
v      .To endanger, imperil frēcelsian og
n      Stealthiness, a stealthy act crēopung g
aj      .Creeping, insidious smūgendlic og
n      Ambush, lying in wait settung og
n      .A lurking place onlūtung og
n      .A snare, ambush gesǣte og
n      ..A house where ambushers wait insǣtehūs og
v      .To lie in wait for forsetnian g
n      ..A signal-fire, lighthouse bēacenfӯr og
n      ...Stone on which to light beacon bēacenstān g
aj      .Hortatory mynegiendlic g
aj      .Safe, secure gehealdfæst g
aj      ...Uninjured, safe and sound hæghāl g
n      Protection, safekeeping forescieldnes og
n      Protection, safekeeping nering g
n      Protection, safekeeping scilden g
v      .To protect, guard sceadwian g
v      .To protect, defend āscildan g
n      Refuge, help, shelter gebeorhnes og
n      Refuge, help, shelter hlēowung g
n      Refuge, help, shelter rōtsung g
n      Refuge, help, shelter tōflēam og
n      .A refuge, shelter, place of safety generstede og
n      .A place to creep into, retreat smygel(s) g
n      ..A sheltered and warm place hlēowstede g
v      .To shelter, protect, afford shelter to hlīowsian og
n      .Watch, guard (kept over) geheordung g
n      ...A day watchman dægweard g
n      .A giver of freedom, liberator frēotgifa g
aj      .Awaiting release, to be released helpendlic og
v      .To deliver, rescue (from) āfrēon g
n      .One who leaves/forsakes forlǣtere og
av      .With difficulty wearnwīslīce g
av      ..With great difficulty unearfoþlīce g
aj      .Arduous, rough, hard, difficult clincig og
aj      .Difficult of access orweg g
aj      ..Impassable, without a road ungefaren g
n      .A hindrance, stumbling-block, obstacle ǣswicnes g
n      .A hindrance, stumbling-block, obstacle ongēanhworfennes g
n      .A hindrance, stumbling-block, obstacle ongēanwyrdnes og
n      .A hindrance, stumbling-block, obstacle oþsperning og
n      .A hindrance, stumbling-block, obstacle gescrencednes g
n      .A hindrance, stumbling-block, obstacle sporning og
n      ..(Figurative) a mill-stone byrþenstān og
v      .To close, block up, obstruct (passage, etc.) forfyllan og
v      .To obstruct, prevent forestemman g
v      .To prevent forlettan g
n      Subversion, change āwending g
n      .Undermining underdelf g
n      .Change, revolution ymbhweorfnes og
v      .To overturn, subvert undercerran g
v      .To cast down, overthrow understapplian og
v      .To cast down, overthrow underwyrtwalian g
n      Easiness ēaþelicnes og
aj      .Unobstructed, penetrable, passable þurhfēre g
n      .A helper, help, aid gefultuma g
n      .A helper, help, aid fultumgestre og
aj      .Helping, of service, aiding hālbǣre g
v      .To help, aid andfylstan og
v      .To help, aid tōhelpan og
v      .To stand by, help, aid undercuman g
n      .Strengthening, sustenance underwreþung g
n      Amendment, setting right, reparation gebētendnes og
v      .To recreate eftscippan og
n      .Supreme power duguþmiht g
n      .Power over, possession onwealdnes g
n      Authority ealdordōmlicnes g
n      Authority frumsetnes og
n      .Leadership lādscipe og
aj      ...Imperial cāserlic og
n      .Monarchy sunderanweald og
n      Rule, domination, direction rīcsung g
n      Rule, domination, direction wealdnes g
n      Rule, domination, direction wielding g
v      .To rule (over), govern, direct geonwealdian g
n      .An official seat ealdorsetl og
n      .A crown, diadem cynewiþþe g
n      .A crown, diadem hrōþgirela g
n      .A crown, diadem mind og
n      A leader, ruler frēareccere g
n      A leader, ruler onwealdend g
n      A leader, ruler rīcsere og
n      .A chief, leader, prince forelāttēow g
n      .A chief, leader, prince framrinc g
n      .A chief, leader, prince lǣdere g
n      A royal leader cynemann g
n      A lord, master hǣsere g
n      .Meanness of condition gehwǣdnes g
aj      .Lordly, noble hlāfordlic g
aj      .Well born, noble cynnig g
n      ..A noble lady forþwīf og
n      .A body of retainers þegnscolu og
n      .A client, protegé scōlmann g
v      .To serve onþēowigan og
v      ..To serve under underþēnian og
v      .To serve, wait upon geembiht(i)an g
v      .To serve, wait upon tōþēnian g
n      A servant, attendant ambihtere og
n      .A little servant þēowincel g
n      .A female servant þīr g
n      .A female servant þyften g
n      ..A little female servant wilnincel og
n      .A hireling celmertmonn g
n      .A hireling esnemann g
n      .A fellow-servant efenesne g
n      .A fellow-servant efenþegn g
n      ...A female domestic inþīnen og
n      .A steward/reeve æfgerēfa g
n      .A steward/reeve ærnþegen og
n      .A steward/reeve feohgerēfa g
n      .A steward/reeve hofweard og
n      .A steward/reeve scyldhǣta g
n      .A boot-boy scōhþēn og
n      .A jug-bearer cēacbora g
n      .A dish-bearer discberend g
n      ..Servant of the bedchamber bedþegn g
n      .A keeper of keys cǣghiorde og
n      .A janitor, doorkeeper dorweard g
aj      .A janitor, doorkeeper duruhaldend g
n      .An attendant on dogs hundwealh og
n      Bondage, slavery nīedhīernes og
n      .A slave hæftincel og
n      .A slave wielincel og
n      .Citizenship burhrǣden og
n      Freeing, manumission frēotgift og
n      .One who manumits frēotgifta g
n      .A freedman frēolǣta g
aj      ..Not of noble birth mǣgþlēas og
aj      ..Of lowly rank medrīce og
aj      ..Of the servile class esnecund og
aj      .Disobedient ungehīrsumod og
n      Rebellion, sedition folcslite og
n      Rebellion, sedition ymbsetnung g
n      .A rebel sǣtnere og
v      .To revolt, rise up against wiþerwinnan og
n      Betrayal lǣwung g
n      .Act of supplanting forscrencedness og
n      Conspiracy andwyrding og
n      Conspiracy fācengecwis g
n      Conspiracy webbung g
n      .Conspiracy, compact gecwis g
n      .A public officer folcgerēfa g
n      ..An officer of the court hīredgerēfa og
n      Place of conference or assembly (ge)þingstōw g
n      A counsellor, advisor gerūna g
n      A counsellor, advisor geþeahta og
n      .A privy counsellor ēargespeca og
n      .Office of aedile hāmscīr g
n      .Roman senate rǣdgift g
n      .A counsel house, praetorium mæþelærn g
n      .A consul, tribune, etc. hēahscīreman og
n      ..One holding authority for a year gēarcyning g
n      .A proconsul forefrēfrend og
n      .A tetrarch tetrarcha og
n      .Taking of counsel, deliberation efensprǣc og
n      .That deliberates, holding conclave rǣdfindende og
n      Counsel, advice forþeahting og
n      Direction, care, management, supervision begīming g
v      .To prompt, rouse (to an action) forþmānian og
n      A command, bidding, order bebodrǣden og
v      .To command, order, bid foregehātan g
v      .To call back ongēancīgan og
v      .To call back ongēan(ge)clypian g
aj      ..Called back ongēangeclipod g
v      .To recall, call away geedcīegan og
n      .A petition, an asking giwung g
aj      .That is suppliant bedul og
aj      .Called for, demanded gelenged og
av      .Beseechingly bēnlīce g
v      .To ask, demand (ge)giwian g
aj      .That may be entreated bēnlic g
v      .To implore āhālsian og
v      .To prevent, hinder, forbid forelǣtan og
v      .To prevent, hinder, forbid forestemman g
n      Fellowship, union, association midgehlytto og
n      Fellowship, union, association tōgehlytto og
v      .To be in agreement, conspire geānwyrdan og
v      .To join with, make common cause with gelǣcan g
n      A fellow, companion, associate, comrade efenling og
n      A fellow, companion, associate, comrade greþe og
n      A fellow, companion, associate, comrade hēafodling g
n      A fellow, companion, associate, comrade gehlyt(t)a g
n      A fellow, companion, associate, comrade gesīþa g
n      .A partner, colleague gehlyt(t)a g
n      .An ally, comrade, friend samodgesīþ og
n      .A companion, comrade, one in same troop scōlmann g
n      .A companion in war campgefēra g
n      .A band of comrades efenhēap g
n      .A band of comrades efenwerod og
n      A fellow traveller, companion weggesīþa g
v      ..To lead about ymblǣdan g
v      .To accompany gefērscipian g
v      .To accompany tōgelǣstan g
n      .A joyous band wynwerod og
n      .A multitude, mighty company gelōmlǣcing g
n      .A numerous assembly gelōmlǣcnes g
aj      .Numerous, massed þicfeald g
n      A stranger ūtacunda g
aj      .Strange, unfamiliar giestig g
n      Estrangement, alienation ælfremedung og
v      .To alienate fremedlǣcan g
n      Solitude unbӯeng og
n      ..One who acts alone ānlaga og
n      Contradiction, opposition fordrifnes og
n      .A contradictor, opponent wiþercwida g
n      Rivalry, contest wiþerwinn og
n      .A rival, competitor ellenlǣca g
v      .To contend, emulate ellenwōdian g
n      .An opponent, adversary wiþerwengel g
aj      .Adverse, opposed wiþer g
v      .To oppose wiþerbrocian g
v      .To be opposed/averse to wiþerweardian g
n      Disagreement, discord, dissension tōdrǣfnes og
n      Disagreement, discord, dissension twīsehtnes og
aj      .Not in agreement, at variance twīseht g
v      .To disagree, differ from twīsehtan g
v      .To disagree, differ from unsibbian g
n      Quarrel, contentiousness, strife wiþerwenning og
aj      .Contentious, quarrelsome gūþgeorn og
v      .To contend, wrangle, quarrel cnēatian g
n      .A conflict, hostile meeting tōryne og
n      Fighting, contention, warfare, strife samodgeflit og
v      .To fight, strive, contend against wiþflītan og
v      .To contend vigorously ellencampian og
aj      .Contending/struggling together samwinnende og
n      Retribution, requital edlēanung g
n      Resistance, repulsing wiþsetnes og
v      .To resist, oppose strīman g
v      .To resist, hold out against wiþerstandan g
n      .To prevail magian g
n      Restraint, check, curb, control gebundennes g
aj      .Undisciplined, uncontrolled unþēawful g
v      .To restrain, hold back stōwigan og
v      .To restrain, check, hold back a_drysnan g
n      .A violent person, using force nӯdnima g
v      .To oppress hōlian og
v      .To tread upon, trample, oppress āhēnan g
n      Persecution onēhting g
v      .To persecute āēhtan og
v      .To persecute ofēhtan g
n      .Tribulation (ge)cost(n)ung og
n      ..Great tribulation ofercostung og
v      .To inflict (on/upon) anbesettan g
n      .Compulsion, force nēadhād og
n      .Compulsion, force nӯdmægen og
v      .To compel, force, drive benīdan og
n      A trampling upon, subjection underdrifennes og
v      .To subdue, subjugate underbeþēodan og
v      .To subdue, subjugate underbīegan g
v      .To subdue, subjugate underplantian g
n      Casting out, rejection forwyrpnes og
n      Casting out, rejection wierping og
n      .What is cast away āworpednes og
v      .To reject, spurn, cast aside tōspurnan og
v      .To exclude framāscēadan og
n      .Jurisdiction, territory, country landcofa og
n      .Land under a reeve sundorgerēfland og
n      ..A seaport sǣburg og
n      ..A seaport sǣceaster og
n      .Open place, street plæce g
aj      .Rural, from beyond town tūnlic og
n      .Settler, colonist landsēta og
aj      ..Colonised, furnished with 'geburas' gebӯred og
aj      .Populous folcwelig og
n      Waste land, deserted place wēstnes g
aj      .Not inhabited manlēas og
aj      .Not inhabited unbӯed g
n      .Habitation of a country eardbegengnes g
n      .Habitation of a country landbegang g
n      .Habitation of a country landbegengnes og
n      A neighbour landgemaca g
n      A neighbour nēahgebӯrild og
n      A neighbour nēahgehūsa g
n      .A foreigner, stranger ūtscytling og
aj      .Foreign elelendisc g
aj      .Foreign ūtacund g
aj      .Barbarian, savage bærbære og
aj      ..Without intelligible language ungereord og
n      State of exile, banishment wræcscipe og
n      .Act of banishing forewritennes og
aj      .Fugitive flīemig g
n      An obligation, bounden duty nēadignes g
aj      .Meet, suitable, fit gedafni(g)endlic g
n      Observance, keeping begīming g
n      Observance, keeping healding og
n      .A promise on oath āþgehāt og
n      .A promise on oath āþwedd og
v      .To deny with oaths, imprecate, swear ādūstrian og
v      .To be trusty, faithful, firm getrēowfæstnian og
aj      ..Freed from a charge, excused onsæc g
n      Impunity unwītnung og
av      .With impunity unāpīnedlīce og
aj      .Excusable belādiendlic g
aj      .Excusable lādiendlic og
n      .Righteous judgement dōmfæstnes og
n      Justification gelēfenscipe og
v      .To justify (ge)sōþfæstian g
n      .An injury belgnes og
av      .Indiscreetly, with bad judgement undōmlīce og
av      .Virtuously geþungenlīce g
av      .Virtuously, honestly sidefullīce og
aj      .Honest, true, without deception ferht g
n      Restraint, temperance behæfednes og
n      .Denial, renunciation (of flesh, etc.) wiþsacung g
n      Moral restraint, modesty, sobriety forscamung og
av      .Soberly, modestly geþungenlīce g
n      .Continence, restraint hæbbung g
aj      .Continent gehealdendgeorn og
n      .Chastity, modesty, virtue hygdignes g
n      .Chastity, modesty, virtue scamfæstnes og
aj      ..Modest, chaste, virtuous heofonbig(g)ende g
aj      ..Modest, chaste, virtuous scamful g
av      .Chastely hygdiglīce og
n      Purity, moral cleanness orcēasnes g
aj      .Undefiled, pure, unsullied orcēas g
aj      .Undefiled, pure, unsullied unāwīdlod g
aj      .Undefiled, pure, unsullied unwemlic og
aj      .Incorruptible, immaculate unāwemmedlic og
n      Innocence ungescæþfulnes g
av      Innocence unscyld g
n      Innocence unscyldgung g
aj      .Innocent, guiltless unscendende g
aj      .Not culpable, unblameworthy ungelæccendlic og
n      .An evil habit, vice wierdnes g
n      .Corruption āwemmendnes og
aj      .Bad, vain yfeldysig og
aj      .Given to evil-living yfellibbende og
aj      .(Of conduct) ill-regulated ungeþēawfæst og
aj      .Wicked, depraved, degenerate geærwe og
aj      .Corrupting, polluting gewemmendlic g
aj      .Fallen forþāsliden og
v      To mislead, seduce, lead astray framlǣdan og
v      ..To pollute with sin firentācnian og
n      Wickedness, evil hinderscipe g
n      Wickedness, evil nīþscipe og
n      Wickedness, evil wōhfulnes g
n      .Malicious evil yfelgiornes g
n      .Malicious evil yfelwillendnes og
n      .Evil thought nearoþancnes og
n      .A misdeed misweorc og
n      .An evil-doer framhycgend og
aj      (Of persons) wicked, evil-doing mānwrǣce og
aj      (Of persons) wicked, evil-doing wōhful g
aj      .(Of actions, thoughts) wicked, evil yfelful og
aj      .Villainous, rascally weargberende og
n      .Dark, evil deorcful g
av      .Darkly, horridly, foully deorclīce og
n      .An evil deed, crime, fault, sin sceþdǣd g
n      Transgression, trespass forgǣgung og
n      Transgression, trespass forlēornes og
n      Transgression, trespass oferlēornes g
n      .Devil-like greed dēofolgītsung og
n      ..Orgy gālfrēols g
n      Wantonness, sensuality, lasciviousness wrǣnsa g
n      Wantonness, sensuality, lasciviousness wrǣnscipe og
n      .Licentiousness, profligacy eargnes og
aj      .Loose, wanton, luxurious gālful g
aj      .Loose, wanton, luxurious tolcettende g
av      .Wantonly, luxuriously gālfullīce og
av      .Wantonly, luxuriously tolcendlīce og
v      .To be wanton/licentious gālian g
n      Shamelessness, lasciviousness unscamfulnes g
aj      .Immodest, shameless unǣwisc og
aj      ..Loving shamelessly scandlufiende og
n      Impropriety, disgrace ungerisnes og
aj      .Improper, unseemly æpsen g
aj      .Improper, unseemly ungerīsende g
n      .Sexual desire, concupiscence lustgeornnes g
n      ..Constant lechery sinwrǣnnes og
n      Rape nӯdnimung g
v      .To force, ravish seorþan og
n      .Immodesty, immorality unscamfulnes g
n      ..Defilement of the flesh flǣscbesmitennes og
aj      .That defiles (ge)horwiende g
v      .To defile, besmirch, corrupt beþwӯrian og
n      Fornication, adultery dyrne(ge)legerscipe g
n      Fornication, adultery forliggang og
n      Fornication, adultery hǣmedscipe g
n      .Number of incidences hǣmedrīm g
n      .Fornication with women wīfcynd og
n      .Fornication with women wīfgeornes og
n      .An adulterer, fornicator fyrenhycga og
n      .An adulterer, fornicator nӯdhǣmedre g
n      .An adulterer, fornicator unrihthǣmdere og
aj      .Adulterous dyrnhǣmende og
aj      .Adulterous forligeren og
v      .To commit fornication/adultery dyrnlicgan g
v      .To commit fornication/adultery firenligerian g
v      .To commit fornication/adultery forligrian g
n      .A harlot, whore, adulteress firenhicge g
n      .A harlot, whore, adulteress firenhicgend g
n      .A harlot, whore, adulteress hōre g
n      .A harlot, whore, adulteress lufestre g
n      .A harlot, whore, adulteress nӯdhǣmestre g
n      .A harlot, whore, adulteress scrætte g
n      .A prostitute portcwene g
n      .A procurer wēmere og
n      .A procurer wīfþegn g
n      .A house of ill-fame, brothel forligerhūs g
n      .A house of ill-fame, brothel myltenhūs og
n      .A house of ill-fame, brothel myltestrehūs og
n      .A house of ill-fame, brothel myltestrern g
n      Concubinage cifesdōm g
n      Concubinage cifeshād g
n      Guiltiness, guilt scyldignes g
aj      ..Partially guilty healfsynnig og
aj      ...Guilty of shameless sin ǣwiscfiriniend og
aj      ...Guilty of shameless sin bærsynnig g
n      Marriage, state of marriage ǣwnung g
n      Marriage, state of marriage fērscipe g
n      Marriage, state of marriage hǣmedgemāna og
n      Marriage, state of marriage hǣmedscipe g
n      Marriage, state of marriage gesinīg og
n      ..Wife, married woman forþwīf og
n      ..Wife, married woman hǣmedwīf og
aj      ..Twice-married twīhǣmed og
aj      ..Three-times married þrīhǣmed og
aj      .Nuptial, spousal beweddenlic g
aj      .Nuptial, spousal brӯdlic g
aj      .Nuptial, spousal gēmunglic g
aj      .Conjugal, matrimonial hīwlic og
aj      .Conjugal, matrimonial gemæclic g
n      .Money paid before marriage forgifung og
n      ..Dowry fædrenfeoh og
n      ..Dowry wedgifu og
aj      .Pledged, betrothed gewedfæst og
v      .To betroth besceatwyrpan g
v      .To betroth gesceatwyrpan og
n      .Bridesman brӯdboda og
n      .Bridesman dryhtmann g
n      .Bridesman dryhtwēmend g
n      .Bridesman dryhtwēmere g
n      .Bridesman witumbora g
n      .Bridesman wytuma g
n      .Bridesmaid hādswǣpe g
n      .Bridesmaid heorþswǣpe og
n      .Wedding garment brӯdrēaf og
n      .Epithalamium brӯdlēoþ g
n      .Epithalamium brӯdsang g
n      .Epithalamium giftlēoþ og
n      .Nuptial chamber brӯdhūs og
v      .To marry gēmungian og
v      .To marry gesinīg(i)an g
n      Unmarried state hagostealdhād g
n      .Virginity hagostealdnes og
n      ..Glory of virginity mægþblǣd og
aj      .Unmarried ungeǣwed g
aj      .Unmarried un(ge)hǣmed g
aj      ..Not given in marriage unforgifen g
aj      .Of a virgin, virgin hagostealdlic og
aj      ..Maidenly, virginal mǣþhādlic g
n      .Consorting with one man ānlegere og
n      .Unanimity, concord, agreement efenheort g
aj      .Accordant, not at variance samodþyrlic og
aj      ..Peaceable, pacific friþsum og
n      Reconciliation edþingung og
n      Reconciliation eftþingung og
n      .Reconciliation, peace-making gesibsumung g
n      War þurhgefeht g
n      War wīgnoþ og
aj      .Warlike, martial wīgbǣre og
aj      ..Mighty in war wīgstrang og
v      ..To fight against onāwinnan g
n      A military expedition æscfaru og
n      Battle wǣpengeþræc og
n      .Naval battle scipgefeoht og
aj      .Of/concerning battle, fighting winnendlic og
aj      ..Bloodless, without bloodshed unblōdig og
av      .In single combat ānwīglīce og
n      An attack, assault onblǣst og
n      An attack, assault onfæreld g
n      An attack, assault ongefeht g
n      An attack, assault onhryre og
n      An attack, assault ongewinn og
v      .To attack, assault āgrētan g
v      .To attack, assault onrǣsan g
n      Inroad, attack onbryce g
n      .Siege ymbsetnung g
v      ..To besiege forsetnian g
v      ..To besiege ofsetnian og
n      .A defender forefeohtend g
n      .A sign of victory, trophy herelof g
aj      .Victorious sigelic g
aj      ..Unconquered unforcumen og
aj      ..Unconquered unofercumen g
v      ..Is victorious ofermæg og
v      To overcome, conquer oferwrecan g
v      To overcome, conquer ofswӯþan og
n      State of being a hostage gīslhād og
n      .Giving of hostages gīsldu og
n      .Spoil taken from the slain dēaþrēaf og
aj      .Defeated niþerāworpen og
aj      .Defeated orwirþe og
aj      .Fortified gefriþsum g
n      Stronghold, fort/fortified town hēahfæsten og
n      .Earthwork/rampart brēostweall og
n      .Bulwark, breastwork brēost(ge)beorh g
n      .Ambush settung og
aj      ..Arrayed, drawn up in line gerǣwed g
n      .A phalanx bordþaca g
n      .A phalanx hereþrym og
n      .Enemy camp fīendwīc og
n      .Armoury wǣpenhūs og
aj      .Weapon-bearing wǣpenberende g
n      Battle-horn herehorn og
aj      .Standard-bearing fanbyrde g
n      An article of warlike apparel feohtgegyrela og
aj      .Armed, having armour (ge)īsned g
n      A helmet īsenhelm og
n      .A leather helmet leþerhelm og
aj      .Wearing a helmet gehelmod/gehilmed g
n      ..Having a crest cambiht g
n      Neck armour healsbeorg g
n      Neck armour healsbrynige og
n      Greaves bān(ge)beorg g
n      Greaves bānrift g
n      Greaves scancgebeorg og
n      Greaves scinhosu g
n      A shield plegscyld g
n      A shield tudenard g
aj      .Armed with a shield getarged g
n      A spear ætgǣre g
n      A spear ætgār g
n      A spear eoforspere og
n      A spear pǣl og
n      A spear þeox og
n      A spear wīggār og
n      A spear wīgspere og
aj      ..Provided with a shaft getridwet og
aj      .(Of spear) without point/head sperelēas og
n      .A spear-strap sceaftlō g
n      .A spear-strap sceafttog og
n      A shot, missile, dart, spear, javelin, etc. scotspere og
n      A shot, missile, dart, spear, javelin, etc. wifer g
v      .To send/throw/shoot (a missile) āstrǣlian og
n      A sword hilting g
n      .A short sword, dagger hypeseax og
n      .A short sword, dagger þēohseax g
n      .A pike, sword-stick stæfsweord og
aj      .(Of sword) one-edged ānecge og
n      .A sword-maker sweordwyrhta og
aj      .Having no hilt hiltlēas og
n      .Drawing of a sword sweordtige og
v      ..To unsheathe unscēaþian og
n      .Case for a bow bogefōdder og
n      .A battle-arrow heoruflā og
v      .To shoot (someone) with an arrow strǣlian g
n      .A sling stæfliþere g
aj      .Military herelic og
n      .A soldier heremann g
n      ..A fellow-soldier incempa og
n      ..A fellow-soldier gescota g
n      .A standard-bearer wībora g
n      .A warrior, fighter feohtere og
n      .A warrior, fighter wīgbora og
n      .A woman warrior cempestre g
n      A commander, officer campealdor g
n      .Officer of a thousand men þūsendealdor og
n      .Officer of a thousand men þūsendealdormann g
n      .Officer of a thousand men þūsendrīca og
n      .Officer of a hundred men centur(io) g
n      .Officer of a hundred men hundfrēa og
n      An armed man wǣpenberend g
n      .Man armed with sword sweordwegend og
n      .An archer strǣlbora g
n      An armed force/band gesīþrǣden og
n      .Member of comitatus innheardmann og
n      .An army mannmægen og
n      ..Soldier fighting in line andlangcempa og
n      .Cavalry horshere og
n      .Cavalry rīdehere og
aj      ..(Of cavalry) mounted rǣde og
n      ..A troop of cavalry ēoredgerīd og
n      ..A horseman rǣdewiga og
n      ..A horseman rīdwiga og
n      ..Man in chariot, charioteer scridwīsa og
n      ..Man in chariot, charioteer wǣnere g
n      A victor/conqueror oferswīþestre og
n      ..Grappling hook gearufang g
aj      .Of a fleet flotlic og
n      .Civil law burglagu og
n      A law, statute ǣbod g
n      A law, statute inseten g
n      A law, statute insetnis g
n      .A book of decrees/the law ǣbōc og
aj      .Relating to law rǣdendlic g
n      Special law, privilege, law for an individual synderǣ og
n      .A prerogative, privilege frumgifu g
n      .A special honour, prerogative sundorweorþmynt g
n      .An asylum, a sanctuary generstede og
n      ..A sanctuary-building friþhūs og
n      A special right, right peculiar to a class sundorriht g
n      .An edict, decree, ordinance gebenn og
n      .An edict, decree, ordinance gescrif g
v      .To appoint, institute instihtian og
n      .A law-breaker ǣslītend g
n      ..A felon fēondulf og
n      .A crime, offence with which one is charged rēof g
n      .A robber, thief hlōþere og
n      .A robber, thief scēacere g
aj      .(Of thief) engaged in housebreaking hūsbrycel g
v      .To steal, thieve, rob forþēofan og
n      .Extortion, rapine nӯdnimung g
n      .Harrying, plundering, rapine, spoliation rīpung g
n      ..Abduction wiþlǣdnes og
n      .A spoiler, robber, plunderer berēafere og
n      .A spoiler, robber, plunderer hergere og
v      .To plunder, strip, despoil copian og
v      .To wrest from, extort āwrǣstan og
v      ..To extort, rob āþrӯn g
n      .A court-house dōmhūs g
n      .A court-house sprēcern g
n      .A court-house stālern og
n      A legislator ǣlātēow g
n      .One who gives judgement, a lawyer dōmsettend og
n      .One who gives judgement, a lawyer rihtscrīfend g
aj      .Engaged in law-giving ǣlagol og
n      ...Legal formality/delay before inheritance yrfefyrst og
n      Accusation fǣring g
n      .An accuser wrōhtberend g
v      .To accuse ābetēon og
v      .To accuse ācūsan og
v      .To accuse āhēnan g
n      Witness, testimony, attestation gecӯþednes og
v      .To testify foretrymman g
v      .To testify (to), prove by witness gelǣstfullian og
v      .To testify (to), prove by witness rihtgehātan og
n      .An oath āþstæf og
v      .To accuse falsely, slander, calumniate gehēlan og
v      .To commit perjury, forswear þurhswerian og
n      ..Confirmed by joining hands handfæstnung g
n      .A pledge, security borgwedd og
aj      .Pledged forweddod og
aj      .Bespoken, deposited becwyddod og
v      .To pledge (ge)wedfæstan g
n      Justification gerihtwīsung og
n      .Condemnation, proscription fordēmednes og
n      ..Condemnation to death dēaþsynnignes og
aj      ..Condemned to death dēadsynnig g
n      .An agreement, compact, treaty nǣming og
n      ..Charter granting/conveying land gewritrǣden og
n      ..That is written yrfebōc g
v      .To seal up, seal beinseglian g
n      .A tormentor, torturer pīnere g
n      .A tormentor, torturer tintregþegn g
n      Retribution, requital eft(tō)selenes g
n      Retribution, requital wiþerriht og
n      .Confiscation fordēming g
v      .To sequestrate, confiscate befēon g
n      .A flogging āswungennes og
n      .A scourging, beating geþerscing og
n      .A flayer hyldere g
n      .Place of execution cwealmstede og
n      .An executioner flǣsccwellere g
aj      .Beheaded behēafodlic g
v      .To crucify gerōdfæstnian og
n      .Scourge, rod, whip corþer g
n      .Scourge, rod, whip lēadstæf og
n      .Scourge, rod, whip ōlþwong og
n      .Scourge, rod, whip þrēaswinge og
n      .Yoke, pillory swēorscacul og
n      ..Pole used for torture wīt(e)steng g
n      ..A furnace fӯrþolle g
n      ..A furnace þolle g
n      .Sack in which parricides killed wītecyll og
n      .Gallows, gibbet, cross hengetrēow og
n      .A bond, chain, fetter wealte g
n      ..An iron bond īse(r)nfetor g
n      ..Foot irons fōtfeter og
aj      ..By the feet gefōtcopsed g
aj      ..By the feet (ge)fōtcypsed g
v      .To bind, fix (with fetters, ropes) beclencan og
v      ..On the feet (ge)fōtcopsian g
n      Captivity gehæftednes g
n      .A prison, jail clūstorloc g
n      .A prison, jail nirwþ og
n      .A prison, jail wīteærn og
n      ..A dungeon dimhūs g
n      ..A dungeon dung og
n      .A jailor cwearternweard og
n      .A jailor rǣplingweard og
aj      .Relating to prison cwearternlic og
n      .Household goods inēddisc og
v      .To appropriate āgnettan g
n      Hiring, letting out of property/land behӯrung g
n      Hiring, letting out of property/land gehӯrung og
aj      .Rented behӯred g
v      .To let, lease out āfæstan og
v      .To let, lease out behӯran g
n      ..From a lord hlāfordgift og
n      Inherited property fædergestrēon g
n      ..That is written yrfebēc g
n      .A testator yrfeweardwrītere og
n      .A testator yrfewrītend og
n      ..A co-heir, co-beneficiary midyrfenuma og
n      .Division of an inheritance yrfegedāl g
n      Treasure, riches, wealth ǣhtspēd og
n      .A treasure, precious article ārþing og
n      .A treasury feohhord g
n      .A treasury feohhūs og
n      .A treasury goldhordhūs og
n      .A wallet, purse bisæcc og
n      .A money-dealer peninghwyrfere og
n      .A money-dealer peningmangere g
n      ..Translations of foreign terms bizant og
n      ..Translations of foreign terms cāsering g
n      .Striking of money peningslæht g
n      .Opulence, wealth spēdignes g
aj      .Rich gifig og
aj      ..Rich in cattle/goods feohstrang g
aj      ..Rich in corn cornsǣlig og
av      .Sumptuously behӯþelīce og
v      .To amass riches, lay up treasure ongēanlecgan og
n      Poverty, indigence fēasceaftnes g
n      Poverty, indigence unspēd g
n      Poverty, indigence wanhaf(e)nes g
n      Poverty, indigence wanhafolnes g
n      Poverty, indigence wanspēdignes og
n      Poverty, indigence wēþelnes g
n      .A poor person wǣdling OG
aj      .Poor, needy, indigent næftig g
aj      .Of no value, worthless worþlēas og
aj      .Free uncēaped og
aj      .Free uncӯpe og
n      .Pay, wages, remuneration eftgeafung og
n      .One who makes payment edgyldend g
n      ..Payer of hire/wages hӯregilda og
v      .To disburse, spend āsēodan og
v      .To disburse, spend fordǣlan og
v      .To disburse, spend framsellan og
v      ..To pay a bride-price gesceatwyrpan og
n      Exaction of tax/tribute gafolmanung og
n      .Tax-gatherer/toll-gatherer gafolgerēfa g
n      .Tax-gatherer/toll-gatherer tolnere og
aj      .Fiscal gafollic g
n      Toll mōt og
n      .Toll on buying or selling mertze og
n      A tax gafolgyld og
n      A tax trifet og
n      .Forest-tax wudufeoh og
n      .A debtor borggelda g
n      .A debtor nēadgylda g
n      .A debtor nӯdgylta og
n      Lending of money feohlǣnung og
n      .A loan mūtung og
n      .Usury frico og
n      .Interest āgnett g
n      .Interest ofersceatt og
n      .A lender borggelda g
n      .A lender lǣnere og
v      .To lend ālēon og
n      .Act of selling, sale bebycgung g
n      .Act of selling, sale sala og
aj      .Saleable cӯplic og
n      Goods, stock, merchandise mertze g
n      .A market, market-place cēapunggemōt og
n      ..A meat-market flǣsccӯping og
n      ..A meat-market flǣschūs og
n      ..A meat-market flǣscstrǣt og
n      .A market-day cēapdæg g
n      .A market-day cӯpedæg g
n      ..A butcher flǣsctāwere og
n      ..A water carrier/seller wæterberend g
n      ..A water carrier/seller wæterberere g
aj      ..Inseparable unāsundrodlic g
aj      .Unmeasured unāmetgod g
n      .Goodness, excellence (ge)micclung g
n      .King, majesty heofonhæbbend og
n      .King, majesty heofonwealdend g
n      .Great power, divine might godcundmæht g
aj      ..Wonderful, (to be) glorified oferhebbendlic g
v      .To glorify, give glory to (ge)beorhtnian g
n      Creator frumsceppend g
n      .Author of light lēohtsāwend og
n      Protector, defender andfangol og
n      .God of providence forescēawere og
n      Salvation, redemption eftlīsing g
n      Salvation, redemption līesing g
n      Salvation, redemption (ge)līesnes g
aj      .Redeeming, delivering hǣlendlic g
aj      .Redeeming, delivering hālwende g
n      Resurrection eftǣrist og
n      Resurrection eftcynn og
n      Resurrection ūpārīsnes g
n      .Triumph (of resurrection) ōretlof og
v      .To arise eftārīsan g
aj      ..Co-eternal samodēce og
n      .Begetter of the Word wordcennend og
n      The Son, Christ goding og
n      .Redeemer/saviour eftlīesend og
n      .Redeemer/saviour onlīesend g
n      Incarnation flǣscgebyrd g
n      Incarnation flǣscniming og
n      Incarnation inlīchomung g
n      .Court of peace sibgesihþ g
n      Inhabitants of heaven heofonbūende og
n      Inhabitants of heaven ūpware og
aj      .Of angels, angelic angelic og
n      .The saints hālgawaras g
n      .The saints hāligware g
n      .Mediatrix fultumgestre og
n      .Mediatrix hǣlestre og
n      A spectre, ghost, demon, goblin becola og
n      A spectre, ghost, demon, goblin grīming og
n      A spectre, ghost, demon, goblin orc g
n      .Elf, goblin, etc. pūca g
n      .Elf, goblin, etc. pūcel og
aj      ..Of elves ælfisc og
n      ..Mountain elf muntælfen og
n      ..Field elf feldælfen g
n      ..Field elf landælf og
n      ..Wood elf wuduælfen g
n      ..Wood elf wudumær g
n      ..Wood elf wuduwāsa g
n      ..Water elf sǣælfen g
n      ..Water elf wæterælfen g
n      Sorcery, magic, witchcraft yfelweorc og
n      .A witch, sorceress lybbestre og
n      .A spell, charm galdorlēoþ og
n      .A spell, charm galung g
n      .A wizard, magician galdorgalend g
n      .A wizard, magician galdorgalere g
n      .A wizard, magician galere g
n      .A wizard, magician wirgunggalere og
n      .An enchantress, sorceress burgrūn(e) g
n      .An enchantress, sorceress galdricge g
n      .An enchantress, sorceress hēahrūn og
n      .An enchantress, sorceress helrӯnegu og
n      .A witch who works with herbs wyrtgælstre og
n      .A maker of poison ātorwyrhta og
n      .A sorcerer, magician scinncræfta g
n      .A sorcerer, magician scinnere g
n      Divination, augury frihtrung g
n      Divination, augury wamfreht g
n      Divination, augury wigle g
v      .To augur, take auspices frihtrian og
n      .An augur, diviner by birds fugelhwata og
n      .An augur, diviner by birds fugelweohlere og
aj      ..(Of a bird) that divines, foreboding wigol og
n      .A diviner by serpents wyrmhǣlsere og
n      .A diviner from sacrifices wēofodwiglere og
n      Astrology steorwigle g
n      Astrology steorwiglung og
n      Astrology tungolǣ g
n      Astrology tungolcræftwīse og
n      Astrology tungolgescēad g
n      Astrology tungolsprǣc og
n      .An astrologer steorscēawere g
n      .An astrologer steorwiglere og
n      .An astrologer tunglere g
n      ..An astrologer, observer of times/seasons dægmēlscēawere g
n      ..An astrologer, observer of times/seasons tīdscēawere og
n      ..An astrologer, observer of times/seasons tīdymbwlātend og
n      ..An astrologer, birth-diviner gebyrdwiglere g
n      ..An astrologer, birth-diviner gebyrdwītega og
aj      .Clever at astrology steorglēaw g
n      .One who divines by casting lots tānhlyta og
n      .One who divines by casting lots tānhlytere og
n      .An interpreter of dreams swefnreccere og
n      .Abyss, ness, pit of hell hellegrut g
n      .Stygian lake hellemere g
aj      .Hellish, infernal hellelic og
aj      .Like a fen of hell hellfenlic og
n      .Place filled with torment sūslstede og
n      .Demon, devil, hostile spirit dēmon g
n      .Demon, devil, hostile spirit wōddrēam g
n      .God of the lower world dēaþgod og
n      .God of the lower world helgod g
n      .The gods above ūpgodu og
n      .Scylla sǣhund og
n      .Vesta gyrlgyden og
aj      ..Vestal gydenlic g
n      .Faithfulness getrēowfulnes g
av      .In an orthodox manner, according to rule rihtgelēaflīce og
n      .A sect, schism æfterfylgung g
n      .A sect, schism tōslitnes g
n      .A heretic tōslītere og
aj      .Pagan, heathenish hearglic og
n      ..Harbour festival hӯþgild g
n      ..Festival of Flora blōstmfrēols g
n      ..Festival of Flora blōstmgild og
n      Pagan worship, idolatrous practice(s) wigle g
aj      .Of heathen/idol worship godgildlic og
n      .Household gods cofgodas g
n      .Abomination slīþnes og
n      Apostasy flēamlāst og
n      Apostasy frǣtgenge g
n      Apostasy wiþersacung g
n      .An apostate hindergenga g
aj      .That is apostate unstedeful og
n      ..A tablet of the law ǣcin og
n      .Genesis cnēorisbōc og
n      ..A psalm hearpsang og
n      ..A psalm sealmcwide og
n      ..A psalm sealmlēoþ g
n      ..A psalm sealmlof g
aj      ...Of David dauidlic g
n      Apocrypha dyrngewrit og
n      ..A parable lārbӯsn og
aj      ..Of the Gospel, contained in New Testament godspellisc og
n      ..An epistle oferwrit g
n      .Parasceve (day of preparation) gearwungdæg g
n      .Sabbath sabbat g
n      .Succoth, feast of Tabernacles geteldwurþung og
n      .Succoth, feast of Tabernacles getimberhālgung og
n      .Passover andbita g
n      .Passover offringdagas og
n      ..Feast of the Passover ēastersymbel og
aj      ..(Of God's law) perfect unforgrīpendlic og
aj      ..(Of God's law) perfect ungrīpendlic og
aj      .Canonical, regular gesettendlic og
aj      .Unpolluted by sin unwīdlod og
aj      Unholy unhālig g
n      Consecration ealhālgung og
n      .Of salt sealthālgung og
n      .Of water wæterhālgung og
n      .Someone performing consecration hǣlgere g
n      .A laying-on of hands (by bishop) onāsetednes og
aj      ..Laureate, blessed flōrisc og
v      .To bless, invoke divine favour upon geēadigan g
n      .An impious man lahbreca og
aj      .Impious, law-breaking lahbrecende og
n      .Spiritual renewal, regeneration eftnīwung g
v      .To awaken, quicken, revive gelīffæstnian og
n      Revelation, illumination, inspiration ætӯwung g
n      Grace gāstgifu og
n      Evil-doing, transgression, sin forlēornes og
n      Evil-doing, transgression, sin gylting g
n      Evil-doing, transgression, sin oferlēornes g
n      .A fault, sin, trespass ǣgylt g
n      .A fault, sin, trespass ǣgylting g
aj      ..Very sinful hēahsunne og
v      .To sin (against) āsyngian og
v      .To sin (against) firentācnian og
n      The church (as temporal/spiritual body) sigelaþung og
n      A cleric, clergyman (general) ciricend og
n      A priest, cleric ciricþingere og
n      .A heathen priest dyrnmaga og
n      A preacher, teacher bodere g
n      .Office/ministry of deacon decanhād og
n      .An acolyte taporberend g
n      A church singer, singer in choir midsingend og
n      .A chief singer, precentor foresingend g
n      ..Deputy precentor æftersingend og
n      An abbot hēahhyrde g
n      .Apportioner of food twiccere g
n      .Keeper of vestments hræglþegn og
n      .Keeper of vestments hræglweard og
n      A solitary (anchorite, hermit) ānstonde og
n      .Solitary life, life as a recluse ǣnetlīf g
aj      .Eremitic, anchorite ancorlic og
aj      .Eremitic, anchorite wēste(r)nlic g
n      Worship, honour, praise ārweorþung g
n      Worship, honour, praise begangol g
n      Worship, honour, praise lofherung og
n      .A worshipper bīgengestre g
n      .A worshipper bӯdla g
n      .A worshipper weorþere g
n      ..Worshipper honouring the cross rōdbīgenga og
n      ..Worshipper honouring the cross rōdwurþiend og
aj      .That praises, giving praise lofbǣre g
v      .To praise, extol, glorify āwuldrian g
v      .To praise, extol, glorify (ge)beorhtnian g
v      .To praise, extol, glorify loflǣcan og
v      .To praise, extol, glorify oferblissian g
v      .To praise, extol, glorify tōweorþian g
v      .To praise, extol, glorify gewundorlǣcan og
v      .To praise, extol, glorify ymblofian og
n      Shared worship efenherenes g
n      Shared worship samodhering g
aj      .Engaged in worshipping together samodherigendlic og
v      .To worship/give praise together efenherian g
v      .To worship/give praise together samodherian g
n      .A reading, lesson, lection þurhtogennes g
n      .A reading, lesson, lection wordmittung og
n      .A reading, lesson, lection wordsomnung og
n      .A reading, lesson, lection ymbeaht g
n      ..The reading before compline ǣfenrǣding g
n      .The gradual graþul og
n      .A collect samnungcwide og
v      .To praise God in music, celebrate, rejoice sealmian g
v      .To praise God in music, celebrate, rejoice sealmlofian og
n      A hymn, song of praise, canticle canticsang og
n      .An offertory hymn lācsang og
n      A psalm hearpsang og
n      A psalm sealmcwide og
n      A psalm sealmlēoþ g
n      A psalm sealmlof g
n      .The making and reciting of psalms sealmglīg g
v      .To sing psalms sealmian g
v      .To sing psalms sealmlofian og
n      .Festival days, days for ceremony gilddagas og
n      .A festival day, day of patronage ārdæg og
n      ..A jubilee year frēolsgēar og
aj      ..Of a festival month symbelmōnaþlic og
n      .Christmas, the Nativity symbelcennes g
n      .Epiphany/Twelfth day ætӯwung g
n      .Epiphany/Twelfth day bæþdæg og
aj      .Lenten fæstenlic g
n      .Pentecost fīftigdæg og
n      .One indicated by a bell belltīd og
n      The hour or service of Nocturns noctern g
n      .Matins in office of the dead dirige g
aj      .Of matins æftersingallic og
aj      .Of matins ūhtsanglic og
n      The hour or service of Vespers, evensong ǣfengebed og
n      The hour or service of Vespers, evensong ǣfenlof og
n      The hour or service of Compline gefyllingtīd og
n      .Collation read before Compline ǣfenrǣding g
n      .Person performing baptism bæzere g
n      .A catechumen, candidate for baptism lārhlystend g
n      .A catechumen, candidate for baptism (ge)lēafhlystend g
n      .A sponsor at baptism fulwihtbēna og
v      .To hear confession and impose penance āscrīfan og
n      Penitence dǣdbōtnes og
n      Penitence forþrǣst(ed)nes g
n      Absolution, forgiveness, remission forgiefednes og
v      .To mortify the flesh gedēþan g
n      Communion/eucharist mæsselāc g
n      The service of the mass sendnes g
n      .Part of the mass mæssecapitel og
n      Unfrocking bescyrung og
n      Unfrocking unhādung og
v      .To consecrate with oil, anoint gefǣtnian og
n      .Day-vigil dægwæcce og
v      .To watch, keep vigil þurhwæccan og
n      .Invocatory prayer incēgung g
n      .Invocatory prayer oncīgnes og
n      .Invocatory prayer oncīgung g
n      .Supplicatory prayer hālsunggebed og
v      .To invoke, call upon on(ge)cīgan g
n      Preaching forebod g
n      Preaching forebodung g
n      Preaching forelār og
v      .To preach forebodian g
n      .A neophyte nīlǣred g
aj      ..Newly converted nīgecyrre g
n      Sacrifice, a sacrifice frēolāc og
n      Sacrifice, a sacrifice onsægung g
n      .A sacrificer blōtere og
n      .An offering, sacrifice (animal/inanimate) gebrengnes g
n      .An offering, sacrifice (animal/inanimate) bring g
n      .An offering, sacrifice (animal/inanimate) tōbrengnes og
n      ..A sacrificial victim cwicælmes og
n      ..A sacrificial victim cwiclāc og
n      ...Holocaust ealloffrung og
n      ..Libation, wine offering wīntīber og
n      .Evening sacrifice nihtgild g
n      .Sacrifice at which bull offered hrīþerfrēols g
n      .Sacrifice before warfare fyrdtīber og
n      Tonsure, haircutting, shaving sciering og
n      Circumcision ymbceorfnes g
n      Circumcision ymbhӯwung og
v      .To circumcise ymbceorfan g
n      Sacrilege ǣbrecþ og
n      Sacrilege forecostung g
aj      .Impious, sacrilegious ǣbrucol og
v      .To profane, violate forecostian og
v      .To profane, violate tōgǣlan og
n      Blasphemy hierwing g
v      .To blaspheme (ge)yfelsian g
n      Cursing, imprecation weargcwedolnes/wyrgcwedolnes g
n      .A curse, malediction weargolnes og
v      .To curse, speak ill of weargcweþan/wyrgcweþan g
v      .To curse, speak ill of wyrgcwedolian g
v      .To curse, speak ill of yfelcwedolian g
v      .To curse, speak ill of yfelcweþan g
n      .A martyr rōdbora og
n      ..A woman martyr þrōwestre og
n      .Narrative about martyr(s) þrōwingrǣding og
n      A holy place or sanctuary hāligportic g
aj      .Of a temple templic g
n      ..High altar, principal altar hēahwēofod og
n      Crypt cruft g
n      A vestry/sacristy hāligdōmhūs og
n      A lectern rǣdescamol g
n      A vessel for use in services blōdorc og
n      .An oil-vessel/chrismatory elebytt og
n      .A vessel for holy water amel og
n      .A vessel (possibly for incense) scipfæt og
n      A thurible, censer rēcelsbūc og
n      A staff, wand of authority brēostgyrd g
n      .A relic līclāf og
n      .Translation of relics/saint's body oferlād og
n      .A sackcloth/penitential garment cilic og
n      .A chasuble casul og
n      .A cope cōp g
n      .A cope hoppāda og
n      ..A dalmatic bisceoprocc og
n      ..A dalmatic dīaconrocc og
n      .A mitre bisceophēafodlīn og
n      .Wine mæssewīn og
n      Incense anstōr og
n      Incense beorning/byrning g
n      Incense cursumbor og
n      Incense inbærnednes og
n      Incense inbærnes g
n      Incense inrēcels og
n      Incense onbærning g
n      Incense onbærnnes g
n      Incense stēring g
v      ..To toil, sweat, labour beswǣtan og
n      .A way of life līfbrycgung og
n      .A workshop ambihthūs og
n      .A workshop þēninghus og
n      .A workshop weorchūs g
n      ..A chief workman hēahscēawere og
n      .A business, negotiation bisignes og
n      ..Legal negotiation ǣbod g
n      A task, service, duty ambehtnes og
n      .Skilled work, craft cræftweorc og
n      .Skilled work, craft orþancscipe g
n      .Skilled work, craft getingcræft og
aj      .Formed, made gestrenged g
v      .To construct, form, fashion mǣgwlitian og
n      ..A cartwright wægnwyrhta g
n      .A mason stānwyrhta g
n      .A turner's workshop þyrelhūs og
aj      .(Of stone) unhewn, not trimmed ungebēaten g
n      ..A trench bedelfing og
n      ..A trench delfung og
n      ...A small burden byrþincel og
n      ...A small burden handhæf g
aj      ..Overloaded oferfēþre g
aj      ..Often-loaded oftfēþre g
v      ..To unload, discharge onhladan og
n      .A pipe, channel, tube for liquid fealh g
n      .A pipe, channel, tube for liquid tracter og
n      .A pipe, channel, tube for liquid wæterþrūh g
n      .A vessel for drawing water hlæden og
n      .Working in copper/brass ārsmiþ og
n      ..Brass work ārgeweorc og
n      ..A plate of metal platung g
aj      .(Of metal) beaten onāslagen og
aj      ..Into plates āplatod g
aj      ..Into plates geplatod og
aj      (Of metal) ductile (ge)lǣdendlic g
aj      .Malleable āstrenged g
aj      .Filed off, rubbed off, polished āsworfen og
v      ..Equally efengemetgian og
aj      .Overlaid with ornament ofercæfed og
n      .Gold plate goldlæfer g
n      ..Plate of red gold rēadgoldlæfer og
aj      .Gilded goldfyld og
v      .To gild begyldan g
aj      .To cover over with silver besilfrian g
aj      .Graven āgrafenlic g
aj      .Worked in bas-relief hēahgræft og
aj      .Worked in bas-relief inheald og
aj      Graven, embossed, chased āstemped og
v      .To engrave, stamp, emboss ābrācian g
v      .To paint, depict fǣgan g
n      .A handle handle g
aj      .Having a handle ēarede og
n      .Nave of wheel nafeþa og
n      .A water wheel hlædhweogl g
n      .A water wheel hlædtrendel g
n      .A block to hew on onhēaw g
n      A cutting tool þwearm g
n      .Shears, scissors īsernscērure og
n      ..For clothes hræglscēar g
n      .A chisel heardhēaw g
n      .A tool for working stone stānæx g
n      .A tool for working stone stānbill og
n      ..For dressing querns cweornbill og
n      ..A broad axe brādæx g
n      ..A broad axe brādlāstæx og
n      ..A hand-axe handæx og
n      .A metal scraper ǣra og
n      .A plane locor g
n      ..A pestle gnidil og
n      ..A pestle pīlstampe og
n      ..A pestle pīlstocc g
n      ..A pestle pūnere og
n      An awl, borer, gimlet, etc. lynibor og
n      .A stamping iron stempingīsern g
n      .A branding iron bærnīsen og
n      .A branding iron ceorfingīsen og
n      .A spade, shovel fostere og
n      .A spade, shovel pāl g
n      ..A hand spade handspitel og
n      ..An iron shovel īsernscofl og
n      .A harrow ēar g
n      .A harrow fealh g
n      .A fork, trident becca g
n      ..A pitchfork forcel og
n      .A pulley-rope, tow-line tohlīne g
n      .A pulley, winch wince og
n      .A small hammer handhamur og
n      A post, rod, stick, etc. pāl g
n      .A club, rod batt og
n      .A strap, thong, tie gewriþ og
n      ..A band, tie, chain wrāsen og
n      .A cable, line, rope mārels og
n      ..Used to help, support helpendrāp og
n      A bolt, lock, bar ōgengel g
n      .A hook, door-fastening haca g
n      .A linch-pin lynis g
n      .A cleat clēot g
n      .A cleat cyrfel og
n      .An iron nail nægelīsern og
n      .A knob, button cnop g
n      .A plumb-line colþrǣd g
n      .A plumb-line pundern g
n      .A plumb-line rihtungþrēd og
n      .A plumb-line weallþrǣd og
n      .A plumb-line wihtmearc g
n      .Tongue on a balance wǣgetunge og
n      .A bag, pouch feresōca og
n      .A bag, pouch hwītecylle og
n      .A bag, pouch leþercodd og
n      .A bag, pouch ofersēam g
n      ..A purse pung g
n      ..A purse purs og
n      A basket mand g
n      A basket stictǣnel og
n      A basket wearpfæt g
n      .A basket-maker lӯpenwyrhta g
n      A potter lāmwyrhta g
n      .A potsherd, fragment of crock sceard og
aj      .Made of clay, earthen cryccen og
aj      .Made of clay, earthen scierden og
n      .A gold-mine gyldenwecg g
n      .An iron-mine, ironstone quarry īsernōre og
n      ..Saltworks sealthūs og
n      Amber eolhsand g
n      Amber glær g
n      Amber smelting g
n      ..Agate, jet gagātstān og
n      ..Pearl pærl g
n      ..A mesh of string mæscre og
n      ..A mesh of string max g
aj      .Made of rope rāplic og
aj      .Made of twigs ryplen og
aj      .Made of twigs tǣnen g
v      .To knit together, mend gestrician og
n      Oakum, hards, tow æfreda g
aj      .Made of skins hӯdig g
aj      .Made of skins leþren g
aj      ..Wholly of leather ealleþern og
n      Fuel, tinder dӯþ g
n      Fuel, tinder fӯrfōda og
n      .Kind of fuel tyndercynn g
n      .Refuse for burning elegrēofa g
n      .A piece of firewood scīd g
n      .A flint fӯrstān g
n      .A fireman, stoker fӯrbēta g
n      .A fire-shovel fӯrpanne g
n      .A fire-shovel fӯrscofl og
n      .A fire-shovel glēdscofl g
n      .An oven-rake fӯrræce og
n      .An oven-rake ofenraca g
n      .A trivet, andiron brandīsen g
n      .A trivet, andiron brandrād g
n      .A trivet, andiron brandrida g
n      .Bellows blǣdbylig og
n      .Bellows blǣstbelg g
n      .A torch, firebrand fæcele g
n      ..A wax candle weaxcandel g
n      ..A candlestick lēohtīsern g
n      ...A branching candlestick candeltrēow og
n      ..Candle-snuffers candelsnӯtels og
n      ..Candle-snuffers candeltwist g
n      ..Candle-snuffers īsentange og
n      ..A lamp (vessel) lēohtfætels og
n      ..A lamp (vessel) lēohtstān og
n      ...A wick of cloth clāþwēoce og
n      .Anniversary of a festival edmǣle og
n      .Joyous play, sport gelegergield og
n      ..A throwing in sport tōswung og
n      .A gambling stone, die tæflstān g
n      ..A king-piece cyningstān og
v      .To gamble, game tæfl(i)an g
n      A spectacle, display webbung g
n      .A triumph ōretlof og
n      .An amphitheatre, place for spectacles wǣferstōw og
n      .An amphitheatre, place for spectacles wāfungstede g
n      .An amphitheatre, place for spectacles wāfungstōw og
n      .An amphitheatre, place for spectacles wītegeard g
n      .A circus hringsetl/-set g
n      .A place for sports, wrestling, etc. ōretfeld og
n      .A place for sports, wrestling, etc. ōretstōw g
n      .A gymnosophist nacodplegere og
n      .A gymnosophist nacudwraxlere og
n      .A gymnosophist plegmann g
n      .A female athlete plegestre og
n      .A director of public games campwīsa og
aj      .Athletic pleglic g
v      .To compete gelǣcan og
n      Wrestling, contending, striving wraxlung og
n      .A wrestler wrǣstlere og
n      .A wrestler wrǣstliend og
n      .A wrestler wraxlere g
aj      .Of/concerning wrestling wrǣstlic g
n      .A race-course spyrd g
n      ..A female dancer hlēapestre og
v      .To dance intrepettan og
n      .Music and dancing chorglēo g
n      Buffoonery, speech of buffoon/actor scēawendsprǣc og
n      .A buffoon/jester glīwere g
n      .A buffoon/jester onspillend og
n      .A buffoon/jester spilere g
n      .A buffoon/jester spillend og
n      .A playhouse, theatre pleghūs g
n      .A stage wǣfersolor g
n      .A player, actor, actress broccere g
n      .A player, actor, actress scīnere g
aj      .Of a theatre, theatrical pleglic g
aj      .Of a theatre, theatrical wǣferlic g
n      .Musician's art sōncræft g
n      .Musician's art swinsungcræft og
n      .Melody, sweetness of sound myrgnes og
n      .Melody, sweetness of sound swin g
n      .Melody, sweetness of sound swinswēg og
n      .United voice, harmony efenhlēoþrung og
n      .United voice, harmony samodgieddung g
n      .Music and dancing chorglēo g
aj      .Fair, melodious swētswēge og
aj      .Harmonious, melodious ānswēge og
aj      .Harmonious, melodious drēamlic g
aj      .Harmonious, melodious glīwhlēoþriendlic og
aj      .Harmonious, melodious samswēge og
aj      .Harmonious, rhythmic (ge)tælsum g
aj      .Solemn, stately swīþswēge g
aj      .Solemn, stately swīþswōge og
aj      .Discordant ungeswēge g
n      Singing, song drēamnes og
n      Singing, song sangdrēam og
n      .Constant singing ongalnes g
n      .Skill in singing reordglēawnes og
n      .A singer æftersingend og
n      .A singer midsingend og
aj      .Singable singendlic g
n      .A song of praise herigendsang og
n      .A rowers' song sǣlēoþ og
n      .Sound of a musical instrument organdrēam g
n      .Sound of a musical instrument orgeldrēam g
n      ..A female instrumentalist glīwbydenestre og
n      ..A female instrumentalist glīwmǣden g
aj      .Musical pīplic g
n      .Timbrel hylsung og
n      .Timbrel wīfhearpe og
n      ..Female player timpestre og
n      .A drum tunnebotm og
n      Pipe/flute hwistle g
n      Pipe/flute sangpīpe og
n      .Player hrēodpīpere og
n      .Sound of pipe/flute pīpdrēam og
n      A trumpet sweglhorn g
n      .A war trumpet herehorn og
n      .A ship's trumpet scipbӯme og
n      .A trumpeter bӯmere g
n      .A trumpeter bӯmesangere og
aj      .That blows, trumpeting hlūdstefne og
v      .To sound, blow (a horn, trumpet) āþēotan og
n      .A plectrum slegel og
n      ..For a harp hearpslege g
aj      .Having (so many) strings tīenstrenged g
aj      .(Of playing a stringed instrument) lyric hearplic g
n      A harp, lyre citere g
n      .Act of playing the harp hearpslege g
n      ..A female harpist hearpestre g
n      .Sound of the harp hearpswēg g
v      .To play a harp sealmian g
n      Psaltery sealmglīg g
n      A fiddle fiþele og